Configuratie van HTTP/2 op een OVH Load Balancer

Ontdek hoe u HTTP/2 kunt configureren op een OVH Load Balancer

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 01-02-2018

Introductie

De OVH Load Balancer ondersteunt momenteel niet het HTTP/2-protocol. U kunt deze beperking echter omzeilen door de TCP-modus te gebruiken met de ALPN-extensie van het TLS-protocol.

ALPN (Application-Layer Protocol Negotiation) is een TLS-extensie waarmee de toepassingslaag kan bepalen welk protocol wordt gebruikt (in dit geval h2).

Deze handleiding kan u helpen een HTTP/2-dienst te maken met de OVH Load Balancer-oplossing. Hier zullen we deze dienst configureren om de lading te verdelen op verschillende servers die reageren met HTTP/2.

Vereisten

  • U moet een TCP-front-end hebben gemaakt.
  • U moet een TCP-farm hebben gemaakt, waaraan servers zijn toegevoegd.

Instructies

De volgorde waarin u elementen maakt, is belangrijk: de routes moeten worden geconfigureerd voordat u ze aan regels koppelt.

Voeg een route toe

We gaan een route toevoegen aan onze dienst.

Via de API

Dienst:
Instellingen:

serviceName*

<ID van de Load Balancer>

action

type

"farm"

target

<ID van uw TCP-farm die de HTTP/2 moet beheren>

frontendId

<ID van uw front-end tcp 443>

Voeg een regel toe

Nu gaan we een regel toevoegen aan onze route.

Via de API

Dienst:
Instellingen:

serviceName*

<ID van de Load Balancer>

routeId

<ID van de gecreëerde route hierboven>

field

"protocol"

match

"is"

pattern

"http/2.0"

Pas de wijzigingen toe

De wijzigingen aan uw OVH Load Balancer moeten expliciet worden toegepast in elk van de zones die voor uw dienst zijn geconfigureerd. Alleen op dit punt zijn ze zichtbaar voor bezoekers van uw website. Op deze manier kunt u in één keer complexe configuratiewijzigingen aanbrengen.

Als u meerdere zones heeft, moet u voor elk daarvan dezelfde configuratie toepassen.

Via de API

Vernieuw een zone:

Dienst:
Instellingen:

serviceName*

<ID van de Load Balancer>

zone

<zone om de configuratie in te zetten>

Bevestig

Nadat u al deze stappen hebt uitgevoerd, moet u nu een functionele load balancer-dienst voor uw HTTP / 2-servers hebben. U kunt nu de status van uw dienst bevestigen door deze bij uw OVH Load Balancer aan te vragen en vervolgens de antwoordversie te controleren:

curl -I --http2 https://www.ovh.com/
HTTP/2 200

Verder

Ga in gesprek met andere communitygebruikers op https://community.ovh.com/en/.

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).