Dokumentacja techniczna OVH

Zarządzanie sposobami płatności

Dowiedz się, jak dodawać sposoby płatności do Panelu klienta OVHcloud i zarządzać nimi

Ostatnia aktualizacja z dnia 15-04-2020

Wprowadzenie

W Panelu klienta OVHcloud możesz dodać różne sposoby płatności i zarządzać nimi.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, w prawym górnym rogu kliknij swoją nazwę użytkownika, a następnie wybierz pozycję Sposoby płatności.

manage-payment-methods

Na wyświetlonej stronie znajduje się tabela podsumowująca sposoby płatności dodane do Panelu klienta, przede wszystkim te używane do opłacania zamówień. W Panelu klienta można:

  • Dodać sposób płatności
  • Zmienić domyślny sposób płatności
  • Usunąć sposób płatności

Dodać sposób płatności

Gdy po raz pierwszy zamawiasz produkt OVH, zostaje wyświetlony monit o dodanie sposobu płatności, aby umożliwić automatyczne odnawianie i opłacanie usługi.

Ten sposób płatności będzie używany domyślnie w przypadku wszystkich odnawianych usług i proponowany przy nowych zakupach.

Oczywiście możesz dodać nowe sposoby płatności, które będą proponowane przy kolejnych zamówieniach lub przyszłych pobraniach opłat.

Można dodać 3 różne sposoby płatności:

  • Karta bankowa
  • Konto bankowe
  • Konto PayPal

W tym celu kliknij przycisk Dodaj sposób płatności.

manage-payment-methods

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby dodać sposób płatności. W pierwszym kroku otrzymasz prośbę o ustawienie nowego sposobu płatności jako „domyślny sposób płatności”, tak aby był używany przy kolejnych zakupach lub automatycznych pobraniach opłat.

W przypadku dodania konta bankowego konieczne będzie przesłanie autoryzacji polecenia zapłaty drogą pocztową. Aby pobrać ten dokument, kliknij przycisk ... znajdujący się po prawej stronie konta bankowego, a następnie kliknij Pobierz procedurę zwrotu drogą pocztową.

manage-payment-methods

Dopóki nie otrzymamy tej autoryzacji, obok konta bankowego będzie widnieć informacja „Oczekuje na odbiór” i nie będzie można go wykorzystywać do płatności.

Zmienić domyślny sposób płatności

Faktury za odnowienie usług są zawsze opłacane przy użyciu domyślnego sposobu płatności. Jeśli chcesz go zmienić, musisz najpierw dodać nowy sposób płatności w Panelu klienta.

Kliknij przycisk ... znajdujący się po prawej stronie nowego sposobu płatności, a następnie wybierz opcję Ustaw ten sposób płatności jako domyślny.

manage-payment-methods

Usunąć sposób płatności

Jeśli nie chcesz już korzystać ze swoich sposobów płatności, możesz je usunąć, klikając przycisk ... znajdujący się po prawej stronie. Następnie kliknij polecenie Usuń ten sposób płatności.

manage-payment-methods

Domyślnego sposobu płatności nie można usunąć. Jeśli chcesz go usunąć, najpierw musisz ustawić inny sposób płatności jako domyślny.

Usuwanie sposobu płatności przez API OVHcloud

Sposób płatności można usunąć poprzez interfejs API, logując się do https://eu.api.ovh.com/.

Zacznij od uzyskania identyfikatora sposobu płatności:

Następnie usuń sposób płatności, używając identyfikatora uzyskanego w poprzednim kroku:

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...