OVH Guides

Objektų konteinerių sinchronizavimas

Objektų konteinerių sinchronizavimas

Jeigu norite perkelti objektus iš vieno duomenų centro į kitą, arba iš vieno projekto į kitą, geriausias sprendimas yra sinchronizavimas tarp konteinerių, nes taip išvengsite paslaugos veikimo nutrūkimo. Šiame gide paaiškinama, kaip atlikti sinchronizavimą.

Reikalavimai

Sinchronizavimo rakto kūrimas

Konteineriai gali identifikuoti vienas kitą su raktais, kuriuos reikia įdiegti kiekvienam objektų konteineriui:

  • Rakto kūrimas:
root@serveris-1:~$ sharedKey=$(openssl rand -base64 32)

Paskirties katalogo kūrimas

Pirmiausiai sukonfigūruokite raktą konteineryje, į kurį bus keliami duomenys. Pavyzdyje tai BHS duomenų centre esantis konteineris.

  • Pakeiskite aplinkos kintamuosius pagal regioną:
root@serveris-1:~$ env | grep OS_REGION 

OS_REGION_NAME=BHS1
  • Sukonfigūruokite raktą konteineryje, į kurį kelsite duomenis:
root@serveris-1:~$ swift post --sync-key "$sharedKey" containerBHS

Ar viskas sukonfigūruota teisingai, tikrinkite su komanda:

root@serveris-1:~$ swift stat containerBHS
Account: AUTH_b3e269xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2b0ba29
Container: containerBHS
Objects: 0
Bytes: 0
Read ACL:
Write ACL:
Sync To:
Sync Key: 4cA5j5LyaaG2ws32d1fsdQSxnvIJv+y2qFnbnm6Kw=
Meta Access-Control-Allow-Origin: https://www.ovh.com
Accept-Ranges: bytes
X-Storage-Policy: Policy-0
Connection: close
X-Timestamp: 1444812373.28095
X-Trans-Id: B2210C05:895E_9E45A961:01BB_561E52E1_16A3:5298
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
  • Konteinerio, į kurį bus keliami duomenys, adreso gavimas. Adresą reikės nurodyti konteineryje, iš kurio bus keliami duomenys:
root@serveris-1:~$ destContainer=$(swift --debug stat containerBHS 2>&1 | grep 'curl -i.*storage' | awk '{ print $4 }')

Konteinerio, iš kurio bus iškeliami duomenys, konfigūravimas

  • Pakeiskite regioną aplinkos kintamuosiuose:
root@serveris-1:~$ export OS_REGION_NAME=GRA1
  • Rakto konfigūravimas konteineryje, iš kurio bus iškeliami duomenys:
root@serveris-1:~$ swift post --sync-key "$sharedKey" containerGRA
  • Konteinerio, į kurį bus keliami duomenys, konfigūravimas konteineryje iš kurio bus iškeliami duomenys:
root@serveris-1:~$ swift post --sync-to "$destContainer" containerGRA

Kaip ir anksčiau, nustatymus galite patikrinti su šia komanda:

root@serveris-1:~$ swift stat containerGRA
Account: AUTH_b3e269f057d14af594542d6312b0ba29
Container: containerGRA
Objects: 3
Bytes: 15
Read ACL:
Write ACL:
Sync To: https://storage.bhs1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_b3e269f057d14af594542d6312b0ba29/containerBHS
Sync Key: 4cA5j5LyaaG2wU4lDYnDmEwQSxnvIJv+y2qFnbnm6Kw=
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
X-Timestamp: 1444813114.55493
X-Trans-Id: B2210C05:879E_052711B1:01BB_561E559B_24AE:6B1B
X-Storage-Policy: Policy-0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Sinchronizavimo patikrinimas

Po kelių akimirkų (priklausomai nuo failų dydžio) galėsite matyti failus naujoje saugykloje. Tai reiškia, kad failai sėkmingai perkeliami.

  • Failų peržiūra sename konteineryje:
root@serveris-1:~$ swift list containerGRA
test1.txt
test2.txt
test3.txt
  • Failų peržiūra naujame konteineryje:
root@serveur-1:~$ swift list containerBHS
test1.txt
test2.txt
test3.txt

Šis gidas naudingas migruojant RunAbove ir Public Cloud objektus

Grįžti į Cloud gidų sąrašą


These guides might also interest you...