Příručky OVH

Úprava DNS serverů OVH domény

Naučte se spravovat DNS servery své OVH domény

Poslední aktualizace 30/05/2018

Cíl

Na DNS serverech je uložena DNS konfigurace domén. DNS konfigurace domény se označuje jako DNS zóna. DNS zóna sestává z technických informací neboli záznamů. V klasickém pojetí DNS záznamy slouží pro směrování domény na server (nebo servery) hostující webové stránky a e-mailové adresy.

Obecně lze tedy říci, že DNS záznamy, uložené na DNS serverech, zpřístupňují Vaše domény na Internetu.

Naučte se spravovat DNS servery své OVH domény.

Prerekvizity

Pokud Vaše doména není registrována u společnosti OVH, musíte změny v nastavení DNS provést pomocí rozhraní pro správu domény u příslušného poskytovatele.

Postup

Při manipulaci s DNS servery dbejte zvýšené opatrnosti: nevhodné změny v nastavení mohou mít za následek znepřístupnění Vašich webových stránek či e-mailů. Porozumění možným následkům vyvolaných úpravami v nastavení DNS serverů umožňuje lepší pochopení prováděných změn.

Kdykoli modifikujete DNS servery své domény, provádíte tím zároveň úpravy v její DNS konfiguraci. Nová konfigurace nahrazuje stávající a je ukládána na nově nastavených DNS serverech. Z technického hlediska tak doména používá novou DNS zónu.

Je však potřeba zdůraznit, že:

 • obsah staré konfigurace není automaticky replikován na novou konfiguraci. Vždy se ujistěte, že Vaše nová konfigurace zahrnuje veškeré informace nutné pro správné fungování služeb asociovaných s Vaší doménou

(např. webové stránky a e-mailové adresy).
 • pokud si přejete upravit pouze jeden prvek své současné DNS konfigurace (tzn. jeden DNS záznam), doporučujeme řídit se postupem uvedeným v následující příručce: Modifikace DNS zóny

 • Předtím než se pustíte do provádění jakýchkoli úprav, ujistěte se, že tyto úpravy nebudou mít za následek znepřístupnění Vaší domény. Pokud si nejste jisti výsledkem, poraďte se s osobou, která po Vás provedení těchto úprav vyžaduje.

  Fáze 1: přístup do rozhraní pro správu DNS serverů

  Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Domény a následně vyberte doménu, v jejímž rámci si přejete provést požadované úpravy. V základním rozhraní pro správu domény klikněte na záložku DNS servery.

  Zobrazí se tabulka obsahující seznam DNS serverů, aktuálně nastavených u OVH pro Vaši doménu. Každý řádek tabulky obsahuje jeden DNS server.

  dnsserver

  Fáze 2: úprava DNS serverů

  Chcete-li servery upravit, klikněte na tlačítko Úprava DNS serverů.

  Obsah textových polí nahraďte informacemi o nových serverech, které si přejete nastavit. Pro přidání dalších serverů klikněte na symbol + v pravé části posledního řádku tabulky.

  Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Aplikovat konfiguraci. Informace o DNS serverech v tabulce se

  v souladu s nově zvoleným nastavením aktualizují.

  Pomocí tlačítka Reset DNS serverů můžete v případě potřeby obnovit původní konfiguraci OVH. Tuto možnost využijte pouze v případě, že si přejete opět používat DNS servery OVH.

  dnsserver

  Fáze 3: vyčkejte na úplnou propagaci provedených úprav

  Aplikace úprav provedených v nastavení DNS serverů není okamžitá. V úvahu je zapotřebí vzít dvě po sobě jdoucí časové prodlevy:

  • Změna provedená na straně OVH musí být zpracována organizací, která spravuje Vaši doménovou koncovku. Postup procesu můžete sledovat prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH (sekce Domény, záložka Nedávné úkoly).

  • Jakmile organizace spravující Vaši doménovou koncovku změny zpracuje, dojde v rozmezí 48 hodin k úplné propagaci provedených úprav.

  Kam dál

  Modifikace DNS zóny

  Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


  Mohlo by Vás zaujmout...