Zarządzanie fakturami OVHcloud

Dowiedz się, jak zarządzać fakturami i związanymi z nimi płatnościami

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk "Zaproponuj zmianę" na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 12-05-2022

Wprowadzenie

OVHcloud oddaje do Twojej dyspozycji Panel klienta, na którym możesz przeglądać, zarządzać i regulować faktury.

Dowiedz się, jak zarządzać fakturami w Panelu klienta OVHcloud

Możliwe jest, że niektóre części niniejszego przewodnika nie mają zastosowania w zależności od Twojej sytuacji, w zależności od tego, gdzie znajduje się siedziba Twojej firmy i pod jakie podlega ustawodawstwo. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź zapisy w umowach OVHcloud dostępnych w Panelu klienta OVHcloud (Kliknij w prawym górnym rogu ekranu Twoje imię i nazwisko, a następnie w menu kontekstowym kliknij Zarządzanie usługami, a następnie w zakładce Regulaminy).

Wymagania początkowe

W praktyce

Każda faktura jest wysyłana e-mailem. Jest ona dostępna pod linkiem. Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, uwierzytelniając Twój adres. Każda faktura jest również dostępna w zakładce Dashboard w Panelu klienta.

Informacje na Twojej fakturze

Faktura za usługę OVHcloud jest wysyłana po opłaceniu zamówienia lub odnowieniu. Zawiera on informacje o kwotach zakupu lub odnowienia Twoich produktów oraz ich okresach ważności.

Szczegółowy opis faktury

Numer Opis
1 Informacje na fakturze: numer referencyjny, data wystawienia, zamówienie, do którego się odnosi, rodzaj płatności i odpowiedni identyfikator klienta.
2 Dane kontaktu księgowego.
3 Abonament: opis usługi i fakturowanego okresu
4 Nr referencyjny: numer fakturowanej usługi
5 Ilość: liczba fakturowanych jednostek usługowych
6 Cena jednostkowa produktu (bez podatku)
7 Łączna kwota (brutto) faktury

Sekcja płatności w Panelu klienta

Wyświetlanie i zarządzanie fakturami

Aby sprawdzić faktury, przejdź do Panelu klienta OVHcloud. Kliknij Twoją nazwę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w nowym menu, które się pojawi, kliknij Faktury.

Płatności

Zostaniesz wówczas przekierowany do strony z listą Twoich faktur:

Lista faktur

Jeżeli faktura oczekuje na uregulowanie (status Nieopłacone), należna kwota zostanie wskazana w kolumnie Saldo na czerwono.

W każdym wierszu tabeli znajdziesz następujące informacje:

  • Opis;
  • Numer zamówienia;
  • Data wystawienia faktury;
  • Kwota netto;
  • Kwota brutto;
  • Saldo do uregulowania;
  • status faktury (Nieopłacona lub Opłacona).

Po kliknięciu jednego z przycisków ... po prawej stronie tabeli możesz również:

  • Wyświetl wersję HTML: faktura zostanie wyświetlona w przeglądarce w nowej zakładce;
  • Wyświetl wersję PDF: pobierana wersja PDF faktury zostanie automatycznie wygenerowana.

Operacje dotyczące faktur

Jeśli któraś z Twoich faktur oczekuje na płatność, pojawi się przycisk Ureguluj saldo teraz klikając na ....

Filtry

Dostępne są różne filtry:

Filtry sortowania

Aby odnaleźć konkretną fakturę, wpisz jej numer, numer zamówienia lub datę wystawienia.

Masowe operacje

W menu Masowe operacje możesz wyeksportować w formacie .csv lub .pdf podsumowanie faktur. Utworzone w ten sposób pliki będą zawierać kwotę, numer referencyjny i datę emisji.

Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie faktury, użyj przycisków Eksportuj wszystko w formacie CSV lub Eksportuj wszystko w formacie PDF.

export_all

Jeśli chcesz wyeksportować tylko część, zaznacz odpowiednie pola w pierwszej kolumnie tabeli, aby wybrać interesujące Cię faktury. Dwa nowe działania, Eksportuj zaznaczone elementy w formacie CSV lub Eksportuj zaznaczone elementy w formacie PDF, będą dostępne w menu Masowe operacje.

export_selection

Zapłać faktury

Aby uregulować zaległe płatności, kliknij menu Masowe operacje, a następnie przycisk Ureguluj saldo teraz.

Spłata zaległej należności

Zostanie wówczas utworzone zamówienie do opłacania faktur. Po dokonaniu płatności saldo zostanie uregulowane.

Zlecenie anulowania faktury

Aby zlecić rezygnację z usługi w dniu jej wygaśnięcia, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.

Jeśli otrzymałeś fakturę, której nie uważasz za słuszną i chcesz zwrócić się o jej zwrot lub skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy (https://docs.ovh.com/pl/billing/zarzadzanie-zamowieniami-ovh/#korzystanie-z-prawa-do-odstapienia-od-umowy), możesz złożyć skargę w Panelu klienta OVHcloud, z zastrzeżeniem zastosowania naszych Ogólnych warunków korzystania z Usług.
Kliknij w prawym górnym rogu ekranu Twojej nazwy użytkownika, a następnie kliknij przycisk Utwórz zgłoszenie.

Monitoruj płatności

Zapoznaj się z historią płatności dokonanych w Faktury, a następnie Informacje o płatnościach. W ten sposób możesz powiązać fakturę z przypisaną do niej płatnością.

Informacje o płatnościach

W tej sekcji możesz również wyeksportować dokumenty potwierdzające płatność w formacie .csv za pomocą przycisku Eksportuj w formacie CSV(1). Za pomocą przycisku Filtruj(2) możesz również uzyskać kilka filtrów.

Jeśli zauważysz różnicę między płatnością a kwotą na fakturze, oznacza to, że otrzymałeś zwrot płatności lub rekompensatę, która automatycznie pomniejszyła kwotę do zapłaty.

Sprawdź również

Zarządzanie odnawianiem usług

Zarządzanie sposobami płatności

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).