Een domeinnaam overdragen naar OVH

De benodigde stappen voor overdracht van uw generieke domeinnaam naar OVH

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 10-09-2018

Introductie

Door uw domeinnaam over te dragen, wijzigt u uw domeinnaamregistrar. U kunt uw domeinnaam overdragen naar OVH, dit proces duurt meestal tussen de 1 en 10 dagen.

Deze handleiding beschrijft de stappen van de transfer van uw generieke domeinnaam naar OVH.

Vereisten

 • U moet een een domeinnaam geregistreerd hebben bij een andere registrar.
 • U moet over de bevoegdheid beschikken om een overdracht voor de domeinnaam aan te vragen.
 • De domeinnaamhouder en/of -beheerders moeten op de hoogte worden gesteld van het overdrachtsverzoek.
 • U moet een overdrachtscode hebben of deze kunnen verkrijgen.
 • De domeinnaam moet meer dan 60 dagen oud zijn.
 • De domeinnaam mag in de afgelopen 60 dagen niet zijn overgedragen of gewijzigd.
 • De domeinnaam moet zijn gedeblokkeerd.

Instructie

Uw domeinnaam moet momenteel gearchiveerd zijn bij een registrar. Wilt u het overdragen naar OVH? U dit doen middels een bepaalde overdrachtsprocedure.

De overdrachtprocedure bevat verschillende stappen. Bij deze stappen moeten verschillende entiteiten worden benaderd, waaronder uw huidige domeinnaamregistrar, OVH, en andere partijen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van wie gecontacteerd is en hoelang het duurt om elke stap te voltooien.

Stappen Omschrijving Wie is erbij betrokken? Waar? Tijdsduur
1 Controleer de domeingerelateerde informatie De domeinbeheerder (admin) Met de huidige registrar Afhankelijk van uw acties
2 Deblokkeer uw domein en haal de overdrachtscode op De domeinbeheerder, met toestemming van de eigenaar Met de huidige registrar Afhankelijk van uw acties
3 Verzoek om overdracht van de domeinnaam Iedereen met een overdrachtscode, met toestemming van de eigenaar Met de nieuwe registrar (bijvoorbeeld OVH) Afhankelijk van uw acties
4 De eerste validatiestap van de overdracht De domeinnaamhouder en de beheerder informeren de nieuwe domeinnaamregistrar Via een ontvangen e-mail Maximaal vijf dagen
5 De tweede validatiestap van de overdracht Met de huidige registrar Via een verzoek van de organisatie die de domeinnaamextensie beheert Maximaal vijf dagen

Deze procedure is van toepassing op de meeste overdrachten. Afhankelijk van uw extensie kan dit echter anders zijn. We raden aan om de informatie op de pagina voor de betreffende extensie te controleren via: https://www.ovhcloud.com/nl/domains/tld/.

Stap 1: Controleer de domeingerelateerde informatie

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot uw domeinnaam up-to-date is. Sinds de implementatie van de GDPR (AVG) zijn de gegevens die zichtbaar zijn in WHOIS erg beperkt geworden. We raden aan om de informatie in verband met uw domeinnaam te controleren via uw huidige domeinnaamregistrar.

 • Als de informatie correct is: ga naar de volgende stap van deze handleiding.

 • Als de informatie onjuist is of niet zichtbaar is: neem contact op met uw domeinnaamregistrar om deze te controleren en/of aan te passen.

Als u niet weet bij welke registrar uw domein is gearchiveerd, kunnen de regels van de registrar, die zullen verschijnen als onderdeel van het zoekresultaat van de WHOIS -tool, u informatie verschaffen over de identiteit ervan.

Stap 2: Ontgrendel uw domeinnaam en verkrijg de overdrachtscode.

Zodra u deze informatie hebt gecontroleerd, moet u uw domeinnaam deblokkeren. U kunt dit alleen doen via uw huidige domeinnaamregistrar. Neem contact met hen op voor meer informatie over hun procedure.

Zodra u uw domeinnaam hebt ontgrendeld, moet uw domeinnaamregistrar de overdrachtscode ervoor verzenden. Deze code wordt soms aangeduid met verschillende namen, zoals: transfer code (overdrachtscode), AuthCode, AuthInfo, of EPP code.

Let op: OVH is niet uw huidige domeinnaamregistrar. We kunnen daarom uw domein niet deblokkeren of de overdrachtscode verstrekken.

Zodra u uw domeinnaam hebt ontgrendeld, heeft u 7 dagen om te beginnen met het overdragen naar OVH. Na deze periode van 7 dagen wordt uw domein automatisch weer geblokkeerd als u geen aanvraag indient om uw domeinnaamregistrar te wijzigen.

Stap 3: Vraag een domeinnaamoverdracht bij OVH aan.

Nu uw domeinnaam is gedeblokkeerd en u uw transfercode hebt, kunt u uw domeinnaam laten overzetten naar OVH. Hiervoor moet u een domeinnaamoverdracht aanvragen op onze website. Voer uw domeinnaam in en volg het bestelproces.

Wanneer u wordt gevraagd om uw transfercode (overdrachtscode) op te geven, voert u deze in het vakje naast uw domeinnaam in. Als u de transfercode niet hebt, kunt u in een later stadium een vakje aanvinken met het label Transfercode invoeren. We raden u echter sterk aan ervoor te zorgen dat u de code bij de hand hebt voordat u verder gaat.

U kunt uw bestelling ook voltooien met een webhostingplan en andere OVH oplossingen. Deze stappen kunnen interessant voor u zijn, als u ook van plan bent om uw diensten te migreren naar OVH. De handleiding Migratie van uw website en e-mails naar OVH kan u hierbij helpen.

Tijdens het bestelproces adviseren wij om extra voorzichtig te zijn omtrent de volgende punten:

 • Gegevens over de domeinnaamhouder: nu de GDPR (AVG) van kracht is, moet u ervoor zorgen dat de informatie over de domeinnaamhouder overeenkomt met de informatie die is opgeslagen door uw huidige domeinnaamregistrar. Als u dit doet, weet u zeker dat u niet wordt verdacht van diefstal van domeinnamen.

 • Het invoeren van de DNS-servers voor uw domeinnaam: Als u momenteel uw domeinnaam gebruikt om een website of e-maildienst online te houden, moet u hun DNS-servers opgeven om dienstonderbrekingen te voorkomen.

Nadat u de bestelling hebt ontvangen, betaalt u het gevraagde bedrag voor het overdrachtsproces van de domeinnaam om te beginnen. Het overdrachtsproces begint zodra we uw betaling hebben ontvangen. Zodra u dit hebt gedaan, kunt u de voortgang van de overdracht volgen via het OVH Control Panel. Om de voortgang bij te houden, gaat u naar het gedeelte Domeinen via de menubalk aan de linkerkant en vervolgens Lopende processen.

Stap 4: Voltooi de eerste validatiestap van de overdracht.

Nu u de overdrachtsprocedure hebt gestart, moet u twee validatiestappen doorlopen. De eerste stap zal maximaal vijf dagen in beslag nemen. Het begint bij de start van het overdrachtsproces, waarbij twee validatieverzoeken worden verzonden.

Wie ontvangt deze validatieverzoeken? Waar wordt het validatieverzoek naartoe gestuurd?
De domeinnaamhouder Naar het e-mailadres van de houder, opgeslagen in WHOIS (als dit zichtbaar is). Anders wordt het verzonden naar het e-mailadres van de domeinnaamhouder, ingevoerd tijdens het bestelproces van OVH
De beheerder die is vermeld tijdens het bestelproces van OVH Naar het e-mailadres dat staat vermeld onder het beheerdersprofiel van OVH

De twee partijen verstrekken hun validatie via een OVH interface. Een link hiernaar is te vinden in de verzonden e-mails.

domein

Er zijn verschillende mogelijke resultaten in deze fase, afhankelijk van de acties die door de domeinnaamhouder en de beheerder worden ondernomen.

Scenario Resultaat
Zowel de domeinnaamhouder als de beheerder valideren het overdrachtverzoek. De overdracht vordert binnen 24 uur naar de tweede validatiefase.
Er wordt slechts één validatiereactie ontvangen (van beide contactpersonen). De overdracht vordert binnen vijf dagen naar de tweede validatiefase.
Het andere contact geeft geen antwoord. De overdracht vordert binnen vijf dagen naar de tweede validatiefase.
Een weigering wordt ontvangen (van beide contactpersonen). Het overdrachtsproces wordt geannuleerd zodra een weigering door een van de contactpersonen is ontvangen.

Als een overdracht wordt geannuleerd, moet u ervoor zorgen dat de verschillende partijen hiermee instemmen en dat hun e-mailadressen up-to-date zijn. De overdracht kan later opnieuw worden gestart vanaf uw OVH Control Panel, in het gedeelte Domeinen, vervolgens Lopende processen.

Stap 5: De tweede validatiestap van de overdracht

Nadat de tweede stap is gestart, ontvangt de huidige domeinnaamregistrar (die nog steeds geen OVH is) een validatieverzoek. Er zijn verschillende mogelijke resultaten in deze fase, afhankelijk van de acties die door de domeinnaamhouder en de beheerder worden ondernomen.

Scenario's Resultaten
Validatiereactie ontvangen van de huidige registrar. De overdracht is binnen 24 uur voltooid.
Geen reactie ontvangen van de huidige registrar. De overdracht is voltooid na een periode van vijf dagen.
Een weigering wordt ontvangen van de huidige registrar. Het overdrachtsproces wordt geannuleerd zodra een weigering door een van de contactpersonen is ontvangen.

Als de huidige registrar een weigering verzendt, neem dan contact met hen op om de redenen te achterhalen waarom ze de overdracht hebben geweigerd. De overdracht kan opnieuw worden gestart vanaf uw OVH Control Panel, in het gedeelte Domeinen, vervolgens Lopende processen.

Stap 6: Beheer uw domein bij OVH

Zodra de overdrachtsprocedure is voltooid, kunt u uw domein beheren via het OVH Control Panel.

Om dit te doen, blijft u in uw OVH Control Panel, klikt u op Domeinen in de dienstenbalk aan de linkerkant, en klikt u vervolgens op de betreffende domeinnaam.

Verder

Migratie van uw website en e-mails naar OVH.

Ga in gesprek met andere communityleden op https://community.ovh.com.

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).