Een VPS opnieuw verdelen na een upgrade

Regrettably, our guides are no longer maintained in your chosen language, please visit our documentation home page for up-to-date help with our services: https://docs.ovh.com/gb/en/

Laatste update 14/11/2017

Hoe werkt het

Wanneer u een upgrade van uw VPS uitvoert, moet u mogelijk uw opslagruimte opnieuw verdelen. Hieronder staan de te volgen stappen beschreven.

Herpartitionering kan uw gegevens permanent beschadigen. OVH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van uw data. Voordat u iets doet, moet u een backup van uw data maken.

Vereisten

  • U moet SSH-toegang tot de VPS hebben (root-toegang).
  • U moet de server opnieuw opstarten in de Rescue modus.

Instructies

Na een upgrade worden het RAM en de processor (CPU) automatisch aangepast. Dit zal niet systematisch het geval zijn voor de opslagruimte.

In deze handleiding worden de stappen uitgelegd die u moet volgen om uw opslagruimte te vergroten..

Maak een backup van uw data

Pogingen om een partitie uit te breiden kunnen leiden tot dataverlies. Het wordt daarom sterk aanbevolen om een backup te maken van de data op uw VPS.

Ontkoppel de partitie

Na het inloggen op uw VPS in Rescue modus, zal uw partitie automatisch worden gemonteerd. Om het formaat te wijzigen, moet u deze ontkoppelen. Als u de naam van uw partitie kent, kunt u de volgende stap overslaan. Als u het niet weet, gebruikt u de volgende opdracht:

lsblk

De partitie die overeenkomt met de Rescue modus zal degene zijn die is gemount in de / map, wat eigenlijk de systeem root is. Daarentegen zal de partitie van uw VPS waarschijnlijk in de directory worden geplaatst die is gekoppeld aan / mnt, of helemaal niet is gekoppeld.

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 254:0 0 10G 0 disk
└─sda1 254:1 0 10G 0 part /
sdb 254:16 0 25G 0 disk
└─sdb1 254:17 0 25G 0 part /mnt/sdb1

Gebruik het volgende commando om uw partitie te ontkoppelen:

umount /dev/sdb1

Controleer het bestandssysteem

Na het ontkoppelen van de partitie, moet u het bestandssysteem controleren (filesystem check) om te zien of er fouten in de partitie zijn. Het commando is als volgt:

e2fsck -yf /dev/sdb1

e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sdb1: 37870/1310720 files (0.2% non-contiguous), 313949/5242462 blocks

Als u een foutmelding krijgt van het type bad magic number in superblock, ga dan niet verder. Aan het einde van deze handleiding vindt u een procedure om dit probleem op te lossen.

Start de fdisk-applicatie

Als de bestandssysteemcontrole met succes is voltooid, start u fdisk. In de instellingen moet u de naam van de disk invoeren en niet de naam van de partitie. Als uw partitie bijvoorbeeld sdb1 is in plaats van vdb1 dan zal de naam van de disk /dev/sdb zijn.

fdisk -u /dev/sdb

Deze applicatie heeft verschillende subcommando's, die u kunt bekijken met het commandom.

Verwijder de oude partitie

Voordat u de oude partitie verwijdert, verdient het aanbeveling om het nummer op te schrijven dat overeenkomt met de eerste sector van de partitie. U kunt deze informatie vinden via het commando p. Deze staat aangegeven in het Start veld. Bewaar deze gegevens voor later.

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
54 heads, 49 sectors/track, 15851 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000132ff

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * *2048* 41941745 20969849 83 Linux

Als u geen backup van uw data hebt gemaakt, kunt u hierna niet meer terug.

Verwijder vervolgens de partitie met het commando d.

Command (m for help): d
Selected partition 1

De unieke partitie zal automatisch worden verwijderd.

Creëer een nieuwe partitie

Nu moet nieuwe partitie gemaakt worden met het commando n. Het wordt aanbevolen dat u de standaardwaarden gebruikt.

Command (m for help): n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039): 41943039

Controleer op de First sector regel of de standaardwaarde gelijk is aan de standaardwaarde die u eerder hebt genoteerd. Als het anders is, gebruikt u de waarde die u hebt genoteerd.

Maak de partitie bootable

Nu moet u ervoor zorgen dat de partitie opstartbaar is. U kunt dit doen met het commando a.

Command (m for help): a

Partition number (1-4): 1

Sla uw wijzigingen op en sluit de toepassing af met de opdracht w :

Command (m for help): a

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Uitbreiding van het bestandssysteem op de partitie

De partitie is uitgebreid, maar het bestandssysteem neemt nog steeds dezelfde ruimte in als hiervoor. Om het uit te breiden, voert u simpelweg de volgende opdracht in:

resize2fs /dev/sdb1

resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 5242624 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb1 is now 5242624 blocks long.

Controleer de resultaten

Om te controleren of de extensie succesvol is geweest, kunt u de nieuw gemaakte partitie koppelen en de grootte ervan controleren.

umount /dev/sdb1
df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 991M 793M 132M 86% /
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 1.9G 12K 1.9G 1% /dev
tmpfs 386M 360K 386M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 1.9G 0 1.9G 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user
/dev/sdb1 50G 842M 48G 2% /mnt

U vindt de nieuwe partitiegrootte vermeld onder de labelgrootte size.

Hoe worden bad magic number in superblock fouten gerepareerd?

Als het commando e2fsck u de foutmelding bad magic number in superblock oplevert, dan moet u het filesystem controleren en repareren middels het gebruik van een superblok-backup. Om te zien welke backups van het superblok beschikbaar zijn, voert u het volgend commando in:

dumpe2fs /dev/sdb1 | grep superblock

Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-6
Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32774
Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98310
Backup superblock at 163840, Group descriptors at 163841-163846
Backup superblock at 229376, Group descriptors at 229377-229382
Backup superblock at 294912, Group descriptors at 294913-294918
Backup superblock at 819200, Group descriptors at 819201-819206
Backup superblock at 884736, Group descriptors at 884737-884742
Backup superblock at 1605632, Group descriptors at 1605633-1605638
Backup superblock at 2654208, Group descriptors at 2654209-2654214
Backup superblock at 4096000, Group descriptors at 4096001-4096006
Backup superblock at 7962624, Group descriptors at 7962625-7962630
Backup superblock at 11239424, Group descriptors at 11239425-11239430
Backup superblock at 20480000, Group descriptors at 20480001-20480006
Backup superblock at 23887872, Group descriptors at 23887873-23887878

Gebruik vervolgens de eerste superblock-backup om het filesystem te controleren en te repareren:

fsck -b 32768 /dev/sdb1

Ga verder

Ga in gesprek met andere gebruikers op https://community.ovh.com.

OVHcloud Community

Access your community space. Ask questions, search for information, post content, and interact with other OVHcloud Community members.

Discuss with the OVHcloud community

In overeenstemming met de 2006/112/EG-richtlijnen, gewijzigd op 1 januari 2015, kunnen prijzen incl. btw variëren, afhankelijk van het land waar de klant verblijft
(de weergegeven prijzen zijn standaard inclusief btw).