OVH Guides

Composer diegimas į svetainių talpinimo planą

„Composer“ diegimas į svetainių talpinimo planą

Reikalavimai

„Composer“ galima diegti į PRO ar galingesnį OVH svetainių talpinimo planą. Tai yra komandinės eilutės įrankis, todėl bus reikalinga SSH prieiga.

Diegimas

Prisijungimas per SSH

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią PHP versiją (5.6). Tai galite patikrinti su komanda:

php --version

Jeigu naudojama kita versija, pakeiskite ją:

alias php='/usr/local/php5.6/bin/php'

Rekomenduojame likti šakniniame talpinimo kataloge, neperjungti jo į „Composer“.

Parsiuntimas ir diegimas

Paleiskite šią komandą:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Viskas, „Composer“ įdiegta į talpinimo paslaugą!

Naudojimo pavyzdžiai

Jeigu norite paprastai įdiegti Symfony 2, paleiskite šią komandą:

php composer.phar create-project symfony/framework-standard-edition projekto_pavadinimas "2.7.*"

Panašiai galite naudoti ir OVH API savo talpinimo paslaugoje, kartu su oficialiu susiejimu. Pakanka tiesiog pridėti failą composer.json, kuriame būtų visi reikalingi šaukiniai (dependencies). Pavyzdys su OVH API:

{
"name": "Pavyzdys",
"description": "OVH API naudojimo pavyzdys",
"require": {
"ovh/ovh": "1.1.*"
}
}

Diegimui pakaks pereiti į reikiamą katalogą ir paleisti komandą:

php composer.phar install

Daugiau informacijos, dokumentacijos ir kodų pavyzdžių rasite github.


These guides might also interest you...