Příručky OVH

Úprava konfigurace webhostingu

Zjistěte, jak změnit konfiguraci svého webhostingového řešení OVH

Poslední aktualizace 25/09/2018

Cíl

Na Internetu existuje nepřeberné množství stránek. Ať již chcete zveřejnit blog nebo online obchod, sdílet své koníčky či propagovat své podnikání, webhostingové balíčky OVH zajistí dostupnost Vašich stránek pro miliony uživatelů po celém světě (za předpokladu kompatibility stránek s konfigurací našich infrastruktur).

Zjistěte, jak změnit konfiguraci svého webhostingového řešení pomocí Zákaznického prostoru OVH.

Prerekvizity

Postup

Při úpravách v konfiguraci webhostingového řešení může docházet k citlivým změnám: neodborný zásah do konfigurace může mít za následek znepřístupnění webových stránek na Internetu. Porozumění možným následkům vyvolaným úpravami v konfiguraci umožňuje lepší pochopení prováděných změn.

Při úpravách konfigurace webhostingu dochází k úpravám v konfiguraci, která je používána Vašimi webovými stránkami. I když je v rámci našich infrastruktur k dispozici několik typů konfigurace, mějte na paměti, že je vždy zapotřebí ověřit, zda jsou Vaše stránky se zvolenou konfigurací kompatibilní.

Předtím než se pustíte do provádění jakýchkoli úprav, ujistěte se, že tyto úpravy nebudou mít za následek znepřístupnění Vašich webových stránek. V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte na profesionálního webmastera. Společnost OVH v tomto ohledu neposkytuje přímou podporu. Další informace naleznete v poslední sekci této příručky.

Úprava konfigurace webhostingu prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH

Fáze 1: přístup do administračního rozhraní webhostingu

Přihlaste se do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Hostingy a vyberte webhostingové řešení, v jehož rámci si přejete provést požadované úpravy. V záložce Základní informace přejděte do karty Konfigurace. V řádku Verze globálního PHP klikněte na ikonku tří teček (...) a vyberte možnost Upravit konfiguraci.

hostingconfiguration

Pokud na tlačítko Upravit konfiguraci nelze kliknout, nejspíše probíhá ověření globální verze PHP. V takovém případě se v tabulce objeví modré kolečko, značící průběh ověřovacího procesu. Vyčkejte, dokud nedojde k ověření aktuální verze, a poté klikněte na tlačítko Upravit konfiguraci.

hostingconfiguration

Fáze 2: úprava konfigurace webhostingu

Po kliknutí na tlačítko dostanete na výběr ze dvou možností. Vyberte jednu z nabízených možností a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Volba Popis
Návrat k předchozí konfiguraci Po zaškrtnutí této volby budete požádáni o výběr konfigurace, kterou si přejete obnovit (kolonka Původní volba). Pokud jste v minulosti neprováděli žádné změny v konfiguraci, nebude tato volba dostupná.
Změna stávající konfigurace Po zaškrtnutí této volby budete požádáni o výběr konfigurace, která má být na webhostingu aplikována. Seznam a popis jednotlivých konfigurací naleznete v sekci "Dostupné konfigurace" této příručky.

Změna operačního systému bude mít za následek automatický restart PHP relací.

Změny v nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Schválit. Aplikace nové konfigurace může trvat několik minut.

hostingconfiguration

Dostupné konfigurace

Při provádění úprav v konfiguraci webhostingu se lze zaměřit na několik hlavních oblastí. V závislosti na svých individuálních potřebách pokračujte k příslušné části této dokumentace.

Operační systém

Změna operačního systému umožňuje upravit určité technické hodnoty v konfiguraci webhostingu. Před provedením jakýchkoli změn se ujistěte, že jsou Vaše webové stránky se zvoleným operačním systémem kompatibilní.

Operační systém Legacy stable testing jessie.i386
Image liée Legacy jessie.i386 jessie.i386 jessie.i386
Minimální PHP verze 4.4 5.3 5.3 5.3
Openssl 0.9.8o 1.0.1k (TLS1.2 kompatibilní) 1.0.1k (TLS1.2 kompatibilní) 1.0.1k (TLS1.2 kompatibilní)
Extension php imagick - Ano Ano Ano
Rozšíření php memcache (PHP 5.6) Ano Ano Ano Ano
Rozšíření php memcached (PHP 5.6) - Ano Ano Ano
Rozšíření php mongo (PHP 5.4, 5.5, 5.6) - Ano Ano Ano
Rozšíření mysqlnd (en utf-8 uniquement) - Ano Ano Ano
Rozšíření redis - Ano Ano Ano
Opcache Ano Ano Ano Ano
Python 2.6 2.7 a 3.4. 2.7 a 3.4. 2.7 a 3.4.
Ruby 1.8.7 2.1.5 2.1.5 2.1.5
Rails 2.3.5 4.1.8 4.1.8 4.1.8
Perl 5.10 5.20 5.20 5.20
git 1.7.2.5 2.1.4 2.1.4 2.1.4

Operační systém „Legacy“ je vhodný pro starší verze internetových stránek, založené na starších verzích PHP. Důrazně však doporučujeme použití operačního systému „stable“, který disponuje posledními aktualizacemi. Před provedením změny operačního systému ověřte jeho kompatibilitu se svými webovými stránkami.

Změnu operačního systému lze provést dvěma způsoby:

PHP verze

V současné době existuje několik verzí programovacího jazyka PHP. Nabídka společnosti OVH zahrnuje všechny hlavní verze, jejichž kompletní seznam naleznete na následujícím odkazu: https://www.ovh.cz/webhosting/php.xml.

Před provedením jakýchkoli změn ověřte kompatibilitu vybrané verze PHP se svými webovými stránkami.

Přechod na jinou verzi PHP lze realizovat dvěma způsoby:

Detailní instrukce naleznete v následující dokumentaci:Změna PHP verze na webhostingu OVH.

PHP engine

Změna konfigurace PHP enginu umožňuje aktivovat či naopak deaktivovat PHP akcelerátor (PHP-FPM). PHP akcelerátor byl za účelem urychlení spuštění PHP skriptů adaptován na naší infrastrukturu. PHP akcelerátor (PHP-FPM) nabízí až 7x vyšší výkon v porovnání s enginem phpcgi.

Modifikaci PHP enginu lze provést dvěma způsoby:

  • Prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH: postupujte podle instrukcí uvedených v první části této příručky ("Úprava konfigurace webhostingu prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH"). PHP akcelerátor aktivujete tak, že v kolonce „Engine“ vyberete možnost „php“. Pokud si akcelerátor přejete deaktivovat, vyberte možnost „phpcgi“.
  • Manuální úprava konfiguračního souboru .ovhconfig: toto řešení předpokládá vyšší míru technických dovedností a vyžaduje připojení k webhostingovému úložišti. Detailní instrukce naleznete v následující dokumentaci: Konfigurace souboru .ovhconfig.

Režim

Na základě volby režimu lze spravovat chování cahce statických souborů webových stránek (např. obrázků) a chyb v PHP (užitečné zejména pokud dochází k chybovému zobrazení stránek). Na webhostingu lze aktivovat dva režimy:

Režim Cache statických souborů Chyby v PHP
Produkce Maximalizace ukládání statických souborů do paměti cache webových prohlížečů. PHP chyby se na stránkách nezobrazí.
Vývoj Statické soubory se do paměti cache neukládají. PHP chyby se na stránkách zobrazí.

Existují dva způsoby, jak provést změnu režimu webhostingového řešení:

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...