OVH e-mail handleiding: Configuratie voor Thunderbird

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Deel 1: Introductie

Ga eerst naar de "Thunderbird" applicatie, die geïnstalleerd is op uw computer.

Dit scherm zal standaard verschijnen, indien u geen e-mailadres hebt geconfigureerd.

Om een nieuw e-mailaccount aan te maken, klik op de "E-mail" icon om verder te gaan.

Deel 2: Introductie (vervolg)

Om door te gaan met het installeren van de e-mailaccount, selecteert u "Deze stap overslaan en mijn bestaande e-mail gebruiken" om verder te gaan.

Deel 3: Het aanmaken van de account

Vul de weer te geven velden in:

"Uw voor- en achternaam": vul hier de naam in, zoals deze moet worden weergegeven.

"E-mail": uw volledige e-mailadres.

"Wachtwoord": het wachtwoord zoals geconfigureerd in uw Manager.

"Wachtwoord onthouden": u moet deze optie kiezen.

Thunderbird haalt de e-mailadres instellingen op, en biedt twee mogelijke configuratie opties: IMAP/blue] of POP3.

In dit voorbeeld configureren we een IMAP-account. U vindt aan het eind van deze handleiding de instructies om een POP3 account te configureren.

Thunderbird kunt u ook handmatig configureren, u vindt de instructies in de paragraaf "Handmatige configuratie" van onze handleiding.

Klik op "beëindigen" om de installatie af te ronden.

Deel 4: Afronding

Op dit niveau wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd en functioneel.

Verderop in deze handleiding, zullen we de verschillende accountinstellingen zien. Selecteer hiervoor "Instellingen voor deze account bekijken", na het klikken op het e-mailadres.

Accountinstellingen

Hier vindt u algemene informatie over uw e-mailaccount.

Hier kunt u een signature toevoegen aan uw e-mails, of een ander e-mailadres bepalen, waarop uw ontvangers kunnen reageren.

U kunt de SMTP-server die door de e-mailaccount wordt gebruikt, ook bekijken en bewerken.

Inkomende serverinstellingen

In dit scherm kunt u alle informatie over de inkomende mailserver vinden.

U kunt e-mail collectie tijden instellen, of regels voor het verwijderen van e-mails.

Kopieën & mappen

Op dit niveau vindt u de verschillende instellingen voor uw bestanden, archieven en het verzenden van berichten.

Synchronisatie en storage

Hier kunt u kiezen hoe u uw e-mail wilt synchroniseren en u kunt specificeren of uw berichten verwijderd moeten worden.

Uitgaande SMTP-server instellingen

Het is hier mogelijk om software toe te voegen of te wijzigen en te configureren op uw SMTP-servers.

Uitgaande SMTP-server instellingen: (vervolg)

U vindt hier verschillende in te stellen configuraties, die verschijnen na het selecteren van uw SMTP-server, klik op "Wijzigen".

  • U moet de authenticatie van de uitgaande SMTP-server activeren.

Selecteer voor de authenticatie methode: standaard wachtwoord

  • De authentificatie door het Wachtwoord is onontbeerlijk, zodat de ontvangst van de e-mails kan functioneren op onze SMTP-servers.

  • Als de authentificatie niet door het wachtwoord wordt uitgevoerd, kan een Open SMTP incident ticket worden geopend, dat u informeert dat de "POP voor SMTP"-authentificatie niet wordt ondersteund. U moet de authentificatie activeren door het Wachtwoord om de e-mails te kunnen ontvangen.

Een account handmatig toevoegen

Hier is wat verschijnt na een klik op "Handmatige configuratie" (zie paragraaf 3).

U kunt de configuratie-instellingen van uw e-mailaccount bepalen.

POP-configuratie

Hier zijn de gegevens die gebruikt moeten worden om een POP e-mailaccount te configureren.

POP-configuratie met geactiveerde of gedeactiveerde SSL-beveiliging:

E-mailadres: uw volledige OVH e-mailadres. Wachtwoord: het wachtwoord dat u moet instellen in de Manager. Gebruikersnaam: uw volledige e-mailadres. Inkomende server: de server voor het ontvangen van e-mails: SSL0.OVH.NET Inkomende server port: de port van de inkomende server: 995 of 110 Uitgaande server: de server voor het verzenden van e-mails: SSL0.OVH.NET Uitgaande server port: de port van de uitgaande server: 465 of 587

De ports 110 en 587 overeenkomend met de SSL-beveiliging op gedeactiveerd. De ports 995 en 465 overeenkomend met de SSL-beveiliging op geactiveerd.

|Ports|SSLgeactiveerd|SSLgedeactiveerd| |Inkomend|995|110| |Uitgaand|465|587|

IMAP-configuratie

Hier zijn de gegevens die gebruikt moeten worden om een IMAP e-mailaccount te configureren.

IMAP-configuratie met SSL-beveiliging geactiveerd of gedeactiveerd:

E-mailadres: uw volledige e-mailadres. Wachtwoord: het wachtwoord dat u moet instellen in de Manager. Gebruikersnaam: uw volledige e-mailadres. Inkomende server: de server voor het ontvangen van e-mails: SSL0.OVH.NET Inkomende server port: de port van de inkomende server: 993 of 143 Uitgaande server: de server voor het verzenden van e-mails: SSL0.OVH.NET Uitgaande server port: de port van de uitgaande server: 465 of 587

De ports 143 en 587 overeenkomend met de SSL-beveiliging gedeactiveerd. De ports 993 en 465 overeenkomend met de SSL-beveiliging geactiveerd.

|Ports|SSLgeactiveerd|SSLgedeactiveerd| |Inkomend|993|143| |Uitgaand|465|587|

In het algemeen

Indien u dat wilt, kunnen wij zorgen voor het opzetten van de e-mailaccount van uw messaging-software via een betaalde interventie. OVH kan ook andere interventies uitvoeren in verband met uw e-mailadres.

U kunt deze handleiding over de verschillende interventies die OVH kan uitvoeren raadplegen via:

Raadpleeg de bovenstaande handleiding om een interventie aan te vragen en voor de te volgen procedure.


Deze handleidingen kunnen ook interessant zijn voor u...

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).