Příručky OVH

Převod generické domény k OVH

Zjistěte, jak převést generickou doménu ke společnosti OVH.

Poslední aktualizace 05/09/2018

Cíl

Převedením domény lze změnit jejího registrátora. Generickou doménu je možné převést ke společnosti OVH. Tento proces může trvat 1 až 10 dní.

Zjistěte, jak převést generickou doménu ke společnosti OVH.

Prerekvizity

  • Generická doména registrovaná u jiného doménového registrátora.
  • Dostatečná oprávnění pro vytvoření požadavku na převod domény. Vlastník domény a/nebo její administrátoři musejí být s požadavkem na převod domény obeznámeni.
  • Musíte disponovat kódem pro převod domény. Pokud kód nemáte, musíte mít možnost ho získat.
  • Doména musí být starší 60 dnů.
  • Na doméně nesmí být za posledních 60 dnů provedena změna vlastníka. Doména nesmí být v daném období převáděna.
  • Doména musí být odemčena pro převod.

Postup

Je Vaše doména v současné době registrována u jiného doménového registrátora? Přejte si tento fakt změnit a převést svou doménu ke společnosti OVH? Pokud ano, můžete tak učinit prostřednictvím následujících instrukcí.

Do procesu převedení domény je zapojeno několik stran a organizací: společnost OVH, Váš současný doménový registrátor a třetí strany. Následující tabulka nabízí přehled jednotlivých kroků, které je za účelem převedení domény nutné vykonat:

Krok Popis Koho se týká? Kde? Jak dlouho?
1 Ověření informací o doméně Administrátor domény U aktuálního registrátora domény Záleží na Vás
2 Odemčení domény a získání kódu pro převod domény Administrátor domény; se souhlasem vlastníka domény U aktuálního registrátora domény Záleží na Vás
3 Vytvoření požadavku na převod domény Kdokoli, kdo má k dispozici kód pro převod domény; se souhlasem vlastníka domény U nového registrátora domény (například OVH) Záleží na Vás
4.1 První fáze ověření převodu domény Vlastník domény a administrátor domény, který je uveden u nového registrátora Prostřednictvím e-mailu Maximálně 5 dní
4.2 Druhá fáze ověření převodu domény Současný registrátor domény Prostřednictvím požadavku odeslaného správci doménové koncovky Maximálně 5 dní

Tento postup se vztahuje na převod většiny doménových koncovek. Detailní informace o převodech jednotlivých domén naleznete na následující stránce: https://www.ovh.cz/domeny/cenik/.

Krok 1: ověření informací o doméně

Ze všeho nejdříve je zapotřebí ověřit, zda jsou veškeré informace týkající se dané domény aktuální. Tyto informace byly až do nedávna veřejně přístupné v registru WHOIS. Společně s nabytím platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se však situace změnila. Z toho důvodu se při ověřování informací doporučujeme obrátit na současného registrátora domény.

  • Pokud jsou informace aktuální, kontaktujte svého současného registrátora a požádejte ho o odemčení domény (viz další kapitola).

  • V opačném případě kontaktujte svého současného registrátora a požádejte ho o kontrolu/modifikaci údajů.

Pokud si nejste jisti tím, kdo je současným registrátorem Vaší domény, zadejte svou doménu do nástroje WHOIS. Požadované údaje naleznete v kolonce „Registrant“.

Krok 2: odemčení domény a získání kódu pro převod

Jakmile úspěšně ověříte informace týkající se Vaší domény, bude doménu zapotřebí odemknout pro převod. Tento krok lze provést pouze prostřednictvím současného doménového registrátora. Zkontaktujte proto svého poskytovatele a zeptejte se ho, co je pro odemčení domény z Vaší strany nutné vykonat.

Jakmile dojde k odemčení domény, Váš současný registrátor je povinen zaslat Vám kód pro převod. Tento kód je často označován různými názvy, nejčastěji však jako kód pro převod, AuthCode, AuthInfo nebo EPP kód.

Mějte prosím na paměti, že společnost OVH není současným registrátorem Vaší domény. Z toho důvody nemáme na odemčení domény či zprostředkování kódu pro její převod žádný vliv.

Jakmile doménu odemknete, máte 7 dní na započetí jejího převodu ke společnosti OVH. Pokud nepožádáte o změnu registrátora, dojde po uplynutí této lhůty k opětovnému uzamčení domény.

Krok 3: vytvoření požadavku na převod domény

Nyní, když je Vaše doména odemčena a disponujete kódem pro její převod, můžete vytvořit oficiální požadavek na převod domény ke společnosti OVH. Za tímto účelem je na našich webových stránkách zapotřebí vytvořit objednávku převodu domény. Zadejte svou doménu a postupujte podle instrukcí.

Jakmile budete požádáni o zadání kódu pro převod, vložte jej do okénka vedle domény. Pokud kód ještě nemáte, můžete zaškrtnout políčko Zadat kód později. Než však budete v procesu pokračovat, ujistěte se prosím, že kód budete schopni co nejrychleji získat.

Objednávku převodu domény je možné rozšířit o webhostingové řešení OVH, DNS servery či jiná webová řešení OVH. Pokud k OVH plánujete migrovat své služby (webové stránky a e-maily), může Vás tato nabídka zaujmout. Detailní informace týkající se migrace uvedených služeb k OVH naleznete v následující příručce: Migrace stránek a e-mailových účtů k OVH.

V průběhu objednávky věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

  • Informace o majiteli domény: abyste se vyhnuli podezření z pokusu o krádež domény, ujistěte se, že se informace o majiteli domény shodují s těmi, které jsou uvedené u současného registrátora.

  • Nastavení DNS serverů: pokud je Vaše doména asociována s webovými stránkami či e-mailovou službou, ujistěte se prosím, že zadáváte DNS servery, které Vaše doména v současné době používá.

Převod domény ke společnosti OVH bude zahájen ihned po uhrazení vytvořené objednávky. Průběh procesu budete v závislosti na typu koncovky dané domény moci sledovat v Zákaznickém prostoru OVH (sekce Domény, záložka Nedávné úkoly).

Krok 4.1: první fáze ověření převodu domény

Pro úspěšné převedení domény k novému registrátorovi je zapotřebí projít dvoufázovým ověřovacím procesem. První fáze je zahájena ihned po spuštění procesu pro převod domény a trvá maximálně 5 dní. V průběhu první fáze jsou odesílány celkem dva požadavky na ověření.

Komu je požadavek určen? Kam je požadavek odesílán?
Vlastník domény E-mailová adresa vlastníka domény, uvedená v databázi WHOIS (pokud je zde přístupná). V opačném případě je požadavek odeslán na e-mailovou adresu uvedenou při vytváření objednávky u společnosti OVH.
Administrátor domény u OVH E-mailová adresa administrátora, uvedená v jeho OVH účtu

Ověření výše uvedených kontaktů probíhá v rozhraní OVH. E-maily, které jsou v rámci první ověřovací fáze rozesílány, obsahují odkaz do tohoto rozhraní.

doména

V závislosti na obdržených odpovědích mohou nastat následující scénáře:

Odpovědi Možné scénáře
Ověření vlastníka i administrátora Postup k druhé části ověřovacího procesu (maximálně 24 hodin)
Pouze jedno ověření (lhostejno od koho) a jedna žádost bez reakce Postup k druhé části ověřovacího procesu (po uplynutí 5 dnů)
Ani jedno ověření Postup k druhé části ověřovacího procesu (po uplynutí 5 dnů)
Negativní reakce (lhostejno od koho) Ověřovací proces je okamžitě přerušen

Pokud dojde k přerušení ověřovacího procesu, ujistěte se prosím, že s tím jednotlivé strany souhlasí. Zároveň se ujistěte, že jsou jejich e-mailové adresy aktuální. Převod domény lze později obnovit prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH (sekce Domény, záložka Probíhající operace).

Krok 4.2: druhá fáze ověření převodu domény

V rámci druhé fáze ověření obdrží současný registrátor domény (stále ještě se nejedná o společnost OVH) požadavek na ověření. V závislosti na obdržených odpovědích mohou nastat následující scénáře:

Odpovědi Možné scénáře
Potvrzení současným registrátorem Převod je dokončen do 24 hodin (maximálně)
Žádná odpověď Ověřovací proces je dokončen po uplynutí 5 dnů
Zamítnutí současným registrátorem Ověřovací proces je okamžitě přerušen

Pokud dojde k zamítnutí ze strany současného registrátora, pokuste se ho prosím zkontaktovat a zjistit důvody, které ho k tomuto rozhodnutí dovedly. Převod domény lze později obnovit prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH (sekce Domény, záložka Probíhající operace).

Krok 5: administrace domény u společnosti OVH

Jakmile je celý proces úspěšně dokončen, můžete svou doménu začít spravovat prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH.

Kam dál

Migrace stránek a e-mailových účtů k OVH.

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...