Introductie tot SSH

Ontdek hoe u met de SSH-dienst toegang krijgt tot uw server

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 18/12/2017

Introductie

Het SSH (Secure Shell) communicatieprotocol is standaard geïnstalleerd op alle OVH-servers (VPS, dedicated servers, Public Cloud instances).

Ontdek hoe u de SSH-dienst gebruikt om toegang te krijgen tot uw server.

Vereisten

  • SSH is op alle machines geïnstalleerd. U kunt het gebruiken om veilig verbinding te maken met uw server en er volledige controle over te hebben.

Instructies

Compatibele software

U kunt met vele softwaretoepassingen verbinding maken in SSH. Hier vindt u enkele voorbeelden.

Windows

Voor de nieuwste versies van Windows 10 en Windows Server geeft de ontwikkelaarsmodus u toegang tot een bash-console. Microsoft-documentatie: https://msdn.microsoft.com/fr-fr/commandline/wsl/install-win10

Mac

  • De Terminal tool wordt geleverd bij Mac OS X en wordt systematisch op het apparaat geïnstalleerd.

Linux

  • De Console of Terminal tool is standaard geïnstalleerd en kan worden gebruikt om in te loggen.
  • Voor het beheren van meerdere tabbladen kan het Terminator pakket worden geïnstalleerd. Een handleiding over Terminator: https://doc.ubuntu-fr.org/terminator
  • OpenSSH (gratis).

Stappen voor SSH-verbinding

Stap 1: eerste verbinding

Om een machine in SSH te verbinden, zijn de volgende gegevens nodig:

  • de IPv4 of de naam van de machine;
  • het root-wachtwoord van de machine (ontvangen per e-mail tijdens de installatie).

U kunt verbinden met het volgende commando:

ssh root@IP_du_serveur

of anders met:

ssh root@nom_du_serveur

Vervolgens krijgt u het bericht:

The authenticity of host servername (IP_du_serveur) cant be established.
RSA key fingerprint is a9:bb:55:35:86:xx:xx:00:xx:00:2b:2c:79:10:96:3c.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? YES
Warning: Permanently added servername,IP_du_serveur (RSA) to the list of known hosts.
Password:
root@vps12345:~#

Wanneer u de eerste keer verbinding maakt, ontvangt uw SSH-client een RSA key vingerafdruk, een vingerafdruk van de server waarmee u verbinding maakt. Dit wordt gecontroleerd voor elke nieuwe verbinding. Als de vingerafdruk verandert, wordt u op de hoogte gebracht, dit betekent dat er iets is veranderd:

  • de machine is opnieuw geïnstalleerd;
  • de SSH-server is opnieuw geïnstalleerd;
  • u bent ingelogd op een andere machine.

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt, moet u de vingerafdruk accepteren die door uw SSH-client op uw bureaublad wordt opgeslagen.

Stap 2: de handleiding

Op Linux-distributies hebt u toegang tot een handleiding met alle beschikbare commando‘s en hun argumenten.

man bash

Stap 3: updates

Zowel uw SSH-client als uw distributie moeten up-to-date worden gehouden. Om dit te controleren, kunt u de volgende commando‘s typen:

ssh -V

Voor meer informatie kunt u de documentatie raadplegen voor de SSH-client die u gebruikt.

Ga verder

Ga in gesprek met onze communitygebruikers via https://community.ovh.com .

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).