Configuratie van uw IP als alias

Failover IP's toevoegen aan uw configuratie-onderdeel

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 07-09-2018

Introductie

De IP-alias (IP-aliasing in het Engels) is een specifieke netwerkconfiguratie van uw dedicated server, waarmee u meerdere IP-adressen aan een enkel netwerkinterface kunt koppelen.

Deze handleiding legt uit hoe u deze kunt toevoegen.

Vereisten

 • U moet beschikken over een dedicated server (VPS, dedicated server of Public Cloud instance).
 • U moet beschikken over een of meerdere Failover IP's.
 • U moet via SSH met de server verbonden zijn (root-toegang)

Instructie

Hier volgen de configuraties voor de voornaamste distributies.

Debian 6/7/8 en afgeleiden

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Nu is het mogelijk om het bronbestand te wijzigen:

editor /etc/network/interfaces

Vervolgens moet u een secondaire interface toevoegen:

auto eth0:0 iface eth0:0 inet static address IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255

Om er zeker van te zijn dat de secondaire interface actief is wanneer de eth0 interface dit ook is, moet u de volgende regel aan de eth0 configuratie toevoegen.

post-up /sbin/ifconfig eth0:0 IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER pre-down /sbin/ifconfig eth0:0 down

Wanneer u twee Failover IP's te configureren heeft, moet het bestand /etc/network/interfaces er zo uitzien:

auto eth0 iface eth0 inet static address SERVER\_IP netmask 255.255.255.0 broadcast xxx.xxx.xxx.255 gateway xxx.xxx.xxx.254

auto eth0:0 iface eth0:0 inet static address IP_FAILOVER1 netmask 255.255.255.255

auto eth0:1 iface eth0:1 inet static address IP_FAILOVER2 netmask 255.255.255.255
# IPFO 1
post-up /sbin/ifconfig eth0:0 IP_FAILOVER1 netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER1 pre-down /sbin/ifconfig eth0:0 down

# IPFO 2
post-up /sbin/ifconfig eth0:1 IP_FAILOVER2 netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER2 pre-down /sbin/ifconfig eth0:1 down

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/init.d/networking restart

Debian 9+, Ubuntu 17+, Fedora 26+ en Arch Linux

Op deze distributies is de interface-benaming in eth0, eth1... vervallen en gebruiken we voortaan het algemenere systemd-network.

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/systemd/network/50-default.network /etc/systemd/network/50-default.network.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Nu is het mogelijk om in het bronbestand uw failover IP als volgt toe te voegen:

nano /etc/systemd/network/50-default.network
[Address] Address=22.33.44.55/32 Label=failover1 # optional

Het label is een optie, het wordt gebruikt om uw verschillende failover IP's te sorteren.

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

systemctl restart systemd-networkd

CentOS en Fedora (25 en eerder)

Stap 1: Creëer het bronbestand

Om te beginnen is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken om het als sjabloon te gebruiken:

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Het is nu mogelijk om om het bestand eth0:0 te wijzigen door het IP te vervangen:

editor /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

Vervang eerst de naam van het Device, daarna het reeds bestaande IP, door de failover IP die u heeft ontvangen:

DEVICE="eth0:0" ONBOOT="yes" BOOTPROTO="none" # For CentOS use "static" IPADDR="IP_FAILOVER" NETMASK="255.255.255.255" BROADCAST="IP_FAILOVER"

Stap 3 : Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

ifup eth0:0

Gentoo

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/conf.d/net /etc/conf.d/net.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

U moet nu het bestand bewerken om er een failover IP toe te voegen. Onder Gentoo, voegt zich direct een alias in de interface eth0. We creëren geen interface eth0:0 zoals voor Red Hat of CentOS

Het standaard IP van de server moet met config_eth0= op dezelfde regel blijven. Dit om de goede werking van bepaalde handelingen die specifiek voor OVH zijn te waarborgen.

U hoeft alleen een nieuwe regel na het netmask 255.255.255.0 te beginnen en er uw failover IP toevoegen (SERVER_IP moet vervangen worden door het hoofd-IP van uw server).

editor /etc/conf.d/net

U moet dus het volgende toevoegen:

config_eth0=( "SERVER_IP netmask 255.255.255.0" "IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 brd IP_FAILOVER" )

Het bestand /etc/conf.d/net moet dus het volgende bevatten:

#This blank configuration will automatically use DHCP for any net.
# scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
# please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
# in /etc/conf.d/net (this file :]!).
config\_eth0=( "SERVER\_IP netmask 255.255.255.0" "IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 brd IP_FAILOVER" ) routes\_eth0=( "default gw SERVER\_IP.254" )

Om een ping op uw failover IP te kunnen uitvoeren moet u gewoon uw interface-netwerk herstarten.

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/init.d/net.eth0 restart

openSUSE

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/sysconfig/network/ifcfg-ens32 /etc/sysconfig/network/ifcfg-ens32.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Vervolgens moet u het bestand /etc/sysconfig/network/ifcfg-ens32 als volgt bewerken:

IPADDR_1=IP_FAILOVER NETMASK_1=255.255.255.255 LABEL_1=ens32:0

cPanel

Stap 1: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/ips /etc/ips.bak

Stap 2: Bewerk het bronbestand

Vervolgens moet u het bestand /etc/ips: bewerken

editor /etc/ips

Dan het failover IP aan het bestand toevoegen:

IP_FAILOVER:255.255.255.255:IP_FAILOVER

Vervolgens het IP toevoegen in: /etc/ipaddrpool:

IP_FAILOVER

Stap 3: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/init.d/ipaliases restart

Windows Server

De servers onder Windows staan bij de netwerkconfiguratie vaak in DHCP. Als u al een failover IP hebt ingesteld of uw configuratie hebt overgezet in een vaste IP, dan kunt u direct doorgaan naar de volgende stap.

Zo niet, dan moet u eerst overgaan van een DCHP-configuratie op het netwerk naar een vaste IP-configuratie.

Open commandoprompt cmd of powershell, voer vervolgens het volgende commando in:

ipconfig /all

Dat geeft bijvoorbeeld het volgende:

Result of "ipconfig /all" command

Haal uw IPv4 op, het subnetmasker, de standaard gateway en de naam van de netwerkkaart.

In ons voorbeeld is het IP van de server: 94.23.229.151

U kunt de volgende stappen via de commandoregels uitvoeren, hetzij via de grafische interface:

In commandoregels (aanbevolen)

In de commando's hieronder moet het volgende worden vervangen:

Commando Waarde
NETWORK_ADAPTER Netwerkkaartnaam (in ons voorbeeld: Local Area Connection)
IP_ADDRESS IP adres van de server (in ons voorbeeld: 94.23.229.151)
SUBNET_MASK Subnetmasker (in ons voorbeeld: 255.255.255.0)
GATEWAY Standaard gateway (in ons voorbeeld: 94.23.229.254)
IP_ADDRESS_FAILOVER Failover IP adres dat u wilt toevoegen

Let op, de server zal niet meer toegankelijk zijn wanneer u de verkeerde gegevens invoert. U zult dan correcties moeten uitvoeren in Winrescue modus of via de KVM.

In de commando prompt:

 1. Naar vaste IP overgaan
netsh interface ipv4 set address name="NETWORK_ADAPTER" static IP_ADDRESS SUBNET_MASK GATEWAY
 1. De DNS-server bepalen
netsh interface ipv4 set dns name="NETWORK_ADAPTER" static 213.186.33.99
 1. Een failover IP toevoegen
netsh interface ipv4 add address "NETWORK_ADAPTER" IP_ADDRESS_FAILOVER 255.255.255.255

Uw failover IP is nu werkzaam.

Via graphic interface

 1. Ga in het menu naar Opstarten > Control Panel > Netwerk en Internet > Netwerkcentrum en Delen > De instellingen wijzigen (in het menu links).
 2. Klik met de rechtermuisknop op Lokale netwerkverbinding.
 3. Klik op Eigenschappen.
 4. Selecteer Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4), klik op Eigenschappen.
 5. Klik op Volgende IP-adres gebruiken en voer het vaste IP van uw server in, het subnetmasker en standaard gateway die u verkregen heeft dankzij het commando ipconfig hieronder. (Op de Voorkeurs-DNS, 213.186.33.99. invoeren)

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

Let op, de server zal niet meer toegankelijk zijn wanneer u de verkeerde gegevens invoert. U zult dan correcties moeten uitvoeren in Winrescue modus of via de KVM.

Vervolgens op Geavanceerd klikken (altijd in de TCP/IP-instellingen).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

Klik, in het gedeelte IP-adres, op Toevoegen:

Advanced TCP/IPv4 Settings

Voer dan uw failover IP en het subnetmasker 255.255.255.255 in.

TCP/IP Address

Klik op Toevoegen.

Uw failover IP is nu werkzaam.

FreeBSD

Stap 1: Bepaal de interface

Bepaal de naam van uw hoofdnetwerkinterface. U kunt het commando ifconfig voor deze bewerking gebruiken:

ifconfig

Dat geeft het volgende resultaat:

ifconfig
>>> nfe0: flags=8843 metric 0 mtu 1500 options=10b ether 00:24:8c:d7:ba:11 inet 94.23.196.18 netmask 0xffffff00 broadcast 94.23.196.255 inet 87.98.129.74 netmask 0xffffffff broadcast 87.98.129.74 media: Ethernet autoselect (100baseTX ) status: active lo0: flags=8049 metric 0 mtu 16384 options=3 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2 inet6 ::1 prefixlen 128 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 v comsdvt#

De naam van de interface in ons voorbeeld is dus nfe0.

Stap 2: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

cp /etc/rc.conf /etc/rc.conf.bak

Stap 3: Wijzig het bronbestand

Bewerk het bestand /etc/rc.conf:

editor /etc/rc.conf

Voeg deze regel vervolgens aan het eind van het bestand toe ifconfig_INTERFACE_alias0=inet IP_FAILOVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP_FAILOVER.

Vervang respectievelijk INTERFACE en IP_FAILOVER door de naam van uw interface (bij de eerste stap geïdentificeerd) en uw failover IP. Hier een voorbeeld:

ifconfig_nfe0_alias0="inet 87.98.129.74 netmask 255.255.255.255 broadcast 87.98.129.74"

Stap 4: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

/etc/rc.d/netif restart && /etc/rc.d/routing restart

Solaris

Stap 1: Bepaal de interface

Bepaal de naam van uw hoofdnetwerkinterface. U kunt het commando ifconfig voor deze bewerking gebruiken:

ifconfig -a

Dat geeft het volgende resultaat:

ifconfig -a
>>> lo0: flags=2001000849 mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 e1000g0: flags=1000843 mtu 1500 index 2 inet 94.23.41.167 netmask ffffff00 broadcast 94.23.41.255 ether 0:1c:c0:f2:be:42

De naam van het interface in ons voorbeeld is dus e1000g0.

Stap 2: Creëer het bronbestand

Allereerst is het belangrijk om een kopie van het bronbestand te maken zodat u op elk moment hiernaar terug kunt gaan.

editor /etc/hostname.e1000g0:1

Stap 3: Wijzig het bronbestand

In dit bestand het volgende invoeren: IP_FAILOVER/32 up, waarbij IP_FAILOVER overeenkomt met uw failover IP. Bijvoorbeeld:

188.165.171.40/32 up

Stap 4: Herstart de interface

U hoeft nu alleen nog uw interface opnieuw op te starten:

svcadm restart svc:/network/physical:default

Ga verder

Ga in gesprek met onze communitygebruikers via https://community.ovh.com/en/.


Deze handleidingen kunnen ook interessant zijn voor u...

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).