OVH Guides

Automatinis objektų pašalinimas

Automatinis objektų pašalinimas

Siekiant supaprastinti jūsų Object Storage valdymą, jums gali prireikti nustatyti kai kurių failų galiojimo trukmę. Tai jums leis, pavyzdžiui, saugoti kai kurias atsargines kopijas tik tam tikru laikotarpiu. Šiame gide paaiškinama, kaip įjungti automatinį failų pašalinimą po nustatymo termino arba pasirinktą dieną.

Reikalavimai

Jūs galite pašalinti savo failus dviem būdais:

  • Po nustatyto sekundžių skaičiaus;
  • Pasirinktą dieną.

Po nustatyto sekundžių skaičiaus

Jums reikės sukonfigūruoti savo objektų antraštę X-Delete-After:

root@server:~$ swift post --header "X-Delete-After: 3600" container test.txt

Taigi test.txt failas bus pašalintas po 1 valandos.

Pasirinktą dieną

Pirmiausia turite žinoti pašalinimo datą epoch formatu. Naudodami konvertavimo įrankį galėsite greitai susirasti reikiamą vertę.

Po to galėsite įvesti šią datą atraštėje X-Delete-At:

root@server:~$ swift post --header "X-Delete-At: 1448928000000" container test.txt

Taigi test.txt failo pašalinimo data: 2015-12-01.

Grįžti į Cloud gidų sąrašą


These guides might also interest you...