Dokumentacja techniczna OVH

Zarządzanie fakturami OVHcloud

Dowiedz się, jak zarządzać fakturami i związanymi z nimi płatnościami

Ostatnia aktualizacja z dnia 15-04-2020

Wprowadzenie

OVHcloud oddaje do Twojej dyspozycji Panel klienta, w którym możesz wyświetlać, zarządzać i regulować płatności.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak wykonywać operacje w menu dotyczącym płatności.

Możliwe, że niektóre części niniejszego przewodnika nie mają zastosowania do Twojej sytuacji, która może różnić się w zależności od tego, gdzie znajduje się siedziba Twojej firmy i pod jakie podlega ustawodawstwo. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź zapisy w umowach OVHcloud dostępnych w Panelu klienta, sekcja Produkty i usługi > Regulaminy.

Wymagania początkowe

W praktyce

Informacje na Twojej fakturze

Faktura zostaje do Ciebie wysłana w momencie, gdy uregulujesz płatność za usługę lub po automatycznym odnowieniu. Znajdują się na niej informacje dotyczące produktów, za które należność została uregulowana lub oczekuje na uregulowanie oraz terminy odnowienia usług wraz z cenami. Numer faktury zaczyna się zawsze od liter „PL”.

Szczegółowy opis faktury

Numer Opis
1 Informacje na fakturze, numer, data wystawienia, zamówienie, do którego się odnosi, rodzaj płatności oraz identyfikator klienta.
2 Podsumowanie informacji dotyczących kontaktu księgowego.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące fakturowanych usług:

 • „Opłata za usługę”: opis usługi oraz okres rozliczeniowy, za który naliczona jest należność;
 • „Domena”: oznaczenie fakturowanej usługi;
 • „Ilość”: liczba jednostek fakturowanej usługi;
 • „Cena jednostkowa netto” i „Wartość netto”: cena usługi.

Kwota podatku jest wyszczególniona na dole w podsumowaniu całkowitej kwoty należności oznaczonej: „Razem brutto”.

Jeśli przy użytym sposobie płatności pojawia się napis „Termin zapłaty wg regulaminu”, oznacza to, że usługa objęta jest automatycznym odnowieniem. Użyty sposób płatności to sposób zarejestrowany w Panelu klienta.

Sekcja płatności w Panelu klienta

Wyświetlanie i zarządzanie fakturami

Aby wyświetlać faktury, przejdź do sekcji Faktury w Panelu klienta, klikając Twoje imię na górze po prawej stronie.

Panelu klienta

Zostaniesz wówczas przekierowany do strony z listą Twoich faktur:

Lista faktur

W poszczególnych wierszach tabelki znajdziesz następujące informacje:

 • numer faktury (np.: PL12345678);
 • data wystawienia faktury
 • kwota należności na fakturze;
 • saldo do uregulowania;
 • termin płatności faktury;
 • ...: możliwe będą różne działania.

Jeśli saldo do uregulowania wyświetla się na czerwono, faktura oczekuje na realizację płatności. Data płatności wskazana na fakturze informuje Cię, że płatność jest wymagalna natychmiast.

Jeśli wyświetla się napis „Informacja niedostępna”, oznacza to, że faktura nie jest powiązana z automatycznym odnowieniem. Możesz wyświetlić te informacje, klikając na .... Zaproponowane zostaną trzy możliwości:

Operacje dotyczące faktur

 • Wyświetl wersję HTML: faktura otworzy się w nowej zakładce w przeglądarce internetowej;
 • Wyświetl wersję PDF: wygenerowany zostanie plik w formacie PDF, który będziesz mógł pobrać;
 • Wyświetl szczegóły faktury: będziesz mógł sprawdzić historię operacji wykonanych w związku z fakturą.

Dostępnych jest kilka filtrów ułatwiających sortowanie faktur:

Filtry sortowania

Aby odnaleźć konkretną fakturę, wprowadź jej numer lub wyszukaj fakturę(y) w danym okresie: trzech miesięcy, sześciu miesięcy, roku lub w innym wskazanym przez Ciebie przedziale czasu.

Przycisk Eksportuj w CSV umożliwia pobranie pliku Excel w formacie .csv, w którym wyszczególnione będą wybrane faktury. Plik ten będzie zawierał kwotę, numer i datę wystawienia faktur.

Regulowanie salda

Aby uregulować zaległe płatności, kliknij przycisk Ureguluj saldo teraz.

Spłata zaległej należności

Utworzony zostanie wówczas formularz zamówienia umożliwiający uregulowanie należnej kwoty. Po dokonaniu płatności saldo zostanie uregulowane.

Śledzenie płatności

Możesz śledzić dokonane płatności w zakładcePłatności w sekcji Informacje o płatnościach. Pozwala to na powiązanie faktur z odpowiadającymi im płatnościami. Numer dokumentu potwierdzającego uregulowanie salda zaczyna się zawsze od liter „PA_PL”.

Informacje o płatnościach

Z tej sekcji możesz również eksportować dokumenty potwierdzające płatność w formacie .csv. Podobnie jak w przypadku faktur, możesz sortować je według wybranych okresów.

Jeśli zauważysz różnicę między płatnością a kwotą na fakturze, oznacza to, że otrzymałeś zwrot płatności lub rekompensatę, która automatycznie pomniejszyła kwotę do zapłaty.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...