Příručky OVH

Vytvoření databáze na webhostingu OVH

Zjistěte, jak vytvořit databázi na svém OVH webhostingu

Poslední aktualizace 06/06/2018

Cíl

Databáze umožňuje ukládání tzv. dynamických prvků (uživatelé, komentáře, příspěvky, články apod.). Databáze jsou

v současné době využívány drtivou většinou systémů pro správu obsahu neboli CMS (WordPress, Joomla! apod.).

Zjistěte, jak vytvořit databázi na svém OVH webhostingu.

Prerekvizity

Postup

Fáze 1: Přístup do rozhraní pro správu databází

Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Hostingy a vyberte webhostingové řešení, v jehož rámci si přejete provést požadované úpravy. Poté přejděte do záložky Databáze.

Tabulka obsahuje přehled všech databází vytvořených na příslušném webhostingu.

databasecreation

Fáze 2: Vytvoření databáze

Databázi je možné vytvořit dvěma způsoby:

  • Pokud doposud na webhostingu nebyla žádná databáze vytvořena: klikněte na tlačítko Vytvoření databáze.

  • Pokud již na webhostingu databáze existují: klikněte na tlačítko Akce a následně na Vytvoření databáze.

V dialogovém okně vyplňte požadované informace a klikněte na tlačítko Další.

Informace Popis
Databázový engine Vyberte engine, který má být databází používán. Pro databáze zahrnuté v rámci webhostingových balíčků OVH je k dispozici pouze databázový engine MySQL.
Verze databáze Vyberte verzi databáze, kterou chcete přidat. Ujistěte se prosím, zda jsou Vaše webové stránky s touto verzí kompatibilní.
Typ databáze Vyberte kapacitu databáze. Jedná se o celkový prostor vyhrazený pro danou databázi.

Po vyplnění požadovaných údajů klikněte na tlačítko Další.

Informace Popis
Uživatelské jméno Vytvořte uživatelské jméno
Heslo Vytvořte uživatelské heslo

Zkontrolujte zadané informace a klikněte na tlačítko Schválit. Pokud si přejete vytvořit další databáze, celý postup opakujte.

Heslo musí splňovat předem daná formální kritéria. Při vytváření hesla se proto řiďte uvedenými pokyny. Zároveň doporučujeme dbát následujících bezpečnostních opatření:

  • Nikdy nepoužívejte stejné heslo dvakrát.

  • Používejte hesla, která neobsahují Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození apod.).

  • Heslo pravidelně aktualizujte.

  • Heslo si nikam nezapisujte a nesdílejte jej s ostatními lidmi prostřednictvím e-mailu.

  • Nedávejte svému webovému prohlížeči svolení k zapamatování hesla.

databasecreation

Fáze 3: Použití databáze

Nyní již nezbývá než začít svou databázi naplno využívat. Za tímto účelem budete potřebovat následující informace: uživatelské jméno a heslo, název databáze a adresa serveru.

Tyto informace jsou nezbytné k propojení Vašich webových stránek s databází. V závislosti na typu webových stránek je toto propojení zapotřebí realizovat manuálně nebo prostřednictvím předpřipraveného rozhraní. Jelikož se tento proces týká konfigurace Vašich stránek a nikoli samotného řešení OVH, doporučujeme v případě problémů zkontaktovat profesionálního webového administrátora, popřípadě se obrátit na oficiální dokumentaci vydavatele platformy, na níž jsou Vaše stránky vytvořeny.

Za účelem snadné správy databáze Vám společnost OVH dává k dispozici online aplikaci phpMyAdmin. Přístupový odkaz naleznete v rozhraní pro správu webhostingu (záložka Databáze). U příslušné databáze klikněte na tři tečky v pravé části tabulky a vyberte možnost Jít do phpMyAdmin. Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo, nastavené v rámci procesu vytváření databáze.

Kam dál

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...