Load balancing methode

Ontdek de verschillende methoden voor load balancing die worden gebruikt door de OVH Load Balancer

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 31-01-2018

Introductie

De nieuwe OVH Load Balancer biedt verschillende load balancing methodes voor uw diensten. Dit proces bepaalt de manier waarop de OVH Load Balancer de verzoeken die door uw servers worden ontvangen, distribueert.

Deze handleiding biedt een inleiding tot de verschillende methoden voor load balancing, en legt uit hoe u deze kunt wijzigen.

Vereisten

Instructies

Verschillende methoden voor load balancing

Load balancing wordt gebruikt in serverfarms. Deze instelling definieert de manier waarop verzoeken worden verdeeld tussen de servers in de farm.

Om de basisprincipes van de OVH Load Balancer te begrijpen, raadpleegt u de Introductie tot de Load Balancer.

Algoritme Functies
First De eerste beschikbare server ontvangt de verbinding. De server wordt gekozen op basis van zijn ID, van klein tot groot.
LeastConn Selecteert de server met het laagste aantal actieve verbindingen. Deze instelling wordt aanbevolen voor lange sessies met weinig verkeer. Het Round Robin-algoritme wordt toegepast op groepen servers met hetzelfde aantal actieve verbindingen.
RoundRobin Selecteert de servers na elkaar voor elke verbinding. Dit is het standaardalgoritme.
Source Dit algoritme hashet het bron-IP-adres en verdeelt het resultaat vervolgens met het aantal servers dat momenteel wordt uitgevoerd. Hetzelfde bron-IP-adres wordt dan nog steeds omgeleid naar dezelfde server, op voorwaarde dat het blijft werken.
URI Dit algoritme hashet een deel of alle URI en verdeelt het resultaat vervolgens met het aantal servers dat momenteel wordt uitgevoerd. Hetzelfde URI wordt dan nog steeds omgeleid naar dezelfde server, op voorwaarde dat het blijft werken.

Wijzig de load balancing-methode van een serverfarm via het Control Panel

  • In het gedeelte Server Farms (1) ziet u de farms die zijn gemaakt. U kunt ze bewerken door op de drie punten aan de rechterkant (2) te klikken en vervolgens op Bewerken:

Bewerking van een farm

In Geavanceerde instellingen kunt u de load balancing-methodewijzigen:

Bewerking van een farm

Nadat u de gewenste methode voor taakverdeling hebt geselecteerd, klikt u op Update en vervolgens op Configuratie toepassen in de gele banner die verschijnt:

Configuratie toepassen

Wijzig de load balancing-methode van een serverfarm via de API

U kunt de instellingen van de taakverdeling wijzigen door deze in de serverfarm te bewerken.

  • Bekijk details van een farm

Met deze oproepinstructie kunt u details over een serverfarm bekijken als u het ID kent. In dit voorbeeld werken we aan een HTTP-farm:

Instelling Betekenis
ServiceNaam* ID van uw Load Balancer
farmId* ID-nummer van de farm
Respons (BackendHttp) Betekenis
farmId ID-nummer van de farm
balance Balance type momenteel ingesteld voor de farm
zone Naam van de zone waar de farm geconfigureerd is
Poort Poort gebruikt om contact te maken met de servers die op de farm zijn geconfigureerd
probe Type probe dat momenteel is geconfigureerd op de farm
displayName Naam die aan deze farm gegeven is
stickiness Verbindingsbewakingsmethode momenteel ingesteld op de farm
  • Wijzig de load balancing-methode van een farm

Met deze oproepinstructie kunt u de instellingen van een serverfarm bewerken als u het ID kent. In dit voorbeeld werken we aan een HTTP-farm: Om de balancing-methode te wijzigen, moet het BackendHttp.balance-veld worden bijgewerkt met een beschikbare balancing-methode:

Instelling Betekenis
ServiceNaam* ID van uw Load Balancer
farmId* ID-nummer van de farm
BackendHttp.balance Gewenste balancing-methode voor deze farm
  • Wijzigingen toepassen
Instelling Betekenis
ServiceNaam* ID van uw Load Balancer
zone Naam van de zone waarin de configuratie wordt uitgevoerd

Verder

Ga in gesprek met andere communitygebruikers via https://community.ovh.com/en/.

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).