Příručky OVH

Konfigurace dynamického DNS

Zjistěte, jak nakonfigurovat dynamický DNS záznam (DynHost) na své OVH doméně

Poslední aktualizace 17/08/2018

Cíl

DNS zóna představuje konfigurační soubor domény a sestává z technických informací, které jsou označovány jako záznamy. Existuje mnoho situací, v nichž je za účelem minimalizace nedostupnosti služby zapotřebí DNS záznamy dynamicky aktualizovat. Příkladem takové situace může být hosting herního serveru bez fixní IP adresy.

Zjistěte, jak nakonfigurovat dynamický DNS záznam (DynHost) na své OVH doméně.

Prerekvizity

  • Dostatečná oprávnění ke správě domény prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH.
  • Doména musí být nakonfigurována na DNS servery OVH.
  • DynHost záznam, který se chystáte vytvořit, nesmí v OVH DNS zóně Vaší domény existovat ve formě A záznamu.
  • Pokud Vaše doména nepoužívá DNS servery OVH, kontaktujte prosím poskytovatele služby spravujícího konfiguraci Vaší domény a požádejte o informace týkající se postupu pro vytvoření příslušného záznamu.

  • Pokud je Vaše doména registrována u OVH, můžete snadno ověřit, zda používá naši konfiguraci. Za tímto účelem přejděte do Zákaznického prostoru OVH, vyberte příslušnou doménu a přejděte do záložky DNS servery.

Postup

Fáze 1: vytvoření uživatele DynHost

První krok spočívá ve vytvoření uživatele DynHost. Tento krok Vám umožní provést aktualizaci dynamického DNS záznamu, který se chystáte vytvořit. Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Domény a následně vyberte doménu, v jejímž rámci si přejete provést požadované úpravy. Poté přejděte do záložky DynHost.

dynhost

Klikněte na tlačítko Správa přístupu a následně na Vytvořit identifikátor. V dialogovém okně vyplňte požadované informace:

Informace Popis
Přípona přístupového identifikátoru Zadejte příponu pro DynHost uživatele
Subdoména Zadejte subdoménu, pro níž je DNS záznam určen
Heslo Zadejte přístupové heslo uživatele DynHost

Klikněte na tlačítko Schválit. Nově vytvořený uživatel se zobrazí v tabulce. Pokud si přejete vytvořit další uživatele, předchozí postup opakujte.

dynhost

Fáze 2: vytvoření dynamického DNS záznamu (DynHost)

Druhý krok sestává z vytvoření DNS záznamu, který má být dynamicky aktualizován. Připomínáme, že tento záznam nesmí v OVH DNS zóně Vaší domény existovat jako A záznam. Pro informace o postupu pro ověření a případné odstranění existujícího DNS záznamu se obraťte na následující dokumentaci: Modifikace DNS zóny.

Jakmile je vše připraveno pro vytvoření DynHost záznamu, přejděte do záložky DynHost a klikněte na tlačítko Přidat DynHost. V dialogovém okně vyplňte požadované informace:

Informace Popis
Subdoména Zadejte subdoménu, pro níž má být DNS záznam dynamicky aktualizován. Tato subdoména musí být shodná se subdoménou, kterou jste zadali při vytváření uživatele DynHost.
Cílová IP adresa Zadejte IP adresu, která má být DNS záznamem aktuálně používána. V souladu s principem DynHost bude tato IP adresa následně dynamicky aktualizována.

Klikněte na tlačítko Schválit. Nově vytvořený DynHost záznam se zobrazí v tabulce. Pokud si přejete vytvořit další záznamy, předchozí postup opakujte.

dynhost

Fáze 3: automatizace aktualizací DynHost

Po vytvoření uživatele a DynHost záznamu nezbývá než automatizovat aktualizace DNS záznamu tak, aby byly prováděny dynamicky. Za tímto účelem je nezbytné použít klienta provádějícího pravidelné kontroly změn cílové IP adresy.

Instalaci a konfiguraci klienta je nutné provést na základě Vašich vlastních technických dovedností. Níže naleznete několik obecných informací vážících se k instalačnímu postupu. V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte na profesionálního poskytovatele. Společnost OVH v tomto ohledu nenabízí přímou podporu.

V souvislosti s danou problematikou existuje široké spektrum možností a je možné, že klient je již na Vašem serveru či počítači nainstalován. Pokud disponujete kompatibilním routerem, je možné, že klient je předinstalován v jeho rozhraní. Po výběru a instalaci klienta je zapotřebí provést jeho konfiguraci, a to za použití údajů DynHost uživatele, kterého jste vytvořili v první části této příručky.

V závislosti na typu klienta může být vyžadována i aktualizační URL adresa a některé další informace vážící se k uživateli DynHost a příslušné subdoméně. V takovém případě použijte níže uvedenou URL šablonu a nahraďte generické informace informacemi vztahujícími se k Vaší službě.

http://www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&hostname=$HOSTNAME&myip=$IP

Informace Doplňte
$HOSTNAME Subdoména, jíž se modifikace dotýká.
$IP Nová cílová IP adresa.

Aktualizaci cílové IP adresy můžete ověřit ve svém Zákaznickém prostoru OVH, záložka DynHost.

dynhost

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...