Zarządzanie zamówieniami w OVHcloud

Dowiedz się, jak zarządzać zamówieniami na usługi w OVHcloud

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 18/05/2022

Wprowadzenie

Składając zamówienie możesz śledzić zamówienie i zarządzać nim w Panelu klienta OVHcloud.

Dowiedz się, jak zarządzać zamówieniami w Panelu klienta OVHcloud.

Możliwe jest, że niektóre szczegóły mogą różnić się od informacji podanych w niniejszym przewodniku i/lub nie mają zastosowania do Twojej sytuacji, w zależności od tego, gdzie znajduje się siedziba Twojej firmy, pod jakie podlega ustawodawstwo, a także w zależności od wybranych usług. W razie potrzeby sprawdź zapisy w umowach OVHcloud dostępnych w Panelu klienta\: kliknij Twoją nazwę w prawym górnym rogu, a następnie Zarządzanie usługami w menu kontekstowym i w zakładce Umowy.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zamówienie

Zamówienie zostało utworzone w momencie składania zamówienia. Zawiera listę zamówionych produktów, ich cenę i ewentualne rabaty, które możesz uzyskać.

Zamówienie OVH

Numer Opis
1 Numer, data utworzenia i data wygaśnięcia zamówienia. Jeśli wygasł, należy złożyć zamówienie.
2 Twoje dane do faktury. Aby wyświetlić i opłacić zamówienie, należy go zidentyfikować.
3 Sposoby płatności zapisane na Twoim koncie klienta Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Zarządzanie sposobami płatności.
4 Dostępne metody płatności Zaproponowane są wyłącznie metody płatności akceptowane w kraju, w którym znajduje się konto, lub metody związane z typem zarejestrowanego konta.

Możesz w każdym momencie odnaleźć Twoje zamówienie w Panelu klienta OVHcloud, jak wyjaśniono poniżej.

Dostęp do zamówień w Panelu klienta OVHcloud

Aby uzyskać dostęp do panelu zarządzania zamówieniami, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, a następnie w zakładce Dashboard kliknij Wyswietl moje zamówienia.

Panel klienta

Poniżej zamieszczamy podsumowanie różnych wcześniejszych zamówień:

Podsumowanie zamówień

W podsumowaniu znajdziesz następujące informacje:

  • data utworzenia zamówienia;
  • numer zamówienia;
  • status zamówienia;
  • kwota zamówienia powiększona o należne podatki.

Możliwe statusy zamówienia:

Status Wyjaśnienie
Brak płatności Status ten odpowiada zamówieniu, które nie zostało jeszcze opłacone. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana, zamówienie wygaśnie i zostanie anulowane w dniu wskazanym w formularzu zamówienia. Po upływie tego terminu, jeśli chcesz dokonać tego zamówienia, po prostu złoż ponownie zamówienie.
Zatwierdzenie Twoje zamówienie jest sprawdzane przez nasze zespoły (tylko w dni robocze). Realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu tego etapu. W przypadku braku możliwości zakończenia tej operacji, zostanie do Ciebie wysłany e-mail z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
Dostarczanie w trakcie Dostawa Twojej usługi jest w trakcie realizacji. W zależności od usługi dostawa może trwać kilka minut lub kilka godzin.
Zakończone Usługa dostała dostarczona, otrzymałeś dane do logowania w wiadomości e-mail (jeśli wymagane jest logowanie).

Możesz również wyświetlić zamówienie w formacie HTML, klikając ... z prawej strony Twojego zamówienia, a następnie wybierając polecenie Wyswietl zamówienie w formacie HTML.

Podsumowanie zamówień

Sprawdzanie statusu zamówienia

Po wygenerowaniu formularza zamówienia możesz śledzić zamówienie w Panelu klienta OVHcloud:

  • Kliknij Twój Dashboard, następnie Wyświetl moje zamówienia, a na koniec wybierz ... przed Twoim zamówieniem.
  • Wybierz Informacje o zamówieniu. Informacje o zamówieniu można również wyświetlić, klikając status zamówienia w kolumnie Status.

Informacje o zamówieniu

Pojawi się poniższe okno umożliwiające monitorowanie w czterech krokach.

Informacje o zamówieniu

Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 12.1.2 Ogólne Warunki Korzystania z Usług wyjaśnia, że: "Prawo do odstąpienia od umowy. (...) Prawo do odstąpienia od umowy musi zostać zrealizowane przed upływem terminu ważności za pośrednictwem formularza dostępnego w tym celu w Interfejsie zarządzania lub przez wypełnienie poniższego formularza rezygnacji oraz wysłanie go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do OVHcloud lub za pomocą jakiejkolwiek innej deklaracji wyraźnie wyrażającej wolę skorzystania z tego praw."

Opcję skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy znajdziesz w dalszym ciągu tego artykułu.

Prawo do wycofania dotyczy wyłącznie osób fizycznych i ma zastosowanie jedynie do nowych zamówień. Nie można więc twierdzić, że:

  • w przypadku odnowienia;
  • jeśli Twoje konto klienta OVHcloud jest innego typu niż OVHcloud.

Ponadto prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zamówień nieopłaconych, ponieważ zamówienia są automatycznie anulowane po wygaśnięciu zamówienia.

Nie dotyczy on również niektórych usług (w szczególności domen i certyfikatów SSL Sectigo). W momencie składania zamówienia na te produkty zostaniesz poproszony o wyraźne zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem L.221-28 Kodeksu konsumenckiego.

Jeśli kryteria kwalifikujące do prawa odstąpienia od umowy są spełnione, możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bezpośrednio w Panelu klienta:

  • Kliknij Twój Dashboard, następnie Wyświetl moje zamówienia, a na koniec wybierz ... przed Twoim zamówieniem.
  • Wybierz opcję Anuluj zamówienie.

Anulowanie zamówienia

Zaznacz kratkę Tak, chcę anulować to zamówienie, po czym zatwierdź tę operację.

Potwierdzenie anulowania zamówienia

W ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócimy Ci pierwotnie wpłaconą kwotę po uprzednim potrąceniu należności za dni, w których korzystałeś z usług OVH.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).