Příručky OVH

Webhosting: změna hesla databáze

Zjistěte, jak změnit přístupové heslo k databázi vytvořené v rámci webhostingového řešení OVH

Poslední aktualizace 13/06/2018

Cíl

Databáze umožňuje ukládání tzv. dynamických prvků (uživatelé, komentáře, příspěvky, články apod.). Databáze jsou v současné době využívány většinou systémů pro správu obsahu neboli CMS (WordPress, Joomla! apod.).

Zjistěte, jak změnit přístupové heslo k databázi vytvořené v rámci webhostingového řešení.

Prerekvizity

Mějte na paměti, že heslo je zapotřebí změnit i v konfiguračním souboru, který Vaši databázi propojuje s webovými stránkami.

Postup

Fáze 1: vyhodnocení situace

Při změně databázového hesla buďte nanejvýš opatrní. Při nesprávné manipulaci může dojít k znepřístupnění všech webových stránek, které danou databázi využívají. Porozumění možným následkům vyvolaných změnou databázového hesla umožňuje lepší pochopení prováděných změn.

Databáze jsou v současné době využívány většinou systémů pro správu obsahu neboli CMS (WordPress, Joomla! apod.). Funkční propojení s databází je pro bezproblémový chod těchto systémů zcela nezbytné. Toto propojení je zajišťováno prostřednictvím konfiguračního souboru. Z toho důvodu je v případě změny přístupového hesla k databázi hostované u společnosti OVH zároveň zapotřebí provést úpravu konfiguračního souboru Vašich webových stránek.

Před provedením jakýchkoli úprav ověřte, zda jsou Vaše webové stránky připojené k databázi. Pokud tomu tak je, ujistěte se prosím, že jste důkladně obeznámeni s postupem pro aplikaci provedených úprav v konfiguračním souboru Vašich webových stránek.

Jelikož se tento proces týká konfigurace Vašich stránek a nikoli samotného řešení OVH, doporučujeme v případě problémů zkontaktovat profesionálního webového administrátora, popřípadě se obrátit na oficiální dokumentaci vydavatele platformy, na níž jsou Vaše stránky vytvořeny.

Fáze 2: Přístup do rozhraní pro správu databází

Ze všeho nejdříve se přihlaste do svého Zákaznického prostoru OVH, v levém postranním panelu klikněte na položku Hostingy a vyberte webhostingové řešení, v jehož rámci si přejete provést požadované úpravy. Poté přejděte do záložky Databáze.

Tabulka obsahuje přehled všech databází vytvořených na příslušném webhostingu.

databasepassword

Fáze 3: změna hesla databáze

Pro změnu hesla klikněte na ikonku tří teček u příslušné databáze a vyberte možnost Změna hesla.

databasepassword

Zadejte nové heslo. Změnu potvrďte kliknutím na tlačítko Schválit.

Změna hesla může trvat několik minut.

Heslo musí splňovat předem daná formální kritéria. Při změně hesla se řiďte pokyny uvedenými v Zákaznickém prostoru OVH. Zároveň doporučujeme dbát následujících bezpečnostních opatření:

  • Nikdy nepoužívejte stejné heslo dvakrát.

  • Používejte hesla, která neobsahují Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození apod.).

  • Heslo pravidelně aktualizujte.

  • Heslo si nikam nezapisujte a nesdílejte jej s ostatními lidmi prostřednictvím e-mailu.

  • Nedávejte svému webovému prohlížeči svolení k zapamatování hesla.

databasepassword

Fáze 4: obnovení spojení mezi webovými stránkami a databází

Tento krok je relevantní pouze v případě, že je databáze připojená k webovým stránkám.

Pokud Vaše webové stránky zobrazují hlášení o nemožnosti připojení k databázi, znamená to, že konfigurační soubor stránek nebyl aktualizován o nové databázové heslo.

Aby se webové stránky mohly k databázi připojit, musí na Vašem úložišti existovat konfigurační soubor obsahující přístupové údaje k databázi: uživatelské jméno a heslo, název databáze a adresu databázového serveru. Jelikož došlo ke změně databázového hesla na straně OVH, Vaše webové stránky se k databázi nemohou připojit.

Za účelem obnovení spojení je tedy do konfiguračního souboru stránek nutné přidat nové databázové heslo. Jelikož se tento proces týká konfigurace Vašich stránek a nikoli samotného řešení OVH, doporučujeme v případě problémů zkontaktovat profesionálního webového administrátora, popřípadě se obrátit na oficiální dokumentaci vydavatele platformy, na níž jsou Vaše stránky vytvořeny.

Kam dál

Více o bezpečnosti hesel (EN)

Sdílejte své zkušenosti s uživatelskou komunitou na https://community.ovh.com/en/.


Mohlo by Vás zaujmout...