OVH-handleidingen

Het optimaliseren van de verdeling van de VM’s op de Hosts

Wat is de beste manier om VM's toe te wijzen op de Hosts, om de resources te optimaliseren?

Door OVH voorgestelde configuratie

PRO omvat de Dynamic Optimization die de load van een Cluster tussen de verschillende Hosts automatisch verdeeld. OVH biedt een standaard configuratie van PRO:

Elke 20 minuten zal de Dynamic Optimization automatisch VM's uitvoeren en migreren van de ene host naar de andere om overeen te komen met de instellingen op bovenstaande afbeelding.

Een VM uitsluiten van de PRO

Indien u wilt dat een VM niet automatisch wordt gemigreerd door PRO, kunt u dit uitsluiten door het aanvinken van het volgende vakje in de eigenschappen van de VM:

Anti-affiniteit regels

In VMM, is het mogelijk om voor elke VM anti-affiniteit regels vast te stellen, en u kunt aangeven dat u sommige VM's niet op dezelfde host wilt.

Maak een property aan en voeg dit toe aan de "Assigned Properties":

Doe hetzelfde op de andere VM('s) die u wilt afscheiden.


Deze handleidingen kunnen ook interessant zijn voor u...