Příručky OVH

Převod OVH domény k jinému registrátorovi

Seznamte se s postupem pro převod OVH domény k jinému doménovému registrátorovi

Poslední aktualizace 11/04/2018

Cíl

Doménu registrovanou u společnosti OVH je možné převést k jinému doménovému registrátorovi.

Seznamte se s postupem pro převod OVH domény k jinému doménovému registrátorovi.

Prerekvizity

  • Doména registrovaná u společnosti OVH.
  • Dostatečná oprávnění k převodu domény. Vlastník domény a/nebo její administrátoři musejí být s požadavkem na převod obeznámeni.
  • Dostatečná oprávnění ke správě domény prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH.
  • Doména musí být starší 61 dnů. Na doméně nesmí být za posledních 61 dnů provedena změna vlastníka. Doména nesmí být v daném období převáděna.

V případě některých doménových koncovek podléhá proces změny registrátora speciálním podmínkám. Pokud se Vám doménu nepodaří převést pomocí níže popsaného postupu, kontaktujte prosím nového registrátora s žádostí o zaslání detailních informací vážících se k postupu pro převod dané domény.

Postup

Fáze 1: deaktivace ochrany proti převodu (odemčení domény pro převod)

Aby bylo doménu možné převést, je nejdříve zapotřebí ji odemknout. Za tímto účelem budete muset deaktivovat ochranu proti převodu. V základním rozhraní pro správu domény přejděte do záložky Základní informace (výchozí záložka) a deaktivujte funkci Ochrana proti převodu (karta Zabezpečení).

Jakmile doménu odemknete, máte 7 dní na započetí jejího převodu k novému registrátorovi. Pokud nepožádáte o změnu registrátora, dojde po uplynutí této lhůty k opětovnému uzamčení domény.

outgoingtransfer

Fáze 2: získání kódu pro převod domény

Jakmile je funkce Ochrana proti převodu deaktivována, můžete vygenerovat kód pro převod domény. Za tímto účelem zůstaňte v záložce Základní informace a klikněte na tlačítko AUTH/INFO, které se po deaktivaci ochrany proti převodu zobrazí na stejném řádku. V případě potřeby aktualizujte stránku.

Kód pro převod si zkopírujte a uložte.

outgoingtransfer

Fáze 3: zahájení převodu k novému registrátorovi

Pokud jste tak zatím ještě neučinili, kontaktujte svého nového registrátora. Za účelem úspěšného dokončení převodu domény budete požádáni o zaslání kódu pro převod.

Detailní informace týkající se převodu domény naleznete v oficiální dokumentaci příslušného registrátora.

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...