Příručky OVH

Chyba při načítání stránky „Website not installed“

Zjistěte, jak vyřešit chybné nastavení domény

Poslední aktualizace 05/04/2018

Cíl

Pokud se po zadání URL adresy do webového prohlížeče objeví chybové hlášení „Website not installed“, znamená to, že DNS konfigurace Vaší domény je nesprávná, nebo že doména používaná Vaší webovou stránkou nebyla správně nakonfigurována na webhostingu OVH.

Zjistěte, jak vyřešit chybné nastavení domény, indikované chybovou hláškou „Website not installed“.

Prerekvizity

Postup

Chybová hláška „Website not installed“ se může zobrazit z následujících důvodů:

  • Doména používaná Vašimi webovými stránkami není přidána jako Multisite v konfiguraci webhostingu OVH.
  • Doména používaná Vašimi webovými stránkami není s Vaším webhostingem OVH správně propojena (nesprávná IP adresa v DNS konfiguraci domény).

Následující části příručky Vás provedou postupem pro ověření výše zmíněných problémů v konfiguraci domény.

sitenotinstalled

Fáze 1: ověření konfigurace webhostingu (Multisite)

Za účelem ověření, zda je Vaše doména na webhostingu přidána jako Multisite, přejděte do Zákaznického prostoru OVH a v levém postranním panelu klikněte na tlačítko Hostingy. V rozbalovací nabídce vyberte webhosting, jehož se daný problém týká. V základním rozhraní pro správu webhostingu klikněte na záložku Multisite.

Tabulka nabízí přehled všech domén, které jsou k Vašemu webhostingu připojené jako Multisite. Pro snadnější vyhledání požadované domény v seznamu můžete použít vyhledávací lištu.

V závislosti na výsledcích vyhledávání mohou nastat následující scénáře:

Možný scénář Postup
Doména se v tabulce zobrazuje To znamená, že doména je k danému webhostingu správně přidána jako Multisite. Pokud jste doménu přidali před méně než 15 minutami, jednoduše vyčkejte, až chybová hláška „Website not installed“ zmizí. Pokud se chybová hláška i nadále zobrazuje, přejděte k další části této příručky: „Ověření DNS konfigurace domény“.
Doména se v tabulce již nezobrazuje Pokud se doména nezobrazuje i přesto, že jste ji přidali, je možné, že došlo k chybné konfiguraci či nechtěnému smazání. V takovém případě se obraťte na příručku „Hosting několika stránek na jednom webhostingovém řešení“, která Vás do detailu provede jednotlivými kroky pro přidání nové domény.
Doména se v tabulce nezobrazuje Doména ještě nebyla k webhostingu OVH přidána jako Multisite. Pro přidání domény postupujte podle pokynů uvedených v následující příručce: „Hosting několika stránek na jednom webhostingovém řešení“.

Pokud Vám informace uvedené v této části příručky nepomohly chybovou hlášku „Website not installed“ odstranit, postupujte podle následujících instrukcí.

Fáze 2: ověření DNS konfigurace domény

Ze všeho nejdříve musíte získat informace o správné konfiguraci DNS. Za tímto účelem přejděte do záložky Základní informace v administračním rozhraní webhostingu a poznamenejte si adresy v kolonkách IPv4 a IPv6.

sitenotinstalled

Nyní můžete ověřit DNS konfiguraci své domény. Ověření musí být provedeno prostřednictvím rozhraní pro správu domény, poskytovaného registrátorem příslušné domény.

Pokud je Vaše doména registrována u společnosti OVH, můžete ověřit, zda používá naší konfiguraci prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH (sekce Domény v levém postranním panelu, záložka DNS servery).

Proces ověření DNS konfigurace domény se liší v závislosti na tom, jakou konfiguraci používá:

  • Pokud Vaše doména nepoužívá konfiguraci OVH, musíte její nastavení ověřit pomocí rozhraní pro správu domény u svého současného poskytovatele.

  • Pokud Vaše doména používá konfiguraci OVH, můžete její nastavení ověřit prostřednictvím Zákaznického prostoru OVH. Vyberte příslušnou doménu a přejděte do záložky DNS zóna. Zobrazí se tabulka obsahující DNS konfiguraci domény (každý řádek představuje jeden DNS záznam). Obsah tabulky lze filtrovat v závislosti na druhu DNS záznamu či názvu domény.

sitenotinstalled

Pomocí filtru ověřte, zda níže uvedené DNS záznamy Vaší domény odpovídají údajům uvedeným v základním rozhraní pro správu webhostingu, které jste si poznamenali v úvodní části „Fáze 2: ověření DNS konfigurace domény“.

Záznam Cíl
A Cíl musí odpovídat IPv4 adrese, která je uvedena v základním rozhraní pro správu webhostingu.
AAAA Cíl musí odpovídat IPv6 adrese, která je uvedena v základním rozhraní pro správu webhostingu.

Po ověření DNS záznamů mohou nastat následující scénáře:

Možný scénář Postup
Cílové hodnoty jsou správné Vaše doména je nakonfigurována správně. Pokud jste prováděli změny v DNS konfiguraci, může trvat až 24 hodin, než se tyto změny projeví.
Cílové hodnoty jsou nesprávné Konfigurace Vaší domény musí být upravena. Pokud doména používá konfiguraci OVH, postupujte podle instrukcí obsažených v následující příručce: Modifikace DNS zóny. V opačném případě postupujte podle instrukcí svého současného poskytovatele. Mějte prosím na paměti, že propagace změn v DNS zóně může trvat až 24 hodin.

Kam dál

Hosting několika webových stránek na jednom webhostingovém řešení

Modifikace DNS zóny

Přidejte se k naší uživatelské komunitě na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...