Aan de slag met een webhosting plan

Ontdek hoe u aan de slag kunt met een webhosting plan

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update op 22-01-2018

Introductie

U heeft onlangs een webhosting plan aangeschaft om uw website te kunnen maken. Met deze hosting kunt u een website maken vanuit handige ontwerpen (WordPress, PrestaShop), of uw eigen platform ontwikkelen op de permanent beschikbare servers. Wij danken u voor uw vertrouwen en bieden deze handleiding aan om u te helpen met gemak uw website op te zetten.

Ontdek hoe u aan de slag kunt met een webhosting plan.

Vereisten

 • U moet beschikken over een OVH-webhosting plan.
 • U moet een e-mail hebben ontvangen met daarin de bevestiging dat uw webhosting is geïnstalleerd.
 • U moet beschikken over een domeinnaam, wat het adres zal worden waarop uw website te vinden zal zijn.
 • U moet ingelogd zijn op uw OVH Control Panel.

Instructie

Stap 1: Bepaal uw project

Wilt u een blog of een online winkel beginnen? Een passie delen of uw professionele activiteiten promoten? Een reeds bestaande website verhuizen? Om uw project tot een goed einde te brengen, is het belangrijk een duidelijk beeld van uw doel te hebben.

Met uw OVH-webhosting kunt u een nieuwe website bouwen of een bestaande website verhuizen.

 • Creatie van een nieuwe website

U heeft de mogelijkheid uw eigen website te bouwen als u voldoende vaardigheden heeft om te programmeren, of door gebruik te maken van kant-en-klaar websites als CMS (Content Management System). De eerste oplossing vereist bepaalde technische vaardigheden, maar biedt de mogelijkheid een project meer op maat te bouwen. De tweede biedt de mogelijkheid gebruik te maken van een structuur die klaar is voor gebruik, zonder er veel technische vaardigheden nodig te hebben.

Vanuit het Control Panel biedt OVH de klant een tool waarmee deze met 1 klik een CMS kan installeren en kan kiezen uit WordPress, PrestaShop, Drupal en Joomla. Als u niet weet welke CMS het beste bij u past dan kan dit vergelijkend overzicht u helpen bij uw keuze. Indien de CMS die u wilt installeren niet door OVH wordt aangeboden, kunt u deze handmatig op uw hosting installeren.

 • Migratie van uw website naar OVH

Het migreren van een website kan kwetsbaar zijn, vooral als het om een werkende dienst gaat waarbij een onderbreking geen optie is. Wat dat betreft geeft deze handleiding maar een paar van de stappen aan die nodig zijn om uw diensten te kunnen verhuizen. Voor het volledige verhuisproces kunt u terecht in onze handleiding Mijn website naar OVH verhuizen.

Stap 2: Installeer uw website

Als uw project eenmaal precies is vastgesteld, hoeft het alleen nog maar te worden gerealiseerd op uw hosting. De volgende stap betreft dus het online zetten van uw website. Hiervoor heeft u drie mogelijkheden, afhankelijk van de tijd en uw relevante technische vaardigheden.

Eenvoudige oplossing in 1 klik, zonder noodzaak aan technische vaardigheden

Deze oplossing maakt gebruik van de 1-klik-modules van OVH, een tool waarmee snel en eenvoudig een CMS kan worden geïnstalleerd. OVH installeert de website en geeft u uw gebruikersgegevens door.

Om de installatie van de OVH-module mogelijk te maken, dient u ervoor te zorgen dat de installatiedirectory leeg is (dit is het geval als u nog niet bent ingelogd op uw opslagruimte). Om de installatie van de 1-klik-module te realiseren, logt u in op uw OVH Control Panel. Ga in het linkermenu naar Hosting en vervolgens naar de naam van de webhosting die u hebt besteld. Klik vervolgens in de tab 1-klik-modules op de knop Module toevoegen.

Toegang tot 1-klik-modules

Selecteer tot slot, om de installatie van de 1-klik-module in gang te zetten, de CMS die u wilt installeren, controleer of de optie Geavanceerde installatie niet is aangevinkt en klik vervolgens op de knop Installeren.

Nu hoeft u alleen nog maar even geduld te hebben tot u de e-mail ontvangt waarin de installatie van de module wordt bevestigd en waarin de gegevens staan die u nodig heeft om in te kunnen loggen op het administratieve gedeelte van de website. Daarna kunt u verder gaan met de hieronder vermelde stappen.

Voor meer informatie over onze OVH 1-klik-modules kunt u onze documentatie raadplegen: Een website installeren met 1-klik-modules.

Snelle oplossing in een paar klikken, zonder noodzaak aan technische vaardigheden

Bij deze oplossing worden de OVH-modules gebruikt, een tool waarmee eenvoudig een CMS geïnstalleerd kan worden. OVH installeert uw website dankzij de persoonsgegevens die u heeft doorgegeven (bijvoorbeeld: de persoonlijke inloggegevens voor CMS). Voor deze oplossing is minstens één database nodig in het pakket.

Om de installatie van de OVH-module mogelijk te kunnen maken, dient u zich ervan te verzekeren dat:

 • de installatie-directory leeg is (wat het geval is wanneer u nog niet bent ingelogd op uw opslagruimte);
 • er al een database is aangemaakt op uw hosting (ga naar de tab Database en vervolgens naar Een database aanmaken om de handeling te verrichten).

Om de database aan te maken, logt u in op uw OVH Control Panel. Ga in het linkermenu naar Hosting en vervolgens naar de naam van de webhosting die u heeft besteld. Klik in de tab Database op de knop Database aanmaken. Vul de gevraagde gegevens in en wacht terwijl de installatie wordt uitgevoerd.

Toegang tot 1-klik-modules

Wanneer de database is aangemaakt, gaat u voor de installatie van de 1-klik-module naar de tab ‘1-klik-module’{action}, en klikt u op de knop Module toevoegen. Selecteer de CMS die u wenst te installeren, controleer of het vakje Geavanceerde installatie{.action} aangevinkt is en klik vervolgens op de knop Volgende.

Toegang tot 1-klik-modules

Volg de aanwijzingen tot het aangaan van de installatie van de module. U hoeft nu alleen nog te wachten tot u de e-mail ontvangt met de bevestiging van de installatie en verder te gaan met de hieronder vermelde stappen.

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie over het geavanceerd installeren van een module: Een website installeren met 1-klik-modules.

Handmatige oplossing, technische vaardigheden vereist

Deze oplossing is van toepassing wanneer u een website wilt bouwen of verhuizen zonder gebruik te maken van de OVH-modules. U dient in het bezit te zijn van de bestanden van de website die u wenst te installeren. U dient dus handmatig in te loggen op uw opslagruimte om er de bestanden van de website naar te uploaden en deze vervolgens, indien mogelijk, te verbinden met een vooraf aangemaakte database.

Er bestaat geen universeel stappenplan omdat de websites behoorlijk van elkaar kunnen verschillen, maar we kunnen u met onze documentatie wel op weg helpen met de op uw OVH-webhosting uit te voeren handelingen: Mijn website online zetten en Mijn website naar OVH verhuizen indien van toepassing. Wanneer de website eenmaal handmatig is geïnstalleerd op uw webhosting, kunt u verder gaan met de hieronder vermelde stappen.

Stap 3: Creëer uw e-mailadressen

Deze stap is niet verplicht als u geen gebruik wenst te maken van de e-mailadressen die zijn inbegrepen bij uw webhosting. Om één of meer e-mailadressen aan te maken, dient u te zijn ingelogd op uw OVH Control Panel. Ga in het menu aan de linkerkant naar het gedeelte E-mails, en klik vervolgens op de naam van de webhosting die u hebt besteld. Klik vervolgens in de tab E-mails op de knop Maak een e-mailadres aan.

Een e-mailadres aanmaken

Volg de aanwijzingen voor aanmaken van uw e-mailadres. Herhaal deze stap om er meerdere aan te maken. Indien u uw e-mailadressen aan het verhuizen bent naar OVH, kunt u gebruik maken van onze tool OVH Mail Migrator om u te helpen dit te voltooien.

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie over het aanmaken van een e-mailadres of over het verhuizen van uw diensten naar OVH: Hoe maak ik een e-mailadres aan en Een website naar OVH verhuizen indien van toepassing.

Stap 4: Controleer of wijzig de configuratie van uw domein

Bij deze stap dient uw website op uw OVH-webhosting te zijn geïnstalleerd en uw e-mailadressen te zijn aangemaakt. Het kan zijn dat laatstgenoemde nog niet functioneel zijn wanneer de configuratie van uw domein niet juist is. Deze is verbonden met het DNS-veld dat zorgt voor de toegang tot uw website en het ontvangen van uw e-mailadressen die gebruik maken van uw domeinnaam.

Wanneer bijvoorbeeld een bezoeker naar uw website gaat, voert hij in zijn browser het adres van uw website in (uw domeinnaam). Daarna wordt een DNS-resolutie uitgevoerd. Het is dit proces dat het mogelijk maakt de aansluiting te maken tussen uw domeinnaam en de server waarop uw website wordt gehost. Deze correlatie is mogelijk dankzij informatie in een DNS-zone: een soort telefoonboek waar de configuratie van uw website is ingeschreven.

Als u uw domeinnaam samen met uw OVH-webhosting hebt besteld en u geen enkele wijziging in de DNS-zone hebt aangebracht vanuit uw OVH Control Panel, kunt u verder gaan met de volgende stap. Zo niet, of als u het niet zeker weet, raden we u aan de huidige stap te vervolgen.

De DNS-records van OVH kennen

Er zijn meerdere DNS-velden eigen aan OVH. We gaan vooral naar twee van hen in het bijzonder kijken die zorgen voor de toegankelijkheid van uw website en de ontvangst van berichten op uw e-mailadressen.

 • Veld A, voor de website

Om veld A te verifiëren dat u moet gebruiken in de DNS-zone van uw domein, logt u in op uw OVH-Control Panel. Ga in het menu aan de linkerkant naar Hostings en klik op de naam van de webhosting die u hebt besteld. In de tab Algemene informatie, ziet u het IP-adres naast de "IPv4".

Veld A wijzigen A{/thumbnail}

 • De MX-velden, voor de e-mails

Om de MX-velden te verifiëren die u moet gebruiken in de zone van uw domein, logt u in op OVH-klantenaccount{.external}. Ga in het menu aan de linkerkant naar E-mails en klik op de naam van de webhosting die u hebt besteld. In de tab Algemene informatie ziet u de informatie naast het "MX-veld". Deze kunnen verschillen van dienst tot dienst, afhangende van het DNS-filter dat u heeft toegepast.

 MX-velden wijzigen

DNS-records verifiëren en/of wijzigen

Nu u de DNS-records kent die eigen zijn aan uw OVH-webhosting, moet u ze verifiëren en indien nodig wijzigen. De handelingen verschillen naar gelang het project dat u maakt.

 • Een domeinnaam bestellen met een OVH-webhosting

De configuratie van uw domein is juist. Ga verder met de volgende stap. Als u echter wijzigingen hebt aangebracht in uw OVH Control Panel aan de DNS-zone van uw domein, kan het zijn dat deze niet meer juist is.

Om toegang te krijgen tot de DNS-zone van uw domein, gaat u in het linkermenu naar Domeinen en klikt u op de naam van het betreffende domein. Verifieer en wijzig de nodige informatie in de tab DNS-zone.

 • Domeinnaam die de OVH DNS-zone niet meer gebruikt

U dient de DNS-zone van uw domein te controleren bij de provider die deze beheert. Wijzig indien nodig de informatie.

 • Uw diensten (websites en e-mail) verhuizen naar OVH

In dit soort gevallen kunnen handelingen met betrekking tot DNS uw diensten onbeschikbaar maken als ze niet op het juiste moment worden uitgevoerd. Overeenkomstig de verschillende stappen die worden beschreven in onze documentatie Mijn website verhuizen naar, dient u de DNS-servers aan het einde van het proces te wijzigen.

Een wijziging in een DNS-zone heeft een verspreidingstijd 4 tot maximaal 24 uur nodig alvorens volledig effectief te zijn.

Stap 5: Personaliseer uw website

Uw website is nu toegankelijk. Deze stap kan optioneel zijn als u uw website hebt verhuisd en dus reedsal had gepersonaliseerd! Als u echter een nieuwe websitehebt gebouwd middels bijvoorbeeld onze modules, dan kunt u deze personaliseren door de thema’s te wijzigen en er uw eerste content te publiceren.

Als u hulp wilt bij de functionaliteit van uw website, raden we u aan naar de website van de uitgever hiervan te gaan waar u de nodige documentatie kunt vinden om u te begeleiden.

Stap 6: Maak gebruik vanuw e-mailadressen

U hoeft nu alleen nog maar uw e-mailadressen te gebruiken. Hiervoor stelt OVH een online dienst ter beschikking (webmail): RoundCube. Deze is toegankelijk op het adres: https://mail.ovh.net/ waar u uw inloggegevens dient in te voeren voor uw bij OVH aangemaakte e-mailadres.

Raadpleeg onze gids voor meer informatie over het gebruik van RoundCube: Gebruik van RoundCube. Indien u uw e-mailadres wilt configureren in een e-mailprogramma of een apparaat (zoals een smartphone of een tablet), raadpleeg dan onze documentatie op: https://docs.ovh.com/nl/emails/.

Verder

Mijn website verhuizen naar OVH

Mijn website online zetten

Een website installeren met 1-klik-modules

Hoe maak ik een e-mailadres aan

Gebruik van RoundCube

Ga in gesprek met andere gebruikers op https://community.ovh.com/en/.


Deze handleidingen kunnen ook interessant zijn voor u...

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).