Zarządzanie zamówieniami w OVHcloud

Dowiedz się, jak zarządzać zamówieniami na usługi w OVHcloud

Ostatnia aktualizacja z dnia 20-05-2020

Wprowadzenie

Zamówienie w OVHcloud przechodzi przez kilka etapów, które możesz śledzić w Twoim Panelu klienta.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak interpretować poszczególne etapy realizacji zamówienia.

Możliwe jest, że niektóre części niniejszego przewodnika nie mają zastosowania do Twojej sytuacji, która może być różna w zależności od tego, gdzie znajduje się siedziba Twojej firmy i pod jakie podlega ustawodawstwo. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź zapisy w umowach OVHcloud dostępnych w Panelu klienta, sekcjaProdukty i usługi > Regulaminy.

Wymagania początkowe

  • Dostęp do Panelu klienta
  • Złożenie co najmniej jednego zamówienia w OVHcloud

W praktyce

Zamówienie

Formularz zamówienia tworzony jest na ostatnim etapie składania zamówienia. Wyszczególnione są na nim zamówione produkty, ich cena i ewentualne naliczone rabaty.

Bon de commande OVH

Numer Opis
1 Wszystkie informacje związane z zamówieniem znajdują się tutaj: numer, data utworzenia oraz data wygaśnięcia. Pamiętaj, że wszystkie nieopłacone zamówienia, których ważność wygasła nie będą się wyświetlały w Twoim Panelu klienta.
2 Jeśli jesteś zalogowany do Panelu klienta podczas składania zamówienia, w tym miejscu pojawi się kontakt księgowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych kontaktach, zapoznaj się z tą dokumentacją.
3 Jeśli zarejestrowałeś domyślną metodę płatności, zostanie Ci ona zaproponowana w tym miejscu. W przypadku automatycznego odnawiania usług zarejestrowanie domyślnej metody płatności jest konieczne.
4 Tutaj znajdziesz dostępne metody płatności. Zostaną Ci zaproponowane jedynie metody płatności akceptowane w kraju, w którym zostało zarejestrowane konto lub metody związane z typem zarejestrowanego konta.

Możesz w każdym momencie odnaleźć Twoje zamówienie w Panelu klienta w sposób, w jaki zostało to opisane w dalszej części tej dokumentacji.

Dostęp do zamówień w Panelu klienta

Aby uzyskać dostęp do panelu zarządzania zamówieniami, kliknij Dashboard w lewym górnym rogu w aplecie Panelu klienta, a następnie kliknij Wyświetl moje zamówienia.

Panel klienta

Wyświetli się strona z listą złożonych w ramach Twojego konta zamówień, których ważność nie wygasła.

Podsumowanie zamówień

W podsumowaniu znajdziesz następujące informacje:

  • data utworzenia zamówienia;
  • numer zamówienia;
  • status zamówienia;
  • kwota zamówienia powiększona o należne podatki.

Możliwe statusy zamówienia:

Status Wyjaśnienie
Brak płatności Status ten odpowiada zamówieniu, które nie zostało opłacone. Uregulowanie należności nie jest obowiązkowe, zamówienie nie zostanie sfinalizowane i zniknie z systemu w dniu, kiedy utraci ważność.
Zatwierdzenie Twoje zamówienie jest sprawdzane przez nasze zespoły (tylko w dni robocze). Realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu tego etapu. W przypadku braku możliwości zakończenia tej operacji, zostanie do Ciebie wysłany e-mail z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
Dostarczanie w trakcie Dostawa Twojej usługi jest w trakcie realizacji. W zależności od usługi dostawa może trwać kilka minut lub kilka godzin.
Zakończone Usługa dostała dostarczona, otrzymałeś dane do logowania w wiadomości e-mail (jeśli wymagane jest logowanie).

Możesz wyświetlić zamówienie, które ma status “dostarczanie w trakcie” lub “brak płatności”. W tym celu kliknij ..., a następnie Wyświetl zamówienie w formacie HTML.

Podsumowanie zamówień

Śledzenie zamówienia

Po wygenerowaniu formularza zamówienia możesz je śledzić z poziomu Panelu klienta OVHcloud. Kliknij na Dashboard, a następnie na Wyświetl moje zamówienia i wreszcie na ... obok Twojego zamówienia. Wybierz Informacje o zamówieniu. Aby śledzić zamówienie, możesz też kliknąć jego stan w kolumnie “Status”.

Informacje o zamówieniu

Pojawi się poniższe okienko umożliwiające śledzenie zamówienia w 4 krokach.

Informacje o zamówieniu

Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 5 punkt 8 Regulaminów OVHcloud stanowi, że Użytkownik, będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia w tym terminie.

Opcję skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy znajdziesz w dalszym ciągu tego artykułu.

Poniższa opcja nie jest dostępna dla klientów polskich:

Jeśli warunki dotyczące terminu odstąpienia od umowy są spełnione, możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bezpośrednio w Panelu klienta. W tym celu wykonaj takie same czynności, jak w przypadku wyświetlenia zamówienia, jednak zamiast wybrać Informacje o zamówieniu, wybierz Anuluj zamówienie.

Anulowanie zamówienia

Zaznacz kratkę Tak, chcę anulować to zamówienie, po czym zatwierdź tę operację.

Potwierdzenie anulowania zamówienia

W ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócimy Ci pierwotnie wpłaconą kwotę po uprzednim potrąceniu należności za dni, w których skorzystałeś z usług OVHcloud.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).