Příručky OVH

Změna hesla e-mailové adresy MX Plan

Zjistěte, jak změnit heslo e-mailové adresy vytvořené v rámci služby MX Plan

Poslední aktualizace 27/04/2018

Cíl

E-mailové adresy MX Plan dovolují odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím zařízení dle Vašeho vlastního výběru.

Zjistěte, jak změnit heslo e-mailové adresy vytvořené v rámci služby MX Plan.

Prerekvizity

Pokud používáte externího e-mailového klienta, nezapomeňte do něj v případě změny přístupového hesla e-mailové adresy nové heslo zanést.

Postup

Fáze 1: přístup do rozhraní pro správu služby

Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH. V levém postranním panelu rozbalte položku E-maily a vyberte doménu, na níž je daná služba MX Plan vytvořena. Poté přejděte do záložky E-maily.

Tabulka obsahuje přehled všech e-mailových adres vytvořených v rámci služby MX Plan na dané doméně.

mxplanpassword

Fáze 2: změna hesla e-mailové adresy

Pro změnu hesla klikněte u příslušné e-mailové adresy na ikonku ozubeného kolečka a následně vyberte možnost Změna hesla.

mxplanpassword

Zadejte nové heslo. Změnu potvrďte kliknutím na tlačítko Schválit.

Změna hesla může trvat několik minut.

Heslo musí splňovat předem daná formální kritéria. Při změně hesla se řiďte pokyny uvedenými v Zákaznickém prostoru OVH. Zároveň doporučujeme dbát následujících bezpečnostních opatření:

  • Nikdy nepoužívejte stejné heslo dvakrát.

  • Používejte hesla, která neobsahují Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození apod.).

  • Heslo pravidelně aktualizujte.

  • Heslo si nikam nezapisujte a nesdílejte jej s ostatními lidmi prostřednictvím e-mailu.

  • Nedávejte svému webovému prohlížeči svolení k zapamatování hesla.

mxplanpassword

Fáze 3: přístup k e-mailové adrese

Po změně hesla můžete svou e-mailovou adresu opět používat. Existují dva způsoby, jak se k e-mailu přihlásit:

  • Prostřednictvím naší online aplikace RoundCube (Webmail): přejděte na adresu https://www.ovh.cz/mail/. Následně vyplňte své přihlašovací údaje (e-mailová adresa a nové heslo). Pokud přihlášení selže, může to být z toho důvodu, že nové heslo ještě nenabylo platnost. V takovém případě vyčkejte několik minut a poté to zkuste znovu.

  • Prostřednictvím kompatibilního e-mailového klienta: v případě změny hesla je nutné přihlašovací údaje v konfiguraci e-mailového klienta nejprve aktualizovat. V určitých případech můžete být o zadání nového hesla požádáni automaticky. V ostatních případech je nové heslo zapotřebí zadat do konfiguračního rozhraní daného softwaru manuálně.

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...