Gebruik van Backup Storage op een dedicated server

Ontdek hoe u uw Backup Storage kunt activeren en gebruiken

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 29-08-2018

Introductie

Als onderdeel van ons dedicated server aanbod wordt een backup-ruimte van 500 GB per server beschikbaar gesteld waarmee u uw data kunt beveiligen.

Deze handleiding geeft uitleg over het inschakelen en gebruiken van deze backup-opslagruimte.

Vereisten

Instructie

Activeer uw opslagruimte

Log in op uw OVH Control Panel en ga naar uw serverpagina in het Dedicated-gedeelte. Selecteer vervolgens het tabblad Backup Storage en klik op de knop Backup Storage inschakelen, en bevestig dit.

Activeer uw opslagruimte

U ontvangt een activatie-e-mail en uw Backup Storage is binnen enkele minuten beschikbaar.

Configureer toegangscontrole

Toegang tot uw opslag wordt beperkt door het IP-adres met behulp van een Access Control List (ACL). Standaard hebben alle IP-adressen in uw account FTP/FTPS-toegang tot de opslagruimte. Andere protocollen (NFS en CIFS) zijn standaard niet toegestaan. Om ze in te schakelen, moet u een ACL aanmaken.

Voeg toegang toe

Klik in de ruimte voor Backup Storage op Toegang toevoegen.

Een backup-toegang toevoegen

Selecteer het IP-blok dat u wilt toestaan. Nadat u het hebt geselecteerd, kiest u het protocol dat u wilt toestaan en klikt u op Volgende.

U kunt alleen IP-blokken toestaan in uw OVH account om toegang te krijgen tot de backup-opslag.

Een backup-toegang toevoegen

U moet de toevoeging van toegang bevestigen door op Voltooien te klikken.

Een backup-toegang toevoegen

U hebt dan toegang tot de Backup Storage van uw server vanaf het geselecteerde IP-blok.

Bewerk toegang

Als u de protocollen voor een toegestaan IP-blok wilt bewerken, klikt u op de knop... en vervolgens op Toegang bewerken op de regel die overeenkomt met het blok dat u wilt bewerken. Selecteer of deselecteer vervolgens de gewenste protocollen. Als u klaar bent, klikt u op Bevestigen om deze wijzigingen te bevestigen.

Toegang bewerken

Verwijder toegang

Als u de autorisatie van een IP-blok wilt intrekken, klikt u op de knop... en vervolgens op Toegang verwijderen op de regel die overeenkomt met het blok dat u wilt verwijderen.

Toegang bewerken

Klik ten slotte op Bevestigen. Toegang tot de Backup Storage wordt nu ingetrokken voor het betreffende IP-blok.

Bevestig wachtwoord

Klik in het gedeelte Backup Storage op Wachtwoord vergeten? en bevestig dit.

Uw wachtwoord bevestigen

Een wachtwoordherstel-e-mail wordt verzonden naar het geregistreerde e-mailadres in uw admin-account. U hoeft slechts de instructies ervan te volgen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Verwijder Backup Storage

Klik in de ruimte voor Backup Storage op Backup Storage verwijderen en bevestig.

Backup Storage verwijderen

De verwijdering is een onomkeerbare actie.

Uw Backup Storage zal na enkele minuten permanent worden verwijderd.

Bestel extra schijfruimte

Klik in de ruimte voor Backup Storage op de knop Schijfruimte bestellen.

Schijfruimte bestellen

Selecteer de opslagcapaciteit die u wilt verkrijgen en klik op Volgende.

Aanvullende ruimte

U moet de algemene voorwaarden en het verzoek nog lezen en valideren door op Bevestigen te klikken

Er wordt een bestelbon aangemaakt. Zodra uw betaling is voltooid, is er extra opslagruimte beschikbaar.

Gebruik Backup Storage

Backup Storage voert geen automatische backup van uw data uit. Het biedt alleen opslagruimte en toegangsprotocollen. Het is uw verantwoordelijkheid om een geschikte backup-strategie te implementeren met behulp van de tools van uw keuze. OVH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de data in deze opslagruimte.

FTP/FTPS

NcFTP (voor Linux)

Om een enkel bestand op te slaan, kunt u het volgende commando gebruiken:

ncftpput -u FtpUserName -p FtpPassword HostName /FolderLocation /File

Dit commando ondersteunt het FTPS-protocol niet. Als u een veilige overdracht wilt maken, moet u de lftp-client of de cURL-interface gebruiken.

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • FolderLocation: het pad naar de doelmap waar u het bestand wilt opslaan.
 • File: de naam van het bestand dat u wilt opslaan.

Als u een backup van een map wilt maken, archiveert u deze en draagt u deze over naar uw backup-map:

tar czf - /FolderName | ncftpput -u FtpUserName -p FtpPassword -c HostName ArchiveName.tar.gz

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • FolderName: het directorypad waarvan u een backup wilt maken.
 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • ArchiveName: de naam van de map waarvan u een backup wilt maken.

Om een archiefbestand te downloaden van uw backup-opslag, kunt u het volgende commando gebruiken:

ncftpget -v -u FtpUsername -p FtpPassword HostName /LocalFolder /File

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • LocalFolder: het pad naar de lokale map waar u het bestand wilt opslaan.
 • File: het pad van het te downloaden bestand.
cURL (voor Linux)

Als u het FTPS-protocol wilt gebruiken, moet u de naam van uw backup-opslag wijzigen. Als de naam bijvoorbeeld "ftpback-rbxX-YYY.ip-Z.Z.Z.Z.net" is, moet u deze veranderen naar "ftpback-rbxX-YYY.mybackup.ovh.net". U moet ook -ssl toevoegen aan het onderstaande commando.

Om een enkel bestand op te slaan, kunt u het volgende commando gebruiken:

ncftpput -u FtpUserName -p FtpPassword HostName /FolderLocation /File

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • File: de naam van het bestand dat u wilt opslaan.
 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • FolderLocation: het pad naar de doelmap waar u het bestand wilt opslaan.

Als u een backup van een map wilt maken, archiveert u deze en draagt u deze over naar uw backup-map:

tar czf - /FolderName | curl ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName/FolderLocation/ArchiveName-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz -T -

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • FolderName: het directorypad waarvan u een backup wilt maken.
 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • FolderLocation: het pad naar de doelmap waar u het bestand wilt opslaan.
 • ArchiveName: de naam van de map waarvan u een backup wilt maken.

Om een archiefbestand te downloaden van uw backup-opslag, kunt u het volgende commando gebruiken:

cd /LocalFolder
curl -u FtpUsername:FtpPassword ftp://HostName/File 

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • LocalFolder: het pad naar de lokale map waar u het bestand wilt opslaan.
 • File: het pad van het te downloaden bestand.
lftp (voor Linux)

lftp gebruikt standaard FTP+SSL/TLS. U moet de naam van uw Backup Storage wijzigen. Als de naam bijvoorbeeld "ftpback-rbxX-YYY.ip-Z.Z.Z.Z.net" is, moet u deze veranderen naar "ftpback-rbxX-YYY.mybackup.ovh.net".

Om een enkel bestand op te slaan, kunt u het volgende commando gebruiken:

lftp ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName:21 -e "cd FolderLocation; put File; quit"

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • File: de naam van het bestand dat u wilt opslaan.
 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • FolderLocation: het pad naar de doelmap waar u het bestand wilt opslaan.

Als u een backup van een map wilt maken, archiveert u deze en draagt u deze over naar uw backup-map:

tar czf - /FolderName | ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName:21 -e "cd FolderLocation; put /dev/stdin -o ArchiveName-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz;quit"

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • FolderName: het directorypad waarvan u een backup wilt maken.
 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • FolderLocation: het pad naar de doelmap waar u het bestand wilt opslaan.
 • ArchiveName: de naam van de map waarvan u een backup wilt maken.

Om een archiefbestand te downloaden van uw backup-opslag, kunt u het volgende commando gebruiken:

cd /LocalFolder
lftp ftp://FtpUsername:FtpPassword@HostName:21 -e "get /File; quit"

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • FtpUsername: uw FTP-gebruikersnaam.
 • FtpPassword: uw FTP-wachtwoord.
 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • LocalFolder: het pad naar de lokale map waar u het bestand wilt opslaan.
 • File: het pad van het te downloaden bestand.
FileZilla

Nadat u FileZilla op uw server hebt geïnstalleerd, kunt u het configureren om verbinding te maken met uw Backup Storage met behulp van de FTP-inloggegevens die naar u zijn verzonden toen u uw Backup Storage activeerde. Om u in te loggen hebt u de gebruikersnaam en het wachtwoord nodig.

NFS

Zorg er allereerst voor dat u uw IP-blokken toegang hebt gegeven tot opslag en het gebruik van het NFS-protocol. Afhankelijk van uw Linux-besturingssysteem, moet u mogelijk de NFS-client installeren en de NFS/portmap-service starten.

Nadat de NFS-client is geïnstalleerd en de portmap-service is gestart, kunt u de NFS-share als een normale partitie koppelen, zoals hieronder wordt weergegeven:

mount -t nfs HostName:/export/ftpbackup/ServiceName /FolderMount

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • ServiceName: de naam van uw server (bijv. ns0000000.ip-123-123-123.net).
 • FolderMount: de map waar u de NFS-share wilt mounten.

Nadat de share is gemount, kunt u commando's zoals cp en rsync gebruiken zoals u zou doen met een normale directory.

CIFS

Windows

Log in op uw server, open de opdrachtprompt en voer het volgende commando in:

net use z: \\HostName\ServiceName

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • ServiceName: de naam van uw server (bijv. ns0000000.ip-123-123-123.net).
Linux

Maak een SSH-verbinding met uw server en voer u het volgende commando in:

mount -t cifs -o sec=ntlm,uid=root,gid=100,dir_mode=0700,username=root,password= //HostName/ServiceName /mnt/FolderMount

De voorbeeldcode hierboven bevat variabelen die u moet vervangen met uw eigen waarden.

 • HostName: uw Backup Storage naam.
 • ServiceName: de naam van uw server (bijv. ns0000000.ip-123-123-123.net).
 • FolderMount: de map waar u de share wilt mounten (deze moet al bestaan).

Verder

Ga in gesprek met onze communitygebruikers via https://community.ovh.com/en/.

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).