Webmail: RoundCube Gebruikershandleiding

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Via de OVH site

Ga naar de [url="http://www.ovh.com"] OVH/url] site en klik rechtsboven op "Webmail"[/ blue].

Ga naar de interface

U komt op een interface, waar u uw e-mailadres kunt invoeren. Deze interface maakt het mogelijk om direct zonder zorgen naar uw eigen OVH Webmail te gaan voor uw OVH e-mail dienst.

Als u al weet welk OVH mail type u heeft, kunt u direct naar de webmail van uw keuze gaan, door te klikken op .

Klik op , u komt direct bij de Webmail handleidingen.

Door het aanvinken van "E-mailadres onthouden", worden de verschillende op deze manier ingevoerde adressen opgeslagen in het menu in de rechterbovenhoek (Webmail in blauw). Het voordeel is dat u heel eenvoudig direct verbinding kunt maken naar het gewenste adres!

Ga naar de interface

Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, komt u op de Webmail interface van uw mail dienst. Indien het adres niet al is ingevuld, voer het dan (opnieuw) in.

Vul hier uw e-mailadres en het wachtwoord in en klik op "Inloggen".

Inbox

Eenmaal verbonden met uw e-mailaccount, heeft u toegang tot uw inbox en verzonden berichten. In de linkerkolom kunt u de hoofdmap van uw e-mailaccount vinden: berichten verzonden en ontvangen.

In dezelfde kolom onder de voettekst, is de toegang tot de map en [oranje]quota instellingen van uw e-mailaccount.

In het rechtergedeelte, kunt u gemakkelijk alle e-mails bekijken en de volgende gegevens zien:

 • De afzender
 • Het onderwerp
 • De gelezen of ongelezen bericht-status
 • Alle 'flags' voor het bericht
 • De grootte van elke e-mail
 • De aanwezigheid van de bijlagen (kolom met paperclip uiterst rechts).

Standaard worden sommige kolommen niet weergegeven. Dit is het geval bij prioriteiten toegewezen aan e-mails. Om dit te wijzigen, moet u het display wijzigen met de onderstaande optie.

Weergave- en sorteeropties

Om toegang te krijgen tot deze optie, klikt u op het tandwiel icon aan de linkerbovenkant van de e-mailbalk, aan de linkerkant van Onderwerp, zoals hieronder getoond.

In deze optie, kunt u:

 • kolommen toevoegen aan de display (priority e-mails, etc.).
 • de kolom selecteren waar de standaard sorteervolgorde van de berichten wordt bepaald
 • de sorteervolgorde selecteren (oplopend of aflopend).

Zodra u uw keuzes hebt gemaakt, bevestig deze door te klikken op "Bewaren".

E-mail opties

RoundCube Webmail heeft de belangrijkste opties voor e-mails (leesbevestigingen, markering, bijlagen, bescherming van de privacy). Het volgende screenshot biedt een uitgebreid overzicht van al deze functies.

Het aantal ongelezen e-mails verschijnt in een klein vakje in de linkerkolom rechts van Inbox. Een ongelezen e-mail verschijnt vetgedrukt aan de rechterzijde.

Bij elk bericht kunt u:

 • Reply: antwoorden, u kunt direct een antwoord naar de afzender zenden
 • Reply to all: naar allen antwoorden, u kunt direct een antwoord zenden naar iedereen via "To" en "Cc"
 • Forward: u kunt de geselecteerde e-mail doorsturen
 • Delete: u kunt de geselecteerde e-mail verwijderen en weggooien in de "Trash"
 • Junk: u kunt de geselecteerde berichten direct verplaatsen naar de spam-map (ongewenste e-mail). En dit markeren als spam.
 • Markeren: voor deze optie, zie de volgende paragraaf
 • ...More: in de volgende paragraaf vindt u meer informatie over deze optie.

Indien het bericht is gemarkeerd als volgt (zie onderstaande optie), verschijnt een rode 'vlag' in de volgende kolom. Indien de e-mail prioriteit 1 (highesthigh) heeft, wordt een pijl omhoog of omlaag (low) weergegeven.

Indien een van uw contactpersonen vraagt ​​om een ​​leesbevestiging De afzender van dit bericht heeft gevraagd om een leesbevestiging, zodra u dit bericht leest. Wilt u dit naar de afzender sturen? (zie onderstaand screenshot).

Een bericht markeren

Wanneer u klikt op "Markeren", ziet u dit pop-up menu. Om een bericht te markeren, verwijder de 'gelezen'-markering en zet een gelezen bericht op ongelezen. Deze optie werkt ook (en vooral) om meerdere e-mails te selecteren.

Deze opties zijn nuttig om een aantal van uw e-mails te markeren.

Meer

Wanneer u klikt op "More ...", krijgt u dit pop-up menu.

Vervolgens kunt u:

 • Dit bericht printen: het bericht opent in een nieuw scherm en geeft de optie printen
 • Downloaden: u kunt het .eml e-mail format naar uw computer downloaden
 • Bewerken als nieuw: hiermee kunt u een e-mail met behoud van de originele lay-out bewerken
 • Bron (source) bekijken: toont de volledige bron van het bericht. Erg handig wanneer u wordt gevraagd om headers!
 • Openen in een nieuw scherm: hiermee kunt u het bericht openen in een nieuw scherm (handig bij het bekijken/openen van meerdere berichten tegelijk)

Toegangsinstellingen

U moet ingelogd zijn op uw e-mailaccount op de RoundCube webmail om toegang tot deze functie te hebben. Klik voor toegang tot de instellingen van uw e-mail inbox, op het tandwiel icon in de rechterbovenhoek.

Gebruikersinterface

Na het klikken op "User Interface", landt u direct op de gebruikersinterface instellingen. In deze interface kunt u verschillende elementen, zoals taal, datum, tijd en het thema van de interface veranderen.

Zie voor andere beschikbare opties, het onderstaande screenshot.

De mailbox bekijken

In Mailbox View kunt u het aantal getoonde e-mails in de interface wijzigen, om bijvoorbeeld minder pagina's te genereren, indien u een groot aantal e-mails heeft. U kunt er ook voor kiezen dat de preview email-interface niet wordt weergegeven en alleen wordt weergegeven bij een dubbelklik of in een nieuw scherm.

Voor andere opties, zie het onderstaande screenshot.

Weergave van berichten

In Berichten weergeven, kunt u kiezen voor weergave (HTML of niet, externe afbeeldingen, karakter codering) in uw e-mails.

Voor andere opties, zie het onderstaande screenshot.

Berichten schrijven

In Berichten schrijven, kunt u kiezen uit verschillende items inzake het schrijven van uw e-mails, zoals het format van het schrijven, de ontvangst, de distributie, het lettertype, enz.

Andere opties vindt u in onderstaand screenshot.

 • Standaard op de nieuwe Roundcube interface ("Larry") is de optie "Een bericht aanmaken in het HTML format" standaard ingesteld op de waarde"in antwoord op HTML berichten".

U kunt het wijzigen naar "altijd" om uw e-mails in HTML format te versturen.

Adresboek

In hetAdresboek kunt u ervoor kiezen een adresboek standaard te gebruiken (indien er meerdere adresboeken zijn), alsmede opties uitkiezen voor het sorteren en weergeven van de contacten.

Voor andere opties, zie het onderstaande screenshot.

Speciale mappen

U kunt uw e-mails in speciale mappen plaatsen: Drafts, Sent Items, Junk en in het geval dat u e-mails wilt weggooien: Trash.

Raadpleeg het onderstaande screenshot.

Voor het maken van aangepaste mappen, wordt verwezen naar de paragraaf Instellingen - Mappen

Server instellingen

In Server instellingen, kunt u 'het verwijderen van e-mails' instellen op de server (via de Webmail).

Voor andere opties, zie het onderstaande screenshot.

Voorbeeld van verwijderen: U ontvangt niet langer e-mails. Uw mailbox is (bijna) vol. U wilt e-mails verwijderen voor "onderhoud" en uw e-mails opnieuw ontvangen. U komt echter een foutmelding tegen, die u verhindert de gewenste berichten te verwijderen. Wat is er gaande? Bij het verwijderen van een e-mail, wordt deze eerst gekopieerd naar de prullenbak, voordat het vanuit de inbox (onzichtbaar voor de gebruiker) wordt verwijderd. Echter, als de inbox al vol is, is kopiëren niet mogelijk, vandaar de foutmelding! Hoe kunt u dit repareren? In deze Server instellingen interface, selecteert u "Verwijder de berichten die in het prullenbakje worden gegooid." U kunt nu e-mails verwijderen zonder problemen.

Een map aanmaken (1)

Om een ​​aangepaste map te maken en berichten gescheiden te houden, klik op "+".

Een map aanmaken (2)

Hier maken we de map "OVH test" aan, het zal in de INBOX worden geplaatst en het bekijken van de e-mails wordt gevonden in de vorm van een lijst.

De green]"OVH test" map zal worden aangemaakt in de inbox.

Klik Bewaren om het aanmaken te valideren.

Een map aanmaken (3)

We zien dat de map is aangemaakt.

Het verschijnt met: . Drafts : Drafts . Junk : Spam . Sent : Verzonden e-mails . Trash : Prullenbak

allen zijn elementen van de INBOX.

Een map bewerken/verwijderen

Het verwijderen (met e-mails in de map tijdens het verwijderen) of bewerken van een map is ook zeer eenvoudig.

Om verder te gaan met de verwijdering, selecteer de map en klik op het tandwiel icon aan de onderkant van de pagina. Ofwel kunt u: de map verwijderen of leegmaken. U kunt ook het gebruik van de opslagruimte (in procenten) zien.

Om de map tewijzigen, klikt u op de betreffende map. U kunt dan de naam van de map veranderen, de parent map, het display type en u kunt het aantal berichtenzien en het huidige formaat van de e-mails in de geselecteerde map. De link "Klik voor bestandsgrootte" zorgt voor de berekening van het formaat van deze e-mails (indien het nummer groter is dan 0).

/!\ De natieve elementen: Inbox, Berichten en Prullenbak kunnen niet worden veranderd, zoals u kunt zien in het screenshot hieronder.

Eigenschappen van de hoofdmappen

Zoals hierboven vermeld, kunnen Inbox, Verzonden, en Prullenbak niet worden gewijzigd.

U kunt de weergave modus wijzigen van de lijst. De 2 opties zijn "Lijst" en "Threads".

Een signature instellen

Voor het instellen van een signature, dat systematisch zal verschijnen in elk van uw e-mails, gaat u naar Instellingen en Identiteiten. Dan verschijnt hetE-mailadres, waarmee u bent verbonden met Webmail.

Klik erop en voer vervolgens de items in die u van essentieel belang vindt voor uw signature. Standaard zijn Display naam en E-mail al ingevuld.

Het volgende kan ook handig zijn:

. Organisatie: u wilt uw bedrijf, vereniging of andere entiteit van uw keuze registreren . Reply: u wilt dat de ontvanger antwoordt naar een ander e-mailadres, dan waar vandaan u hem e-mailde . Bcc: u wilt een Bcc instellen voor de e-mails die u wilt verzenden . Standaard instelling: u heeft een of meerdere identiteiten (signatures) aangemaakt en wilt deze als standaard voor uw e-mails gebruiken . Signature: u wilt de voettekst van uw e-mails (naam, functie, zinnen, afbeeldingen, etc.) aanpassen . HTML Signature wat is opgegeven in Signature bevat HTML en/of u wilt dat het compatibel is met de e-mail van uw ontvanger.

Klik Bewaren om de verandering van de belangrijkste identiteit te bevestigen.

Om de signature gekoppeld aan deze identiteit in te voegen, verwijs naar Het toevoegen van een signature aan het HTML format.

Het instellen van een signature met een image(1)

Deze stap vereist dat de image wordt gehost op een server (met OVH hosting of een andere hosting).

Om een afbeelding op uw OVH hosting te plaatsen, kunt u de beschikbare handleiding hier raadplegen.

Door het aanvinken van HTML Signature, verschijnt de WYSIWYG*-editor zoals weergegeven. Klik op het HTML vakje om het venster te openen, waar u de HTML-code kunt invoegen. Om een afbeelding toe te voegen, kunt u de volgende code toevoegen:

tekst-indien-mijn-image-niet-is-gepost-

Klik op Updaten om de verschillende veranderingen en toevoegingen te accepteren.

*What You See is WhatY[/ b]ou Get: "Wat u ziet, is wat u krijgt".

Het instellen van een signature met een image(2)

Na validatie van de update, wordt de afbeelding correct weergegeven in de bewerking van de signature zone.

U kunt de tekst ook bewerken met verschillende opties voor vet, cursiefonderlijnd, doorgestreept, paragraaf uitlijning, lettertype, grootte en kleur van het schrift [/green font] etc.

Voor andere opties, zie het onderstaande screenshot.

Zodra u klaar bent, klikt u op Save, het bericht "De back-up was succesvol" verschijnt.

Om de Signature gekoppeld aan deze identiteit in te voegen, ga naar de paragraaf Een handtekening invoegen in HTML format.

Nieuwe identiteit/signature (1)

U krijgt slechts een e-mailadres (Start 10M bijvoorbeeld) of u wilt er slechts een beheren via Webmail en items. U kunt extra identiteiten en/of signatures aanmaken. U kunt berichten verzenden vanaf een ander e-mailaccount, zonder de verbinding van uw e-mailadres te hoeven verbreken.

Het hier gepresenteerde voorbeeld is het volgende: Ik heb een e-mailaccountsupport@ovh.net, ik wil e-mails verzenden als no-reply@ovh.net, maar wil niet naar de e-mailaccount no-reply@ovh.net verbinden via Webmail.

In Identiteiten, klik "+" om een nieuwe identiteit toe te voegen.

Nieuwe identiteit/signature (2)

In het onderstaande voorbeeld, wordt een ​​identiteit genaamdOVH Handleidingen aangemaakt. Het is gekoppeld aan no-reply@ovh.net, het adres dat men moet zien op de berichten. Wanneer men reageert op berichten, zullen de reacties naar het adres support@ovh.net gezonden worden. Maak de signature op maat (optioneel) en klik op Bewaren.

Eenmaal geregistreerd, verschijnt de nieuwe identiteit OVH Handleidingen in de identiteitskolom.

Om de handtekening gekoppeld aan deze identiteit in te voegen, moet worden verwezen naar de paragraaf Een signature invoegen in HTML-format.

Ga naar 'het schrijven van een nieuw bericht'

Klik om een ​​nieuw bericht te schrijven op Write/Schrijven. Indien u deze knop niet ziet (u bent in de instellingen of het adresboek), klik dan op het witte envelopje (e-mail) in de rechterbovenhoek. Dan zult u deze knop vinden.

Verschillende opties

U klikte op "Write/Schrijven". Voer dan de data in, om uw e-mail te schrijven, zoals het toevoegen van contacten uit het Adresboek, Bijlagen en Signature aan het bericht.

Zo kunt u uw opgeslagen contacten vinden door te klikken op de type kopieën, die u wilt toewijzen aan hun adres:

 • To/Naar+: voeg uw contactpersoon toe als rechtstreekse ontvanger
 • Cc+: voeg uw contactpersoon toe als overeenkomend enkel exemplaar
 • BCC+: voeg uw contactpersoon als verborgen overeenkomstige kopie toe. Andere ontvangers van de e-mail zullen niet zien wie in de Bcc staat.

Een signature invoegen in HTML format

Om een signature aan HTML toe te voegen (zoals hierboven in Identiteit), selecteer het Editor type: HTML (zie de printscreen hieronder). Klik dan op Signature (bovenste knop met het potloodje) om in te voegen. De afbeelding inbegrepen in de signature wordt weergegeven.

 1. Van het dropdown menu, kunt u de gewenste identiteit kiezen, indien u dit hebt aangemaakt (zie Identiteit)
 2. U kunt uw ontvanger('s) hier definiëren.
 3. U kunt hier klikken om een overeenkomstige kopie of blinde kopie optie "Reply" of "Doorsturen naar" toe te voegen
 4. Voer hier het onderwerp van uw bericht in
 5. Gebruik hier de WYSWYG* editor om de content van uw bericht te formatteren.

*WhatYouSeeisWhatYouGet.

Het bericht verzenden

Om uw bericht te verzenden, klikt u op de knop Verzenden (in de vorm van een papieren vliegtuigje).

Het ontvangen van het bericht

Het vorige item werd gemaakt voor support@ovh.net[/ blue] (hemzelf). Hier ziet u hoe de ontvangen e-mail verzonden werd.

Indien de e-mail niet automatisch wordt ontvangen, kunt u klikken op "Vernieuwen" in de linkerbovenhoek (tegenover de horizontale pijlen).

We zien dat de afzender OVH Support en de signature correct worden weergegeven.

Een bijlage toevoegen (1)

Klik op "bijlage" in de bovenste menubalk (de knop met de paperclip) om (PDF, Office, foto, etc.) document(en) toe te voegen aan uw bericht.

Merk op dat de knop "Een bestand toevoegen" beschikbaar is aan de rechterkant van uw bericht. U krijgt hetzelfde toegevoegde documentvenster (zie screenshot hieronder) van uw computer, door op paperclip te klikken.

De laatste mogelijkheid (zie screenshot hieronder) is om de ruimte geleverd voor dit doel via drag&drop vanaf uw file explorer op uw computer naar de "Een bestand toevoegen"-zone te slepen.

Een bijlage toevoegen (2)

Indien u niet drag&drop gebruikt, kunt u klikken op paperclip of "Bestand toevoegen", het volgende scherm verschijnt om het gewenste bestand te laden.

Hier hebben we besloten om het bestand MaConfig_win toe te voegen. Zodra het is geselecteerd, klikt u op Openen.

Een bijlage (3) toevoegen

Klik op Openen, het volgende scherm verschijnt met de geselecteerde bestandsnaam. Vanaf hier kunt u dit of meerdere bestanden toevoegen door te klikken op "+".

Klik Forward zodra uw selectie is voltooid.

/!\ Zoals u hierboven kunt zien in het screenshot, is de maximale grootte van een bijlage via webmail 20 MB.

Het adresboek organiseren

Afhankelijk van uw behoeften, uw bedrijf en gebruik, kan het erg nuttig zijn het adresboek te organiseren met mappen (groepen van contactpersonen). In dit voorbeeld, mbv het adresboek, zullen we twee groepen maken, om onze verschillende mogelijkheden duidelijk te maken.

Om te beginnen, klik op RoundCube Address Book (afbeelding rechtsboven) om toegang te krijgen tot de interface hieronder.

Om alle contacten die gerelateerd zijn aan de OVH handleidingen bij elkaar te zetten, hebben we besloten om een groep genaamd "Handleidingen" aan te maken.

Om dit te doen, klik linksonder op "+", om een ​​groep met contacten te maken.

De cursor gaat automatisch naar naaminvoer zone.

Het is heel goed mogelijk om contacten in de "groep" standaard te maken (persoonlijke adressen), zonder dat u een nieuwe contactgroep hoeft aan te maken. Om dit te doen, klik op "+" aan de onderkant van de tweede kolom om (Een nieuw contact aan te maken).

Bewerkingen op contactgroepen

Zodra uw groep is aangemaakt, heeft u toegang tot de functies die gelinkt zijn aan de groepen.

U vindt dan:

 • Rename Group
 • Delete Group
 • Save Search (actief wanneer u een zoekopdracht naar een groep doet)
 • Clear search (actief wanneer u een zoekopdracht naar een groep doet).

Een contact toevoegen, deel 1 - Eigenschappen

Om een contactpersoon toe te voegen aan de "Handleidingen" groep, is het eerst nodig om te klikken op de "+" van de tweede kolom (kolom contacten) om ervoor te zorgen dat u de eerste groep heeft geselecteerd (moet gehighlight worden vergeleken met andere groepen). U kunt op hetzelfde moment zien, dat we een "Support" groep hebben toegevoegd.

Klik op Toevoegen om uw contactgegevens in te delen op vier verschillende gebieden:

 • Algemeen deel: u kunt naam, bedrijf, etc. toevoegen
 • Eigenschappen: waar u verschillende e-mailadressen, telefoons, enz. kunt toevoegen (een dropdown met "Veld toevoegen" is beschikbaar onderAdres)
 • Persoonlijke gegevens: waar u de geboortedatum, geslacht, meisjesnaam, etc. kunt invoeren
 • Opmerkingen: waar u de gegevens over uw contactpersoon kunt invoeren

Voor het Algemeen deel, kunt u hieronder de mogelijkheden zien:

 • Voorvoegsel
 • Extra voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Weergavenaam
 • Achternaam
 • Organisatie
 • Dienst
 • Functie

Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, klikt u op "Bewaren"/red].

Tip

Een andere snelle mogelijkheid: tijdens de ontvangst van een e-mail, kunt u rechtstreeks op het icon in de vorm van "+" klikken.

Een contact toevoegen, deel 2 - Persoonlijke gegevens

Hieronder ziet u de weinige toevoegingen aan de Algemene gegevens (Voorvoegsel, Naam[/ i], Achternaam , Bijnaam en Organisatie) met behulp van het drop down menu "Een veld toevoegen".

Ziehier de "Persoonlijke gegevens", in de bovenstaande paragraaf, evenals het drop down menu om extra velden toe te voegen.

Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, klikt u op "Bewaren".

Een contact toevoegen, deel 3 - Opmerkingen

[oranje]"Opmerkingen" is een eenvoudig invoerveld waar u allerlei aantekeningen in verband met de contactpersoon kunt toevoegen.

Klik op "Bewaren" zodra u de informatie hebt ingevoerd.

Een contact toevoegen, deel 4 - Avatar

Als u een foto/afbeelding (avatar) wilt toevoegen aan een contact, kunt u dit heel eenvoudig als volgt doen.

Klik "Toevoegen", in het scherm dat dan verschijnt, klikt u op "Kies een bestand". Upload het gewenste bestand van uw computer en bevestig dit.

Eenmaal terug op de interface hieronder, klik op "Transfer"] om de toevoeging van de afbeelding te bevestigen.

Een contact toevoegen, deel 5 - Afronding

De Afbeelding is toegevoegd, de e-mail, alsmede de contactinformatie is aangegeven. Het is mogelijk om de toevoeging van de contactpersoon op te slaan door te klikken op "Bewaren".

U verandert het image door te klikken op "Vervangen".

Het toevoegen van contactpersonen, deel 6 - Verificatie

Wanneer het contact is opgeslagen, verschijnt het bericht "succesvol opgeslagen". U kunt dan de record van uw contact checken door te klikken op de naam in de lijst met contactpersonen (met de juiste groep vooraf geselecteerd). Standaard is de tab 'Eigendom' actief en deze geeft de in deze tab opgenomen gegevens weer (zie deel 1).

Zodra een contact is aangemaakt in een groep, is het mogelijk om dit te verwijderen via het icon aan de onderkant van de kolom van contacten (tekens met "-") .

Een contact bewerken

U kunt natuurlijk een contactpersoon bewerken.

Selecteer het betreffende contact, klik dan op "Contact bewerken" rechts bovenaan. U heeft toegang tot alle gegevens in bewerkbare modus.

In onderstaande screenshot, klikt u op "Groepen", om de groepen waartoe de contactpersoon behoort weer te geven.

In deze tab kunt u een contactpersoon toevoegen aan een groep op basis van het aanvinken van het overeenkomstige vakje.

U kunt ook de 'drag&drop' gebruiken om uw contactpersonen te verplaatsen naar de juiste groepen. De tab "Groepen" zal worden bijgewerkt.

Een zoekopdracht geven

U wilt een zoekopdracht uitvoeren in al uw contacten. Klik op "Details" in de balk hierboven. Dan zullen alle mogelijke velden verschijnen, zodat u een zoekopdracht kunt uitvoeren.

Voer uw zoekvelden in en klik op "Zoeken" (de knop is hier verborgen net onder "IM").

Het exporteren van uw adresboek

U zult al uw bestaande contacten van uw RoundCube webmail herstellen door een bestand te exporteren van uw adresboek.

Om dit te doen, klik op "Export" in het bovenste gedeelte.

Door hierboven te klikken, wordt een rcube_contacts.vcf bestand gegenereerd en wordt het beschikbaar voor downloaden.

Het importeren van een bestaand adresboek

U gebruikt voor het werken en het beheer van uw contacten een ander e-mailprogramma en u heeft deze geëxporteerd. Het is mogelijk om uw contactpersonen te importeren door te klikken op "Importeren" links van "Exporteren".

Het enige geautoriseerde format is de .vcf extensie. Echter, het importeren van adressen van vCard of CSV dataformats (velden gescheiden door een komma), wordt ondersteund.

De interface verschijnt hieronder. Klik op "Browsen" om het vCard of CSVbestand te laden, dat uw adresboek bevat, te importeren.

U heeft de keuze uit vervang het volledige adresboek of niets.

Zodra het is ingevoerd, klik dan op "Importeren" en het importeren van uw adresboek begint.

Allen beantwoorden

In het geval dat uw lijst met ontvangers is voorzien van een mailinglijst, en klassieke bestemmingen, klik op allen beantwoorden in het menu aan de bovenkant van het tool, zie het screenshot hieronder.

Dit zal antwoorden op alle ontvangers (mailinglijst, waaronder klassieke ontvangers).

Anders klikt u op het linker icoontje om uniek te antwoorden naar de mailinglijst, met uitzondering van de klassieke ontvangers van uw e-mail.


Deze handleidingen kunnen ook interessant zijn voor u...

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).