Příručky OVH

Přesměrování domény spravované společností OVH

Seznamte se s různými typy přesměrování a zjistěte, jak přesměrovat doménu spravovanou společností OVH

Poslední aktualizace 22/03/18

Cíl

Přesměrováním domény můžete svou doménu nasměrovat na nový cíl. Existuje mnoho druhů přesměrování, z nichž každé odpovídá specifickému typu použití.

Seznamte se s různými typy přesměrování a zjistěte, jak přesměrovat doménu spravovanou společností OVH.

Prerekvizity

Postup

Seznámení s přesměrováním domény

Předtím než pro svou doménu vytvoříte přesměrování, je důležité porozumět tomu, co to přesměrování vlastně je. Přesměrování domény slouží k jejímu nasměrování na nový cíl - obecně řečeno jinou doménu.

Existuje mnoho důvodů, proč doménu přesměrovat, nejčastější z nich však představuje potřeba změnit název webových stránek. V takovém případě jsou uživatelé, kteří do vyhledávače zadají starou doménu (doménu, kterou si již nepřejete pro své stránky používat), automaticky přesměrováni na doménu novou.

Přesměrování lze vytvořit dvěma různým způsoby:

  • Pomocí Zákaznického prostoru OVH: zdejší Průvodce nastavením Vám pomůže přesměrování nakonfigurovat.

  • Manuální naprogramování: v tomto případě je přesměrování zapotřebí zadat do konfiguračního souboru stránek (obecně .htaccess).

Mějte prosím na paměti, že přesměrování ovlivní SEO rating Vašich webových stránek. Při manipulaci s nastavením stránek buďte opatrní a v případě potřeby se obraťte na SEO specialistu.

Přesměrování domény pomocí Zákaznického prostoru OVH

Přejděte do Zákaznického prostoru OVH a levém postranním panelu vyberte sekci Domény (číslo 1 na obrázku níže). Vyberte požadovanou doménu a přejděte do záložky Přesměrování (číslo 2 na obrázku níže).

Tabulka nabízí seznam všech aktivních přesměrování, která jsou na doméně nakonfigurována.

Pro přidání přesměrování klikněte na tlačítko Přidat přesměrování (číslo 3 na obrázku).

Rozhraní pro správu přesměrování

Zobrazí se dialogové okno. Zadejte doménu (nebo subdoménu), kterou si přejete přesměrovat. Jedná se o zdroj přesměrování.

1. fáze přidání přesměrování

V dalším kroku budete požádání o zadání cíle přesměrování. Nabízí se dvě možnosti:

  • Přesměrování na webovou adresu

Přesměrování domény na jinou doménu. Ideální řešení, pokud si přejete změnit název svých webových stránek.

  • Přesměrování na server, nebo někam jinam

Změna nastavení DNS konfigurace domény pro přesměrování na jiný cíl (záznam A, AAAA nebo CNAME). Toto řešení je ideální v případě, že Vaše stránky již nejsou hostovány u stejného poskytovatele, Vaše doména však zůstává u stejného registrátora. Pokud Vaše doména používá konfiguraci OVH, můžete tuto akci provést prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH (viz Modifikace DNS zóny).

V následujícím textu se zaměříme pouze na první z výše uvedených možností - přesměrování na webovou adresu. Pokud potřebujete pomoc s druhou možností, kontaktujte prosím poskytovatele své služby a zjistěte od něj, které DNS záznamy je za účelem přesměrování Vaší domény nutné upravit.

Fáze 2 pro přidání přesměrování

V případě přesměrování na webovou adresu zvolte typ přesměrování, který si přejete nastavit. Na výběr máte ze dvou možností:

Typ přesměrování Popis
Viditelné Doména, kterou zadáte do webového prohlížeče, bude přesměrována na novou doménu. Tato změna bude viditelná v adresním řádku prohlížeče.
Neviditelné Doména, kterou zadáte do webového prohlížeče, zůstane v adresním řádku nezměněna. Otevře se stará adresa, na níž se zobrazí webový obsah hostovaný na nové doméně (prostřednictvím iframe). Mějte prosím na paměti, že ne všechny webové stránky jsou s tímto typem přesměrování kompatibilní. Navíc může dojít k ovlivnění SEO ratingu Vašich stránek.

Volba mezi viditelným a neviditelným přesměrováním

Viditelné přesměrování

V případě viditelného přesměrování máte na výběr ze dvou možností:

Typ přesměrování HTTP kód Popis
Trvalé 301 Jedná se o „standardní“ přesměrování.
Dočasné 302 Tento typ přesměrování může být použit pro předem stanovený časový úsek (např. dočasné či sezónní události). Mějte prosím na paměti, že SEO rating bude nižší než v případě přesměrování 301.

Jakmile se rozhodnete, který typ přesměrování použít, zadejte cílovou adresu přesměrování (URL, na níž má Vaše doména směrovat).

Volba mezi trvalým a dočasným přesměrováním

Jakmile vyplníte veškeré potřebné údaje, klikněte na tlačítko Další, ověřte zobrazené informace a poté klikněte na tlačítko Schválit.

Propagace změn může trvat 4 až 24 hodin.

Neviditelné přesměrování

V případě neviditelného přesměrování (HTTP 200) vyplňte požadované informace (viz následující tabulka) a klikněte na tlačítko Další. Zkontrolujte správnost zadaných údajů a klikněte na tlačítko Schválit.

Pole Popis
Titul (název) Název Vašich webových stránek. Název stránek se zobrazuje například v záložce webového prohlížeče apod.
Klíčová slova Tato slova mohou být internetovými vyhledávači použita pro indexování Vašich webových stránek.
Popis Popis stránek, který se může zobrazit v rámci výsledků vyhledávání.

Propagace změn může trvat 4 až 24 hodin.

Neviditelné přesměrování

Přesměrování domény pomocí souboru .htaccess

.htaccess je konfigurační soubor, v jehož rámci lze specifikovat nejrůznější příkazy. Když webový server (Apache) spouští kód Vašich stránek, dochází k interpretaci příkazů a k jejich následnému provedení. Mezi zmíněné příkazy lze vložit i příkaz pro přesměrování.

Úpravy souboru .htaccess vyžadují jistou úroveň technických dovedností. Pokud soubor upravíte nesprávně, může dojít k znepřístupnění jedné či vícero webových stránek (pokud na svém webhostingu používáte podadresáře). V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme kontaktovat profesionálního webového vývojáře. Další informace naleznete v následující dokumentaci: Vše o souboru .htaccess.

Před prováděním jakýchkoli úprav v souboru .htaccess si nezapomeňte vytvořit jeho zálohu, abyste ho v případě potřeby mohli navrátit do původního stavu.

  • Redirect permanent

Odesílaný kód bude HTTP 301. Tento kód zajistí, aby internetové vyhledávače aktualizovali své odkazy na nové adresy.

Pro přesměrování celého webu zadejte následující kód:

Redirect permanent / http://nouveau-site.tld/

Pro změnu adresáře/souboru zadejte následující kód:

Redirect permanent / ancien_repertoire http://nouveau-site.tld/nouveau_repertoire
Redirect permanent / ancien_fichier.php http://site.tld/nouveau_fichier.php
  • Redirect gone

Pokud soubor již neexistuje, doporučujeme nahradit chybovou hlášku 404 document not found informativnější verzí typu 410 this document no longer exists:

Redirect gone /supprime.html
  • Redirect seeother

Pokud došlo ke změně koncovky souboru, seeother Vám umožní upravit jeho typ odesláním kódu HTTP 303:

Redirect seeother /exemple.doc http://site.tld/exemple.pdf
  • Redirect Temp

Pokud své soubory dočasně přesouváte na jinou stránku, můžete použít dočasné HTTP 302 přesměrování:

Redirect temp / http://autre_site_web.tld/site/

Kam dál

Vše o souboru .htaccess.

Modifikace DNS zóny

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.