OVH Guide

Sdílené služby: lexikon

'Vysvětlení pojmů, které používáme v příručkách.'

ActiveSync

ActiveSync je synchronizační software vyvinutý společností Microsoft.

Používá protokol Exchange ActiveSync, který je dostupný přes placené licence.

Přes tento protokol mohou být na Exchange serveru synchronizovány e-maily, kontakty, kalendáře, úkoly a poznámky.

S protokolem ActiveSync jsou kompatibilní různá zařízení, jako jsou platformy Android, iPhone, Symbian, BlackBerry (poslední verze).

CC a BCC

Akronymy použité ve většině e-mailových programů.

Cc: copy

Seznam příjemců, který je viditelný každému, kdo obdrží kopii e-mailu.

Bcc: Blind Copy

Seznam příjemců, který je neviditelný, pro jednotlivé příjemce e-mailu.

E-mailový klient

E-mailový klient je software, který se používá pro čtení a posílání elektronických zpráv (e-mailů). Obvykle jde o robustní e-mailové klienty, ale existují i webové aplikace (webmaily), které nabízejí stejné možnosti.

Účelem tohoto softwaru je poskytovat přístup k elektronické poště uživatele a umožnit posílání a přijímání zpráv. Příkladem e-mailových klientů je: Thunderbird, Outlook, Mac Mail

ISP

Firma, která zajišťuje připojení uživatelů k Internetu (ISP = Internet Service Provider).

IMAP

IMAP je protokol, který umožňuje získat e-maily poslané na e-mailový server.

Účel je podobný jako u POP - dalšího hlavního e-mailového protokolu.

Na rozdíl od něj však byl navržen tak, aby zprávy zanechával na serveru.

IMAP tedy směřuje k podpoře synchronizace, zatímco POP spíše k prostému stahování e-mailů.

Mailing list

Mailing-List je systém diskusí, využívající služby e-mail, který dovoluje výměnu zpráv mezi členy dané skupiny uživatelů.

MAPI

MAPI je proprietární API společnosti Microsoft.

Používá jej například MS Outlook. Umožňuje komunikaci s emailovým serverem typu MS Exchange.

Účelem je možnost vytváření, manipulace, převod a ukládání e-mailů.

OWA

OWA (Outlook Web Access) umožňuje uživatelům přistupovat ke svým e-mailům pomocí webového prohlížeče a je optimalizován pro dotyková zařízení. Přistupovat lze také ke kontaktům a kalendářům. Získáte jej v rámci naší nabídky Exchange, není dostupný v rámci nabídky e-mailů OVH.

OWA je ve vztahu k Exchange jako je RoundCube k e-mailům OVH.

POP

POP nebo také POP3 je protokol, který umožňuje získávat e-maily z emailového serveru.

Pomocí tohoto protokolu se váš e-mailový software (Outlook, Mail, Thunderbird, atd.) připojí k e-mailovému serveru.

E-mailový klient získá zprávy ze serveru.

Dle parametrů, jaké jste pro svůj software nastavili, pak lze daný e-mail ponechat na serveru po dobu např. sedmi dnů, neomezeně, nebo jej smazat poté, co byl ze serveru stažen.

Port

Síťový port je speciální číslo (1 až 65535), které slouží v počítačových sítích při komunikaci pomocí protokolů TCP a UDP k rozlišení aplikace v rámci počítače.

Příklad: Server, který je používán k odesílání a přijímání elektronické pošty bude pravděpodobně poskytovat služby SMTP a POP3. Ty jsou na serveru obsluhovány rozdílnými procesy a čísla portů se použijí k rozlišení, která data patří jakému procesu. Obvykle je tomu tak, že SMTP server naslouchá na portu 25, zatímco POP3 na portu 110, avšak je možné nastavit úplně jiná čísla portů.

E-mailový server

E-mailový nebo též mailový server, mailserver, je serverový software pro elektronické zprávy (e-maily). Má za úkol posílat e-maily z jednoho serveru na druhý.

Uživatel s tímto serverem nikdy není v přímém kontaktu, většinou použije emailového klienta nebo přístup přes web a tím se se serverem spojuje.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je komunikační protokol, používaný pro přenos elektronických zpráv - e-mailů - mezi jednotlivými mailservery.

SMTP je jednoduchý protokol. Určí se odesilatel zprávy, potom příjemce nebo příjemci, a většinou po ověření jejich existence je celý e-mail včetně zprávy pro příjemce odeslán.

SMTP server lze otestovat pomocí příkazu "telnet" na portu 25 vzdáleného serveru.

SSL

SSL je protokol pro zabezpečení přenosu informací přes internet. Zajišťuje důvěrnost posílaných dat.

Protokol SSL lze kombinovat s protokoly IMAP nebo POP.

Webmail

Webmail je e-mailový klientský software, který běží ve vašem webovém prohlížeči. Funguje jako rozhraní mezi mailserverem a prohlížečem (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera), na rozdíl od specializovaných aplikací (Outlook, Thunderbird, Mail). Pomocí Webmailu můžete přistupovat ke svým zprávám odkudkoli, stačí být pouze připojený k Internetu.

Databáze

Databáze umožňuje ukládání informací na webu nebo v aplikaci.

Typickým příkladem je uložení dat z vyplněného webového formuláře (z webu nebo z jeho rozhraní pro správu). Dalším rozšířeným příkladem jsou články: váš software pro tvorbu a úpravu článků velice úzce spolupracuje s nějakou databází.

S databází úzce spolupracují i CMS a e-shopové systémy, typicky WordPress, Joomla, PrestaShop a podobně.

CHMOD

CHMOD (zkratka z Change Mode - změna režimu) je příkazem linuxových operačních systémů.

Příkaz umožňuje měnit přístupová práva k souborům na vašem serveru.

Obyčejně je hodnota nastavena na 644 nebo 604 u souborů a 755 nebo 705 u složek.

V případě napadení vašeho serveru náš robot nastaví root serveru na 700. Tak se správce serveru může dostat k souborům přes FTP, ale uživatelé navštěvující webový obsah jej neuvidí.

CMS

Zkratka pro Content Management System, tedy pro systém správy obsahu.

Software vyvinutý pro správu obsahu vašich stránek, diskusních fór, prezentací, blogů nebo e-shopů. Pomocí formulářů vyplňujete data, která se následně uloží v databázi pro pozdější zobrazení na webu.

Příkladem CMS jsou systémy jako WordPress, Joomla nebo Prestashop.

CRON

Cron je program, který který v operačních systémech automatizovaně spouští v určitý čas nějaký příkaz nebo proces (skript, program v PHP,BASH, PERL apod.).

DNS

Pamatujte, že vaše doména používá DNS servery vašeho aktuálního registrátora.

V DNS zóně najdete všechny služby, spojené s doménou (umístění webového prostoru, emaily apod.). Definujete například IP adresu webového nebo e-mailového serveru.

Doména

Doména je jednoduše řečeno adresa vašeho webu.

Dovoluje uživatelům váš web vůbec najít.

Doména propojuje váš hostitelský server a emailové schránky pomocí DNS zóny, tedy přes vašeho momentálního registrátora.

FileZilla

FileZilla je freeware FTP klient, používá protokol ftp (File Transfer Protocol).

Umožňuje spojení mezi vaším počítačem a vzdáleným serverem.

FTP

K publikování vašeho serveru online je třeba přenést soubory, vytvořené na vašem počítači, na server. Většinou se použije FTP klient.

Pokud na našem webhostingu zvolíte některý modul, který lze instalovat jedním kliknutím (typicky WordPress, Drupal nebo Prestashop), nebudete nic takového potřebovat.

IP

IP (Internet Protocol) adresa je unikátní číslo, které udává fyzickou adresu vašeho serveru (nebo jiného zařízení) v internetu.

Vaše doména je nasměrována na IP adresu vašeho serveru, takže je možno zobrazovat jeho obsah návštěvníkům.

Další příklad: aby bylo možno zobrazit došlé e-maily, musí vaše doména používat (mít nastaven) mailserver. Název mailserveru také ukazuje na IP adresu.

Multidomény

Tato vlastnost se týká webhostingu.

Multidoména umožňuje, aby více domén směřovalo na jediný server.

Koncový klient se připojí na doménu a už nevidí další domény nebo weby na serveru.

NIC Handle

NIC-Handle je váš zákaznický identifikátor. Bylo by dobré, kdybyste si jej zapamatovali, nebo alespoň uváděli pokaždé, když s námi komunikujete.

PHP

PHP je interpretovaný programovací jazyk používaný ke tvorbě dynamických webových stránek. Používá jej většina CMS.

Některé weby vyžadují konkrétní verzi PHP nainstalovanou na serveru, proto to na sdíleném hostingu (webhosting) můžete změnit.

phpMyAdmin

phpMyAdmin je software pro správu databází MySQL.

Subdoména

V podstatě jde o doménu třetího (čtvrtého nebo dalšího) řádu.

Příklad: www.OVH.cz

www subdoména (doména třetího řádu) OVH doména (doména druhého řádu) com koncovka (doména prvního řádu)

Subdoména "www" se vytváří automaticky.

Subdoména určená například k testování funkcí stránek se může jmenovat třeba dev: dev.ovh.com

SSH

Secure Shell - program a zároveň protokol pro zabezpečenou komunikaci a přenášení souborů. Většinou se používá pomocí příkazového řádku přes terminál, např. Putty nebo ještě lépe MobaXterm.

SSL

Secured Sockets Layer je název známého zabezpečeného internetového komunikačního protokolu.

Pomocí tohoto protokolu se připojujeme k webmailu, bankám, e-shopům.

URL

Uniform Resource Locator je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.

Whois

Označení pro databázi, která slouží k evidenci údajů o majitelích internetových domén a IP adres.

Whois nástroj najdete na našich stránkách. Dodá vám informace o doménách.