Mijn klantaccountSales contactWebmailOVHcloud Blog

Welkom bij OVHcloud!

Meld u aan om uw producten en diensten te bestellen, te beheren en uw bestellingen te volgen

Inloggen
OVH-handleidingen

Configuratie van uw IP als alias

Failover IP's toevoegen aan uw configuratie-onderdeel

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 07-09-2018

Introductie

De IP-alias (IP-aliasing in het Engels) is een specifieke netwerkconfiguratie van uw dedicated server, waarmee u meerdere IP-adressen aan een enkel netwerkinterface kunt koppelen.

Deze handleiding legt uit hoe u deze kunt toevoegen.

Vereisten

 • U moet beschikken over een dedicated server (VPS, dedicated server of Public Cloud instance).
 • U moet beschikken over een of meerdere Failover IP's.
 • U moet via SSH met de server verbonden zijn (root-toegang)

Instructie

Hier volgen de configuraties voor de voornaamste distributies.

Debian 6/7/8 en afgeleiden

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Nu is het mogelijk om het bronbestand te wijzigen:

editor /etc/network/interfaces

Vervolgens moet u een secondaire interface toevoegen:

auto eth0:0 iface eth0:0 inet static address IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255

Om er zeker van te zijn dat de secondaire interface actief is wanneer de eth0 interface dit ook is, moet u de volgende regel aan de eth0 configuratie toevoegen.

post-up /sbin/ifconfig eth0:0 IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER pre-down /sbin/ifconfig eth0:0 down

Wanneer u twee Failover IP's te configureren heeft, moet het bestand /etc/network/interfaces er zo uitzien:

auto eth0 iface eth0 inet static address SERVER\_IP netmask 255.255.255.0 broadcast xxx.xxx.xxx.255 gateway xxx.xxx.xxx.254

auto eth0:0 iface eth0:0 inet static address IP_FAILOVER1 netmask 255.255.255.255

auto eth0:1 iface eth0:1 inet static address IP_FAILOVER2 netmask 255.255.255.255
# IPFO 1
post-up /sbin/ifconfig eth0:0 IP_FAILOVER1 netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER1 pre-down /sbin/ifconfig eth0:0 down

# IPFO 2
post-up /sbin/ifconfig eth0:1 IP_FAILOVER2 netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER2 pre-down /sbin/ifconfig eth0:1 down

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/init.d/networking restart

Debian 9+, Ubuntu 17+, Fedora 26+ en Arch Linux

Op deze distributies is de interface-benaming in eth0, eth1... vervallen en gebruiken we voortaan het algemenere systemd-network.

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/systemd/network/50-default.network /etc/systemd/network/50-default.network.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Nu is het mogelijk om in het bronbestand uw failover IP als volgt toe te voegen:

nano /etc/systemd/network/50-default.network
[Address] Address=22.33.44.55/32 Label=failover1 # optional

Het label is een optie, het wordt gebruikt om uw verschillende failover IP's te sorteren.

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

systemctl restart systemd-networkd

CentOS en Fedora (25 en eerder)

Stap 1: Creëer het bronbestand

Om te beginnen is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken om het als sjabloon te gebruiken:

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Het is nu mogelijk om om het bestand eth0:0 te wijzigen door het IP te vervangen:

editor /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

Vervang eerst de naam van het Device, daarna het reeds bestaande IP, door de failover IP die u heeft ontvangen:

DEVICE="eth0:0" ONBOOT="yes" BOOTPROTO="none" # For CentOS use "static" IPADDR="IP_FAILOVER" NETMASK="255.255.255.255" BROADCAST="IP_FAILOVER"

Stap 3 : Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

ifup eth0:0

Gentoo

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/conf.d/net /etc/conf.d/net.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

U moet nu het bestand bewerken om er een failover IP toe te voegen. Onder Gentoo, voegt zich direct een alias in de interface eth0. We creëren geen interface eth0:0 zoals voor Red Hat of CentOS

Het standaard IP van de server moet met config_eth0= op dezelfde regel blijven. Dit om de goede werking van bepaalde handelingen die specifiek voor OVH zijn te waarborgen.

U hoeft alleen een nieuwe regel na het netmask 255.255.255.0 te beginnen en er uw failover IP toevoegen (SERVER_IP moet vervangen worden door het hoofd-IP van uw server).

editor /etc/conf.d/net

U moet dus het volgende toevoegen:

config_eth0=( "SERVER_IP netmask 255.255.255.0" "IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 brd IP_FAILOVER" )

Het bestand /etc/conf.d/net moet dus het volgende bevatten:

#This blank configuration will automatically use DHCP for any net.
# scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
# please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
# in /etc/conf.d/net (this file :]!).
config\_eth0=( "SERVER\_IP netmask 255.255.255.0" "IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 brd IP_FAILOVER" ) routes\_eth0=( "default gw SERVER\_IP.254" )

Om een ping op uw failover IP te kunnen uitvoeren moet u gewoon uw interface-netwerk herstarten.

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/init.d/net.eth0 restart

openSUSE

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/sysconfig/network/ifcfg-ens32 /etc/sysconfig/network/ifcfg-ens32.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Vervolgens moet u het bestand /etc/sysconfig/network/ifcfg-ens32 als volgt bewerken:

IPADDR_1=IP_FAILOVER NETMASK_1=255.255.255.255 LABEL_1=ens32:0

cPanel

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/ips /etc/ips.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Vervolgens moet u het bestand /etc/ips: bewerken

editor /etc/ips

Dan het failover IP aan het bestand toevoegen:

IP_FAILOVER:255.255.255.255:IP_FAILOVER

Vervolgens het IP toevoegen in: /etc/ipaddrpool:

IP_FAILOVER

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/init.d/ipaliases restart

Windows Server

De servers onder Windows staan bij de netwerkconfiguratie vaak in DHCP. Als u al een failover IP hebt ingesteld of uw configuratie hebt overgezet in een vaste IP, dan kunt u direct doorgaan naar de volgende stap.

Zo niet, dan moet u eerst overgaan van een DCHP-configuratie op het netwerk naar een vaste IP-configuratie.

Open commandoprompt cmd of powershell, voer vervolgens het volgende commando in:

ipconfig /all

Dat geeft bijvoorbeeld het volgende:

Result of "ipconfig /all" command

Haal uw IPv4 op, het subnetmasker, de standaard gateway en de naam van de netwerkkaart.

In ons voorbeeld is het IP van de server: 94.23.229.151

U kunt de volgende stappen via de commandoregels uitvoeren, hetzij via de grafische interface:

In commandoregels (aanbevolen)

In de commando's hieronder moet het volgende worden vervangen:

Commando Waarde
NETWORK_ADAPTER Netwerkkaartnaam (in ons voorbeeld: Local Area Connection)
IP_ADDRESS IP adres van de server (in ons voorbeeld: 94.23.229.151)
SUBNET_MASK Subnetmasker (in ons voorbeeld: 255.255.255.0)
GATEWAY Standaard gateway (in ons voorbeeld: 94.23.229.254)
IP_ADDRESS_FAILOVER Failover IP adres dat u wilt toevoegen

Let op, de server zal niet meer toegankelijk zijn wanneer u de verkeerde gegevens invoert. U zult dan correcties moeten uitvoeren in Winrescue modus of via de KVM.

In de commando prompt:

 1. Naar vaste IP overgaan
netsh interface ipv4 set address name="NETWORK_ADAPTER" static IP_ADDRESS SUBNET_MASK GATEWAY
 1. De DNS-server bepalen
netsh interface ipv4 set dns name="NETWORK_ADAPTER" static 213.186.33.99
 1. Een failover IP toevoegen
netsh interface ipv4 add address "NETWORK_ADAPTER" IP_ADDRESS_FAILOVER 255.255.255.255

Uw failover IP is nu werkzaam.

Via graphic interface

 1. Ga in het menu naar Opstarten > Control Panel > Netwerk en Internet > Netwerkcentrum en Delen > De instellingen wijzigen (in het menu links).
 2. Klik met de rechtermuisknop op Lokale netwerkverbinding.
 3. Klik op Eigenschappen.
 4. Selecteer Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4), klik op Eigenschappen.
 5. Klik op Volgende IP-adres gebruiken en voer het vaste IP van uw server in, het subnetmasker en standaard gateway die u verkregen heeft dankzij het commando ipconfig hieronder. (Op de Voorkeurs-DNS, 213.186.33.99. invoeren)

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

Let op, de server zal niet meer toegankelijk zijn wanneer u de verkeerde gegevens invoert. U zult dan correcties moeten uitvoeren in Winrescue modus of via de KVM.

Vervolgens op Geavanceerd klikken (altijd in de TCP/IP-instellingen).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

Klik, in het gedeelte IP-adres, op Toevoegen:

Advanced TCP/IPv4 Settings

Voer dan uw failover IP en het subnetmasker 255.255.255.255 in.

TCP/IP Address

Klik op Toevoegen.

Uw failover IP is nu werkzaam.

FreeBSD

Stap 1: Bepaal de interface

Bepaal de naam van uw hoofdnetwerkinterface. U kunt het commando ifconfig voor deze bewerking gebruiken:

ifconfig

Dat geeft het volgende resultaat:

ifconfig
>>> nfe0: flags=8843 metric 0 mtu 1500 options=10b ether 00:24:8c:d7:ba:11 inet 94.23.196.18 netmask 0xffffff00 broadcast 94.23.196.255 inet 87.98.129.74 netmask 0xffffffff broadcast 87.98.129.74 media: Ethernet autoselect (100baseTX ) status: active lo0: flags=8049 metric 0 mtu 16384 options=3 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2 inet6 ::1 prefixlen 128 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 v comsdvt#

De naam van de interface in ons voorbeeld is dus nfe0.

Stap 2: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/rc.conf /etc/rc.conf.bak

Stap 3: Wijzig het bronbestand

Bewerk het bestand /etc/rc.conf:

editor /etc/rc.conf

Voeg deze regel vervolgens aan het eind van het bestand toe ifconfig_INTERFACE_alias0=inet IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER.

Vervang respectievelijk INTERFACE en IP_FAILOVER door de naam van uw interface (bij de eerste stap geïdentificeerd) en uw failover IP. Hier een voorbeeld:

ifconfig_nfe0_alias0="inet 87.98.129.74 netmask 255.255.255.255 broadcast 87.98.129.74"

Stap 4: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/rc.d/netif restart && /etc/rc.d/routing restart

Solaris

Stap 1: Bepaal de interface

Bepaal de naam van uw hoofdnetwerkinterface. U kunt het commando ifconfig voor deze bewerking gebruiken:

ifconfig -a

Dat geeft het volgende resultaat:

ifconfig -a
>>> lo0: flags=2001000849 mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 e1000g0: flags=1000843 mtu 1500 index 2 inet 94.23.41.167 netmask ffffff00 broadcast 94.23.41.255 ether 0:1c:c0:f2:be:42

De naam van het interface in ons voorbeeld is dus e1000g0.

Stap 2: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

editor /etc/hostname.e1000g0:1

Stap 3: Wijzig het bronbestand

In dit bestand het volgende invoeren: IP_FAILOVER/32 up, waarbij IP_FAILOVER overeenkomt met uw failover IP. Bijvoorbeeld:

188.165.171.40/32 up

Stap 4: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

svcadm restart svc:/network/physical:default

Ga verder

Ga in gesprek met onze communitygebruikers via https://community.ovh.com/en/.


Deze handleidingen kunnen ook interessant zijn voor u...