Příručky OVH

Konfigurace účtu E-mail Pro na Androidu prostřednictvím aplikace Gmail

Zjistěte, jak nakonfigurovat účet E-mail Pro na Androidu prostřednictvím aplikace Gmail

Poslední aktualizace 22/03/2018

Cíl

Účty služby E-mail Pro je možné propojit s kompatibilními e-mailovými klienty. Díky tomu můžete svou e-mailovou adresu používat na zařízení podle své volby.

Zjistěte, jak nakonfigurovat účet E-mail Pro na Androidu prostřednictvím aplikace Gmail.

Prerekvizity

  • Služba E-mail Pro.
  • Aplikace Gmail nainstalovaná na Vašem zařízení. Aplikaci můžete nainstalovat prostřednictvím Google Play Store.
  • Přihlašovací údaje k účtu, který si přejete s aplikací propojit.

Tato příručka byla vytvořena podle zařízení Nexus 6 se systémem Android ve verzi 7.1.1. Pro účely standardizace používáme aplikaci Gmail, kterou je možné nainstalovat pomocí Google Play Store. Pokud chcete používat jinou aplikaci, může se postup lišit.

Postup

Fáze 1: přidání účtu

V hlavním menu svého zařízení klikněte na aplikaci Gmail. S přidáním účtu můžete začít dvěma různými způsoby:

  • pokud dosud nemáte nastaven žádný účet: přeskočte uvítací obrazovku a následně klikněte na možnost Přidat účet. Nakonec zvolte možnost Jiný.

  • pokud již máte nastaven jiný e-mailový účet: vlevo nahoře klikněte na ikonku ve tvaru tří čárek a následně na ikonku ve tvaru šipky, kterou najdete napravo od názvu již nastaveného účtu. Nakonec klikněte na Přidat účet a vyberte možnost Jiný.

emailpro

Vyplňte svou e-mailovou adresu a klikněte na Další.

Při výběru typu účtu zvolte IMAP a následně vyplňte heslo ke své e-mailové adrese. Pro pokračování v konfiguraci klikněte na Další.

emailpro

Nyní doplňte parametry příchozího serveru:

Informace Popis
Uživatel Zadejte celou e-mailovou adresu.
Heslo Zadejte heslo ke svému e-mailovému účtu.
Server Zadejte následující server: „pro1.mail.ovh.net“.

Klikněte na Další a doplňte parametry odchozího serveru:

Informace Popis
Vyžadovat spojení Ujistěte se, že je toto tlačítko vybrané.
Uživatel Zadejte celou e-mailovou adresu.
Heslo Zadejte heslo ke svému e-mailovému účtu.
Server SMTP Zadejte následující server: „pro1.mail.ovh.net“.

Nyní klikněte na tlačítko Další. Pokud jste zadali správné údaje, připojení proběhne úspěšně.

emailpro

Až nastavíte možnosti účtu, klikněte na Další. Nakonec dostanete možnost svůj účet pojmenovat, abyste jej rozpoznali mezi dalšími účty ve své aplikaci. Tento název se bude zobrazovat pokaždé, když odešlete e-mail. Jakmile změny provedete, klikněte na Další.

Správnost nastavení účtu můžete ověřit odesláním zkušebního e-mailu.

Pokud bude nastavení účtu zapotřebí upravit manuálně, níže naleznete nezbytné technické informace týkající se naší služby E-mail Pro:

Typ serveru Název serveru Typ zabezpečení Port
Příchozí pro1.mail.ovh.net SSL / TLS 993
Odchozí pro1.mail.ovh.net STARTTLS 587

Fáze 2: použití e-mailu

Po úspěšném dokončení konfigurace můžete svůj e-mail začít naplno využívat. Od teď můžete odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím svého Android zařízení.

Vyzkoušejte také webovou aplikaci OVH s funkcemi pro týmovou spolupráci, která je dostupná na následující adrese: https://pro1.mail.ovh.net. Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacích údajů ke své e-mailové adrese.

Kam dál

Konfigurace e-mailové adresy zahrnuté v nabídce MX Plan nebo v nabídce webhostingu na Androidu prostřednictvím aplikace Gmail.

Konfigurace účtu Exchange na Androidu prostřednictvím aplikace Gmail.

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...