Příručky OVH

Modifikace DNS zóny

Zjistěte, jak upravit DNS zónu prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH

Poslední aktualizace 05/04/2018

Cíl

DNS zóna představuje konfigurační soubor domény a sestává z technických informací, které jsou označovány jako záznamy. V klasickém pojetí slouží DNS záznamy pro směrování domény na server (nebo servery) hostující webové stránky a e-mailové adresy.

Zjistěte, jak upravit DNS zónu prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH.

Prerekvizity

  • Pokud Vaše doména není nakonfigurována na DNS servery OVH, musíte změny provést pomocí příslušného rozhraní pro správu domény.

  • Pokud je Vaše doména registrována u OVH, můžete snadno ověřit, zda používá naší konfiguraci. Za tímto účelem přejděte do Zákaznického prostoru OVH, vyberte příslušnou doménu a přejděte do záložky DNS servery.

Postup

Při manipulaci se záznamy v DNS zóně domény dbejte zvýšené opatrnosti: nevhodné změny v nastavení mohou mít za následek znepřístupnění Vašich webových stránek či e-mailů.

Seznámením se s jednotlivými typy DNS záznamů získáte lepší porozumění tomu, k jakým změnám může při modifikaci DNS zóny dojít. Před vykonáním jakýchkoli úprav proto doporučujeme pročíst následující tabulku, která obsahuje detailní informace o jednotlivých záznamech.

Záznam Popis
A A záznam slouží ke směrování domény na IPv4 adresu. Příklad: IP adresa serveru, na němž jsou uloženy Vaše webové stránky.
AAAA AAAA záznam slouží ke směrování domény na IPv6 adresu. Příklad: IP adresa serveru, na němž jsou uloženy Vaše webové stránky.
CNAME CNAME určuje, že doména je pouze přezdívkou (aliasem) jiné domény, která vystupuje jako kanonická doména. Příklad: pokud www.mypersonaldomain.ovh je aliasem mypersonaldomain.ovh, znamená to, že www.mypersonaldomain.ovh bude používat IP adresu či adresy mypersonaldomain.ovh.
MX MX záznam slouží ke směrování domény na mailový server. Příklad: IP adresa serveru, na němž je hostováno Vaše e-mailové řešení. Je více než pravděpodobné, že poskytovatel Vaší služby disponuje několika mailovými servery. V takovém případě je zapotřebí vytvořit MX záznam pro každý z nich.
SRV SRV záznam se používá pro definování adresy serveru, spravujícího nějakou službu. Příklad: tento záznam může definovat adresu SIP serveru, nebo adresu serveru umožňujícího automatickou konfiguraci e-mailového klienta (na základě principu autodiscover).
TXT TXT záznam umožňuje přidání libovolné hodnoty do nastavení DNS (v textovém formátu). Tento záznam je často používán v rámci autentizačních procesů.
SPF SPF záznam zabraňuje odcizení identity e-mailovými adresami, které se jménem Vaší domény pokoušejí rozesílat spam a podvodné e-maily. Příklad: SPF záznam specifikuje, že pouze server Vašeho poskytovatele e-mailové služby má být rozpoznán jako legitimní zdroj odesílání. Detailní informace na toto téma naleznete v následující příručce: Přidání záznamu SPF v DNS zóně domény.
CAA CAA záznam obsahuje seznam certifikačních autorit, autorizovaných pro poskytování SSL certifikátu na dané doméně.

Fáze 1: přístup do rozhraní pro správu DNS zóny

Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Domény a následně vyberte doménu, v jejímž rámci si přejete provést požadované úpravy. V základním rozhraní pro správu domény klikněte na záložku DNS zóna.

Zobrazí se tabulka s aktuální OVH konfigurací domény. Každý řádek obsahuje jeden DNS záznam. Obsah tabulky lze filtrovat v závislosti na druhu DNS záznamu či názvu domény.

dnszona

Fáze 2: modifikace DNS zóny

Úpravy v OVH DNS zóně domény lze provádět prostřednictvím přidávání, odstraňování či upravování existujících DNS záznamů. Existují dva způsoby, jak lze změny v DNS zóně realizovat:

  • Manuální úpravy v textovém režimu: pouze pro uživatele s pokročilými technickými znalostmi. V záložce DNS zóna klikněte na tlačítko Změna v textovém formátu a řiďte se příslušnými pokyny.

  • Průvodce nastavením OVH.

Tato příručka Vás provede jednotlivými kroky druhého z výše uvedených způsobů konfigurace.

Poznamenejte si informace, které si v DNS zóně přejete upravit. Pokud změny v DNS zóně provádíte na základě žádosti poskytovatele služby, měli byste od něj mít k dispozici seznam záznamů, které je potřeba upravit.

  • Přidání nového DNS záznamu

Pro přidání nového záznamu přejděte do záložky DNS zóna a klikněte na tlačítko Přidat záznam v pravé části obrazovky. Zvolte požadovaný typ záznamu a řiďte se příslušnými pokyny.

Před přidáním nového záznamu zkontrolujte, zda stejný záznam již neexistuje a zda nesměruje na jiný cíl. Pro usnadnění vyhledávání použijte vyhledávací filtr. Pokud záznam již existuje, upravte ho. Postup pro úpravu již existujícího záznamu naleznete v dalším kroku této příručky.

dnszona

  • Modifikace existujícího DNS záznamu

Pro úpravu již existujícího záznamu přejděte do záložky DNS zóna a klikněte na ikonku ozubeného kolečka v řádku tabulky příslušného záznamu. Vyberte možnost Upravit záznam a řiďte se příslušnými pokyny.

dnszona

  • Vymazání DNS záznamu

Pro vymazání DNS záznamu přejděte do záložky DNS zóna a klikněte na ikonku ozubeného kolečka v řádku tabulky příslušného záznamu. Vyberte možnost Smazat záznam a řiďte se příslušnými pokyny.

Rozhraní nabízí možnost vymazání několika DNS záznamů naráz. Za tímto účelem označte příslušné DNS záznamy a klikněte na tlačítko Odstranit (tlačítko se zobrazí v horní části tabulky).

dnszona

Fáze 3: vyčkejte na propagaci změn v DNS zóně

Propagace změn v DNS zóně domény může trvat až 24 hodin.

Pokud si přejete dobu propagace příštích změn v DNS zóně zkrátit, můžete tak učinit prostřednictvím modifikace hodnoty TTL (Time To Live), vztahující se na všechny DNS záznamy. Za tímto účelem přejděte do záložky DNS zóna a klikněte na tlačítko Implicitní TTL. Následně postupujte podle příslušných pokynů.

V případě potřeby lze upravit hodnotu TTL pro jednotlivé záznamy.

Kam dál

Obecné informace o DNS serverech.

Přidání záznamu SPF v DNS zóně domény.

Ochraňte svou doménu před Cache Poisoning s DNSSEC.

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...