Příručky OVH

Konfigurace e-mailových účtů služby MX Plan v rozhraní Gmail

Seznamte se s postupem pro konfiguraci svých e-mailových účtů v online rozhraní Gmail

Poslední aktualizace 03/08/2018

Cíl

E-mailové adresy služby MX Plan je možné propojit s kompatibilními e-mailovými klienty a online rozhraními. Díky tomu můžete odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím Vámi preferované platformy.

Zjistěte, jak nakonfigurovat e-mailovou adresu služby MX Plan v online rozhraní Gmail.

Společnost OVH Vám dává k dispozici služby, za jejichž správu a konfiguraci nesete plnou odpovědnost.

Tato příručka slouží jako úvod do obecné problematiky vážící se ke správě Vaší služby. V případě jakýchkoli nejasností doporučujeme kontaktovat profesionálního webmastera či vydavatele příslušného softwaru. Společnost OVH v tomto ohledu neposkytuje přímou podporu. Další informace naleznete v poslední sekci této příručky.

Prerekvizity

  • E-mailová adresa služby MX Plan (součást nabídky MX Plan nebo webhostingového řešení OVH).
  • Přihlašovací údaje k e-mailové adrese OVH, kterou si přejete nakonfigurovat.
  • Přihlašovací údaje k účtu Gmail, na němž si svou e-mailovou adresu OVH přejete nakonfigurovat.

Tato příručka udává postup pro konfiguraci e-mailové adresy OVH na nejnovější verzi rozhraní Gmail. Konfigurační postup však lze aplikovat i v případě starších verzí.

Postup

Fáze 1: přidání e-mailového účtu k rozhraní Gmail

Prostřednictvím webového prohlížeče se přihlaste ke svému Gmail účtu. Po přihlášení klikněte na ikonku ozubeného kolečka v pravé části rozhraní a vyberte možnost Nastavení.

Následně přejděte do záložky Účty a import.

mxplan

V kolonce Zkontrolovat poštu z jiných účtů klikněte na tlačítko Přidat e-mailový účet. V dialogovém okně vyplňte svou e-mailovou adresu OVH a pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Zaškrtněte možnost Importovat e-maily z mého druhého účtu (POP3) a opět klikněte na tlačítko Další.

mxplan

Zadejte konfigurační parametry POP serveru (příchozí server):

Informace Popis
Uživatelské jméno Zadejte kompletní e-mailovou adresu.
Heslo Zadejte heslo ke své e-mailové adrese.
POP server Zadejte následující server: ssl0.ovh.net.
Port Vyberte port 995.

Informace týkající se volitelných možností:

  • Ponechat na serveru kopii načtené zprávy: zaškrtněte, pokud si přejete ukládat kopie přijatých zpráv na našich serverech.

  • Při načítání dat vždy použít zabezpečené připojení (SSL): bez zaškrtnutí této volby nebude možné navázat spojení s Vaší e-mailovou adresou OVH.

  • Příchozí zprávy označit štítkem: po zaškrtnutí této volby budou všechny zprávy importované z Vaší e-mailové adresy OVH označeny speciálním štítkem.

  • Archivovat příchozí zprávy (přeskočit doručenou poštu): po zaškrtnutí této volby se zprávy importované z Vaší e-mailové adresy OVH nebudou zobrazovat ve Vaší doručené poště Gmail.

Po vyplnění požadovaných informací klikněte na tlačítko Přidat účet. Pokud jste zadali správné údaje, připojení proběhne úspěšně.

mxplan

Pokud si prostřednictvím rozhraní Gmail zároveň přejete odesílat poštu ze své e-mailové adresy OVH, zaškrtněte volbu Ano, přeji si odesílat poštu z adresy (...) a klikněte na tlačítkoDalší.

Následně vyplňte jméno odesílatele, které se zobrazí při odesílání pošty z dané e-mailové adresy, zaškrtněte volbu Použít jako alias a klikněte na tlačítko Další krok.

mxplan

Zadejte konfigurační parametry SMTP serveru (odchozí server):

Informace Popis
SMTP server Zadejte následující server: ssl0.ovh.net.
Port Vyberte port 587.
Uživatelské jméno Zadejte kompletní e-mailovou adresu.
Heslo Zadejte heslo ke svému e-mailovému účtu.

Zaškrtněte volbu Zabezpečení připojení pomocí TLS (doporučeno) a klikněte na tlačítko Přidat účet. Pokud jste zadali správné údaje, připojení proběhne úspěšně.

mxplan

Nyní se přihlaste k e-mailovému účtu OVH, který jste přidali, otevřete zprávu s potvrzením od Gmailu a klikněte na ověřovací odkaz. Ke svému e-mailovému účtu OVH se můžete přihlásit prostřednictvím následujícího webového rozhraní: https://www.ovh.cz/mail/.

Po úspěšném ověření se Vaše e-mailová adresa OVH zobrazí v záložce Účty a import, z níž byl celý proces přidání účtu původně iniciován.

Fáze 2: používání e-mailové adresy OVH prostřednictvím rozhraní Gmail

Po úspěšném dokončení konfigurace můžete svůj e-mail začít naplno využívat. Od teď můžete odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím rozhraní Gmail.

Mějte prosím na paměti, že pro odesílání zpráv z Vaší e-mailové adresy OVH prostřednictvím rozhraní Gmail je vždy zapotřebí kliknout do pole Od v rozepsaném e-mailu a vybrat adresu, ze které si zprávu přejete odeslat.

mxplan

Ke své e-mailové adrese máte i nadále přístup prostřednictvím webového rozhraní OVH: https://www.ovh.cz/mail/.

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.