OVH Guides

Webhotellit: Sanasto

Webhotellien ohjeissa käytettävä sanasto

ActiveSync

ActiveSync on Microsoftin kehittämä synkronointiohjelmisto.

Ohjelmisto käyttää ActiveSync Exchange -protokollaa, joka on saatavilla maksullisella lisenssillä.

Tällä protokollalla sähköpostit, kalenterit, tehtävät ja muistiinpanot voidaan synkronoida Exchange-palvelimen kanssa.

Useat laitteet ovat yhteensopivia ActiveSync-protokollan kanssa kuten seuraavat protokollat: Android, iPhone, Symbian, BlackBerry (viimeiset versiot).

CC ja BCC

Useissa sähköpostiohjelmissa käytetyt lyhenteet.

CC: kopio (carbon copy)

Vastaanottajien lista näkyy kaikille, joille sähköposti lähetetään kopiona.

BCC: piilokopio (blind carbon copy)

Vastaanottajien lista näkyy kaikille, joille sähköposti lähetetään piilokopiona.

Sähköpostiohjelma

Sähköpostiohjelma on ohjelmisto, jolla voi lukea ja lähettää sähköpostiviestejä. Yleensä tarkoitetaan raskaita sähköpostiohjelmia, mutta on myös olemassa web-sovelluksia eli selainposteja (webmail), joissa on samat ominaisuudet.

Sähköpostiohjelmien tarkoituksena on, että käyttäjä pääsee sähköpostilaatikkoonsa lukemaan, kirjoittamaan ja lähettämään viestejä. Esimerkkejä sähköpostiohjelmista: Thunderbird, Outlook ja Mail Mac.

Internet-palveluntarjoaja

Internet-yhteyksiä tarjoava palveluntuottaja, esimerkiksi Sonera, Elisa ja Nebula.

IMAP

IMAP on protokollalla haetaan sähköpostiviestit postipalvelimelta.

Sen tarkoitus on sama kuin POPilla. POP on toinen sähköpostiviestien hakuun tarkoitettu protokolla.

IMAPin ero POPiin verrattuna on se, että se jättää viestit palvelimelle.

IMAP-protokolla suuntautuu enemmän sähköpostien synkronointiin kun taas POP ainoastaan hakee ne.

Postituslista tai mailing list

Postituslista on erityinen sähköpostia käyttävä viestinvaihtojärjestelmä, jonka avulla lähetetään sähköposteja ennalta määritellyn yhteisön jäsenille.

MAPI

MAPI on Microsoftin API.

MAPIa käytetään esimerkiksi Microsoft Outlookissa. Sen avulla voi kommunikoida Microsoft Exchange -tyyppisten postipalvelimien kanssa.

Sen tarkoituksena on sähköpostien luonti, muokkaus, siirto ja tallennus.

OWA

Outlook Web Appin eli OWAn avulla käyttäjät voivat käyttää sähköpostilaatikkoaan www-selaimella. OWA on optimoitu kosketusnäyttöjä varten. Sieltä löytyy myös käyttäjän yhteystiedot tai kalenterit. OWA liittyy Exchange-palveluun eikä sitä voi käyttää webhotellin sähköpostien kanssa. Exchangen OWA on sama kuin OVH:n webhotellien RoundCube.

POP

POP, tunnetaan myös nimellä POP3, on protokolla, jonka avulla haetaan postipalvelimella olevia sähköposteja.

Tätä protokollaa käyttäen käyttäjän sähköpostiohjelma (kuten Outlook, Mac Mail tai Thunderbird) kirjautuu postipalvelimelle.

Käytetty sähköpostiohjelma hakee palvelimella olevat sähköpostiviestit.

Se voi jättää kopion sähköpostiviestistä palvelimelle niiden asetusten mukaan, jotka ohjelmistoon käyttäjä on asettanut (esimerkiksi "älä säilytä kopiota" tai "säilytä kopio 7 päivää").

Portti

Sähköpostiasiakasohjelmaan määriteltävän portin tarkoituksena on liikennöinti sähköpostipalvelimelle ja täten viestien vaihto eri ihmisten kanssa.

Sinun täytyy muuttaa portit sähköpostisovelluksessasi sähköpostitilin määrittelyn yhteydessä. Halutusta määrittelystä riippuen oletusporttien muutos on tarpeen.

Postipalvelin

Postipalvelin on sähköpostien ohjelmistopalvelin. Sen tarkoituksena on siirtää sähköpostiviestit palvelimelta toiselle.

Käyttäjä ei ole koskaan suoraan yhteydessä tähän palvelimeen vaan käyttää sähköpostiohjelmistoa tai selainpostia (Webmail), joka huolehtii yhteyden ottamisesta palvelimelle sähköpostien vastaanottamiseksi tai lähettämiseksi.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on viestintäprotokolla, jota käytetään sähköpostiviestien siirtoon postipalvelimille.

SMTP on yksinkertainen protokolla. Määritellaan viestin lähettäjä, sitten vastaanottaja(t), sitten yleensä niiden olemassaolon varmistamisen jälkeen viesti siirretään.

SMTP-palvelinta voi testata ”telnet”-komennolla etäpalvelimen portissa 25. Yleensä tämä komento on Windowsissa sekä Linuxissa muotoa ”telnet palvelinosoite 25”.

SSL

SSL on Internetin tietoliikenteen suojausprotokolla. Sen avulla suojataan lähetettyjen tietojen luottamuksellisuus. SSL-suojausprotokollaan voi yhdistää IMAP- tai POP-protokollat.

Selainposti (webmail)

Selainposti (Webmail) -tyyppinen ohjelmisto on sähköpostiohjelma, jota käytetään selaimella ja joka toimii postipalvelimen ja webselaimen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera) välisenä käyttöliittymänä. Sen avulla voi tehdä samat toimet kuin tietokoneelle asennetulla ohjelmalla. Sen avulla voi lukea sähköpostit miltä tahansa päätteeltä, jossa on Internet-yhteys.

Tietokanta

(Tietokannan) avulla voi tallentaa nettisivun tai sovelluksen tietoja.

Yleensä tietokantoihin tallennetaan dynaamisia tietoja, jotka tulevat täytettävistä lomakkeista (nettisivulta tai sen hallinnointikäyttöliittymästä). Esimerkiksi blogin artikkeleita voi tarvita muuttaa, artikkelin teksti tallennetaan tietokantaan.

Suurin osa nykyisistä sisällönhallintajärjestelmistä (WordPress, Joomla, PrestaShop) käyttävät tietokantoja.

CHMOD

CHMOD (change mode)

Kyseessä on oikeuksista, jotka voi määritellä webhotelliin siirretyille tiedostoille.

Yleensä tiedostojen CHMOD-arvo on 644 tai 604. Hakemistojen arvo on 755 tai 705.

Esimerkiksi jos webhotelli krakkeroidaan, robottimme voi muuttaa webhotellin juurioikeudet (”/”) arvoon 700. Tällä tavoin FTP-yhteys säilyy aktiivisena webhotellin pääkäyttäjää varten, mutta sivustolle pyrkivät vierailijat eivät voi nähdä sen sisältöä, mikä suojaa heitä.

Sisällönhallintajärjestelmä (CMS)

CMS on lyhenne sanoista Content Management System. Kyseessä on ohjelmisto, joka on kehitetty auttamaan käyttäjää nettisivujen, foorumin, diaporaman, blogin, nettikaupan teossa. Sitä hallinnoidaan lomakkeiden avulla erityisessä käyttöliittymässä. Sisällönhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi WordPress, Joomla ja Prestashop.

CRON

Cron-tehtävien eli ajoitettujen tehtävien avulla tiettyjen toimenpiteiden automatisointi on mahdollinen.

Esimerkiksi tietyin aikavälein ajettavan tiedoston ajo on mahdollinen automatisoida. Tiedosto voi olla PHP-, Perl- tai Bash-kielellä tehty.

Nimipalvelimet eli DNS

Verkkotunnus käyttää nimipalvelimia jotka on ilmoitettu verkkotunnuksen rekisterinpitäjällä (kansainvälisillä verkkotunnuksilla OVH, fi-verkkotunnuksilla Viestintävirasto).

Käytettävät nimipalvelimet löydät hallintapaneelin osiosta verkkotunnus –> DNS-hallinta.

Osiossa DNS-alue on kaikki verkkotunnukselle määritellyt tietueet, jotka kertovat missä osoitteessa sivustosi sijaitsee, minkä palvelimien kautta sähköpostiliikenne menee, ym.

Verkkotunnus

Verkkotunnus on sivustosi osoite. Verkkotunnuksen avulla sivujasi etsivät ihmiset löytävät ja muistavat osoitteen helposti.

FileZilla

FileZilla on täysin ilmainen sovellus FTP- ja SFTP-tiedonsiirtoyhteyksien muodostamista varten (File Transfer Protocol).

Voit ladata sen [url="https://filezilla-project.org”]blue][u]tämän osoitteen[/u][/blue][/url] kautta.

FTP

Siirtääksesi sivustosi OVH:n FTP-palvelimelle, sinun täytyy käyttää FTP-asiakassovellusta (File Transfer Protocol).

Mikäli käytät yhden klikkauksen moduuleja sovelluksien (WordPress, Joomla, ...) asennuksia varten, tämä vaihe ei ole tarpeen.

IP

IP eli IP-osoite on palvelimen pysyvä/kiinteä numeerinen osoite Internetissä.

Verkkotunnuksesi – esimerkiksi – osoittaa OVH:n webhotellipalvelimen IP-osoitteeseen sivustojen näkymistä varten.

Toisena esimerkkinä verkkotunnuksesi käyttämät sähköpostipalvelimet osoittavat kohti tiettyjä IP-osoitteita.

Moniverkkotunnus

Tämä on webhotellin maksuton ominaisuus.

Moniverkkotunnus mahdollistaa useiden verkkotunnuksien käytön yhdessä webhotellissa. Voit siis osoittaa vaikka 20 eri verkkotunnusta webhotelliasi kohti.

Tämä ominaisuus on täysin läpinäkyvä loppukäyttäjälle eikä vaadi surffailijalta mitään erikoistoimenpiteitä.

Asiakastunnus (nic-handle)

Asiakastunnus on oma OVH:lla käyttämäsi tunnus, jonka avulla hallinnoit palveluitasi. Se muodostuu etu- ja sukunimen ensimmäisistä kirjaimista, sekä numeroista, päättyen loppuosaan ”-ovh” eli esimerkiksi ts40182-ovh.

PHP

PHP Hypertext Preprocessor (käänteinen lyhenne) on ohjelmointikieli jolla voidaan kehittää dynaamisia sivustoja. Sitä käytetään useissa sisällönhallintajärjestelmissä.

Jotkut sisällönhallintajärjestelmät vaativat tietyn PHP-version. Tätä varten voit muokata tiedostoa .ovhconfig tai .htaccess.

PMA

PhpMyAdmin (PMA) on sovellus jota voit käyttää MySQL-tietokantojen hallinnointia varten.

Aliverkkotunnus

Aliverkkotunnus on verkkotunnuksen ns. alaosoite tai lisäosoite.

Esimerkiksi: www.ovh-hosting.fi

www on aliverkkotunnus. ovh on verkkotunnus. fi on verkkotunnuksen pääte.

Aliverkkotunnus ”www” luodaan automaattisesti järjestelmämme toimesta, kun asiakas tilaa webhotellin.

Voit myös esimerkiksi kehittää omia sovelluksiasi kehitystilassa luomalla aliverkkotunnuksen dev.verkkotunnus.fi.

SSH

SSH on FTP:n ohella toinen tiedostojensiirtoprotokolla.

Tätä voidaan ajaa joko komentokehotteesta (Linux shell, Windowsissa Kitty tai Putty Tray) tai yhdistämällä FileZillalla FTP-tilaasi porttiin 22.

SSL

Secured Sockets Layer on suosituimman tietoturvalaajennuksen nimi.

Myös OVH käyttää tätä protokollaa selainpostia sekä sähköpostin turvaamista varten.

URL

URL on verkkotunnuksen www-osoite. Mikäli esimerkiksi koko sivustosi sijaitsee hakemistossa ”Kauppa”, URL on muotoa www.verkkotunnus.fi/Kauppa.

WHOIS

WHOIS on komento/työkalu jonka avulla voit noutaa eri verkkotunnuksien yksityiskohtaisia tietoja.

Voit tarkastella työkalun avulla mitkä nimipalvelimet verkkotunnuksella käytössä, mikä on verkkotunnuksen omistaja tai vaikkapa omistajan puhelinnumero, ym. Yhteystietojen haku edellyttää sitä, ettei verkkotunnuksen yhteystietoja ole piilotettu.


These guides might also interest you...