Zarządzanie odnawianiem usług

Dowiedz się, jak zarządzać odnawianiem usług OVHcloud w Panelu klienta

Ostatnia aktualizacja z dnia 10-04-2020

Wprowadzenie

Odnawianiem i rezygnacją z usług możesz zarządzać w Panelu klienta.

Dowiedz się, jak zarządzać automatycznym odnawianiem usług w Panelu klienta OVHcloud.

Niektóre elementy tego przewodnika mogą się różnić lub mogą nie mieć zastosowania w Twojej sytuacji, w zależności od miejsca pobytu, lokalnych przepisów i wykorzystywanych rozwiązań. W razie wątpliwości sprawdź zapisy w umowach OVHcloud. Aby je znaleźć, w Panelu klienta przejdź do sekcji Moje usługi, na następnie wybierz Moje umowy.

Wymagania początkowe

  • Posiadanie dostępu do Panelu klienta
  • Posiadanie aktywnych usług OVH
  • Posiadanie statusu kontaktu księgowego usług OVHcloud

W praktyce

Przy zakupie Twoje usługi zostają skonfigurowane tak, aby automatycznie odnawiały się z dniem wygaśnięcia usługi, poprzez pobranie środków z ustawionego w Panelu klienta sposobu płatności. W Panelu klienta możesz w dowolnej chwili zrezygnować z usług, tak aby nie odnawiały się po upłynięciu ich okresu ważności.

Jeśli nie chcesz, aby odnowienia usług i pobieranie środków były dokonywane automatycznie, dla niektórych z nich (domeny, hosting, VPS, serwery dedykowane) możesz także wybrać opcję odnawiania ręcznego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat operacji, które chcesz wykonać, zalecamy zapoznanie się z poniższymi przewodnikami.

  • Wyświetlenie statusu odnowienia usług Z tego przewodnika dowiesz się, jak sprawdzić, czy Twoje usługi odnawiają się automatycznie. Dowiesz się także, jak sprawdzić datę odnowienia lub wygaśnięcia usług.

  • Zarządzanie odnawianiem usług. Z tego przewodnika dowiesz się, jak włączyć lub wyłączyć automatyczne odnawianie usług, zmienić częstotliwość płatności za usługę oraz zapłacić za odnowienie usługi przed terminem.

  • Zarządzanie sposobami płatności. Z tego przewodnika dowiesz się, jak sprawdzić, czy masz dodany sposób płatności na potrzeby przyszłych odnowień. W razie potrzeby możesz także dodawać i usuwać sposoby płatności.

Uzyskiwanie dostępu do konfiguracji usług

Zaloguj się do Panelu klienta. Na pasku menu w prawym górnym rogu kliknij nazwę powiązaną z Twoim identyfikatorem klienta, a następnie wybierz pozycję Produkty i usługi.

manageautomaticrenewal

Wyświetlenie statusu odnowienia usług

Na stronie „Moje usługi” znajduje się tabela wyszczególniająca Twoje usługi OVHcloud. Znajdziesz tam nazwy swoich usług, ich rodzaj, dostępność (np. jeśli usługa jest zawieszona), status (rodzaj odnowienia, działanie do przeprowadzenia itd.) oraz termin działania.

manageautomaticrenewal

Kolumny można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej, używać pola wyszukiwania lub zastosować filtr, aby wyświetlić tylko niektóre usługi zgodnie z wybranymi kryteriami.

manageautomaticrenewal

Kryteria filtrowania zostaną wyświetlone nad tabelą. Oto przykład filtra umożliwiającego wyświetlenie nazw domen, w przypadku których faktura oczekuje na zapłatę.

manageautomaticrenewal

Odnowienie usług w OVHcloud

Odnowienie automatyczne

Podczas rejestracji usługi są domyślnie ustawione na odnawianie automatyczne. Dzięki tej opcji masz pewność, że Twoje usługi będą automatycznie odnawiane z dniem wygaśnięcia. Ponadto jeśli na koncie klienta masz ustawiony sposób płatności, należności za faktury będą pobierane automatycznie.

Jeśli nie masz ustawionego sposobu płatności, faktura zostanie wysłana na Twój adres e-mail. Wówczas wystarczy ją opłacić online.

W przypadku usług, które odnawiają się automatycznie rzadziej niż co miesiąc (co 3, 6, 12 miesięcy), w miesiącu poprzedzającym odnowienie zostaje wysłana wiadomość e-mail z przypomnieniem i podsumowaniem usług, które zostaną odnowione w najbliższym czasie.

Jeśli nie chcesz przedłużać którejś z usług, wystarczy, że zrezygnujesz z niej w Panelu klienta.

Odnowienie ręczne

Dla niektórych usług OVH (domeny, hosting, VPS, serwery dedykowane) możesz także ustawić opcję odnawiania ręcznego. Ta opcja jest przydatna, jeśli nie masz pewności, czy nadal chcesz korzystać z usługi po terminie wygaśnięcia lub jeśli nie chcesz, aby należności za faktury były pobierane automatycznie za pomocą ustawionych sposobów płatności.

Jeśli wybierzesz tę opcję, przed terminem wygaśnięcia otrzymasz kilka wiadomości e-mail z przypomnieniem. W każdej znajdziesz link pozwalający na odnowienie wygasających usług online. Płatności będzie można również dokonać w prosty sposób z Panelu klienta.

Jeśli nie opłacisz usługi odnawianej ręcznie, w dniu wygaśnięcia zostanie ona zawieszona, a po paru dniach usunięta.

Natomiast jeśli nie chcesz przedłużać tej usługi, nie musisz zlecać rezygnacji z niej.

Zarządzanie odnawianiem usług

Aby skonfigurować odnawianie usług, w kolumnie „Działania” po prawej stronie każdej usługi kliknij przycisk .

manageautomaticrenewal

Niektóre działania mogą nie być dostępne w zależności od tego, czy dana usługa kwalifikuje się do odnowienia ręcznego.

Konfiguruj odnowienie

manageautomaticrenewal

W zależności od wybranej usługi, możesz ustawić odnawianie ręczne lub wybrać częstotliwość odnawiania automatycznego. W razie potrzeby możesz więc wybrać rodzaj odnawiania oraz jego częstotliwość.

manageautomaticrenewal

W zależności od dokonanego wyboru, zostaną określone przyszłe daty pobrania środków, sposób płatności, który zostanie wykorzystany, oraz data wygaśnięcia usługi.

Odnów usługę

To działanie jest dostępne wyłącznie w przypadku usług z opcją odnawiania ręcznego i spowoduje przekierowanie do interfejsu płatności online. Usługi te możesz odnowić w dowolnym momencie przed ich wygaśnięciem, a także wybrać czas ich odnowienia.

Zapłać wcześniej

To działanie jest dostępne w przypadku usług z opcją odnawiania automatycznego i spowoduje przekierowanie do interfejsu płatności online. Usługi te możesz odnowić w dowolnym momencie przed ich wygaśnięciem, a także wybrać czas ich odnowienia. W tym przypadku zamówiony czas ważności zostanie dodany do bieżącego czasu ważności. Nie tracisz pozostałego czasu ważności usługi.

Zrezygnuj z datą wygaśnięcia

To działanie jest dostępne w przypadku usług z opcją odnawiania automatycznego. Jeśli wybierzesz to działanie, dla wybranych usług zostanie wyłączone automatyczne odnawianie i pobieranie środków.

Opłać fakturę

Jeśli któreś z Twoich usług są ustawione na odnawianie automatyczne, ale nie masz ustawionego sposobu płatności umożliwiającego pobranie środków w celu uregulowania faktury, pojawi się informacja „Faktura do zapłaty”, gdy faktura będzie oczekiwała na płatność. W takim wypadku wybierz działanie Opłać fakturę, a nastąpi przekierowanie do platformy płatności online.

Działania zbiorcze

Działania zbiorcze na usługach możesz wykonać, zaznaczając kilka usług w tabeli, a następnie klikając przycisk Działania.

manageautomaticrenewal

W poniższej tabeli przedstawiono możliwe działania zbiorcze.

Możliwe działania Opis
Odnów Umożliwia odnowienie kilku usług na raz. Nastąpi przekierowanie do strony, na której możesz wybrać żądany czas trwania odnowienia oraz dokonać płatności online.
Wyłącz płatność automatyczną Powoduje wyłączenie automatycznego odnawiania kilku usług na raz. Jeśli co najmniej jedna usługa nie kwalifikuje się do odnawiania ręcznego, zostanie to wskazane podczas zatwierdzania.
Włącz płatność automatyczną Powoduje włączenie automatycznego odnawiania kilku usług na raz. Zaktualizowane zostaną tylko te usługi, które się do tego kwalifikują.
Eksportuj w formacie CSV Usługa pozostanie aktywna aż do daty wygaśnięcia. Następnie zostanie zawieszona, a potem usunięta.
Ustaw daty odnowienia Opcja pozwala na ustawienie dat wygaśnięcia usług na ten sam dzień kalendarzowy. Zaktualizowane zostaną tylko te usługi, które się do tego kwalifikują.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).