Zarządzanie frameworkami na Cloud Web

Dowiedz się, jak zarządzać frameworkami dostępnymi w ramach hostingu Cloud Web

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 27-07-2022

Wprowadzenie

W ramach Cloud Web udostępniamy różne języki programowania do tworzenia Twojego projektu. Do jego ukończenia konieczne może się okazać użycie jednego z dostępnych frameworków.

Dowiedz się, jak zarządzać frameworkami w ramach Twojego hostingu Cloud Web.

Wymagania początkowe

W praktyce

W ramach Cloud Web możesz użyć jednego lub kilku frameworków. Wybór odpowiedniego frameworku będzie zatem zależał od efektu, jaki chcesz uzyskać.

Dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś upewnij się, czy Twój projekt jest kompatybilny pod względem technicznym z Twoim hostingiem Cloud Web. Lista języków programowania znajduje się tutaj: https://www.ovhcloud.com/pl/web-hosting/cloud-web-offer/.

Po dokładnym wskazaniu frameworku lub frameworków, których będziesz używał, możesz rozpocząć operacje opisane poniżej.

Etap 1: dostęp do zarządzania frameworkami

Aby uzyskać dostęp do frameworków Twojego hostingu Cloud Web, zaloguj się do panelu klienta OVHcloud. Po zalogowaniu kliknij Hosting na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz odpowiedni hosting Cloud Web. Teraz przejdź do karty Frameworki.

Wyświetli się tabela z listą frameworków obecnie dodanych do Twojego hostingu Cloud Web. Framework jest automatycznie tworzony podczas instalacji hostingu.

cloud web hosting ssd

Etap 2: zarządzanie frameworkami

Istnieje kilka sposobów zarządzania frameworkami hostingu Cloud Web:

  • dodanie lub zmiana frameworku (maksymalna liczba frameworków zależy od wybranej oferty);
  • oznaczenie frameworku jako wyboru domyślnego;
  • usunięcie wybranego frameworku.

2.1 Dodaj lub zmień framework

Zanim zmienisz framework, upewnij się, czy nie spowoduje to niedostępności strony lub używającej jej aplikacji. Możesz odszukać liczbę powiązanych stron w opcji MultiSite, sprawdzając frameworki w kolumnie Liczba powiązanych stron w opcji MultiSite. Następnie, w karcie MultiSite, możesz odszukać w odpowiedniej kolumnie tabeli Framework używany dla każdej domeny.

Aby umożliwić usunięcie frameworka, konieczne jest usunięcie wpisów w opcji MultiSite, które go używają.

Aby dodać lub zmienić framework, przejdź do kartyFrameworki odpowiedniego hostingu Cloud Web. Następnie:

  • jeśli chcesz dodać framework: kliknij Operacje nad tabelą, po czym Dodaj framework;
  • jeśli chcesz zmienić framework: kliknij przycisk ... po prawej stronie odpowiedniego frameworku, po czym kliknij Zmień.

W oknie, które się wyświetla, wprowadź wymagane informacje: Następnie wykonaj kroki właściwe dla wybranego frameworka:

PHP
Informacja Opis
Spersonalizowana nazwa Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić ten framework od pozostałych frameworków wyświetlanych w Twoim panelu klienta OVHcloud.
Framework Wybierz nowy framework.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zatwierdź. Upewnij się teraz, czy framework jest używany przez odpowiednie strony podpięte w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do etapu 3: Powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite.

Node.js
Informacja Opis
Spersonalizowana nazwa Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić ten framework od pozostałych frameworków wyświetlanych w Twoim panelu klienta OVHcloud.
Framework Wybierz nowy framework.
Ścieżka dostępu do katalogu publicznego Wskaż katalog, w którym będzie hostowana zawartość statyczna (framework nie uruchomi tej zawartości).
Środowisko aplikacji Określ, czy chodzi o środowisko „produkcyjne”, „testowe” czy „deweloperskie”. Pamiętaj, że środowisko „deweloperskie” zachowuje się inaczej od pozostałych i wyświetla błędy bezpośrednio w interfejsie internetowym: miej to na uwadze korzystając ze środowiska deweloperskiego.
Skrypt uruchamiania aplikacji Nazwij skrypt, który wywoła środowisko Node.js.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zatwierdź. Upewnij się teraz, czy framework jest używany przez odpowiednie strony podpięte w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do etapu 3: Powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite.

cloud web hosting ssd

Ruby
Informacja Opis
Spersonalizowana nazwa Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić ten framework od pozostałych frameworków wyświetlanych w Twoim panelu klienta OVHcloud.
Framework Wybierz nowy framework.
Ścieżka dostępu do katalogu publicznego Wskaż katalog, w którym będzie hostowana zawartość statyczna (framework nie uruchomi tej zawartości).
Środowisko aplikacji Określ, czy chodzi o środowisko „produkcyjne”, „testowe”, czy „deweloperskie”. Pamiętaj, że środowisko „deweloperskie” zachowuje się inaczej od pozostałych i wyświetla błędy bezpośrednio w interfejsie internetowym: miej to na uwadze, korzystając ze środowiska deweloperskiego.
Skrypt uruchamiania aplikacji Nazwij skrypt, który będzie wywoływał framework Ruby.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zatwierdź. Upewnij się teraz, czy framework jest używany przez odpowiednie strony podpięte w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do etapu 3: Powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite.

cloud web hosting ssd

Python
Informacja Opis
Spersonalizowana nazwa Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić ten framework od pozostałych frameworków wyświetlanych w Twoim panelu klienta OVHcloud.
Framework Wybierz nowy framework.
Ścieżka dostępu do katalogu publicznego Wskaż katalog, w którym będzie hostowana zawartość statyczna (framework nie uruchomi tej zawartości).
Środowisko aplikacji Określ, czy chodzi o środowisko „produkcyjne”, „testowe”, czy „deweloperskie”. Pamiętaj, że środowisko „deweloperskie” zachowuje się inaczej od pozostałych i wyświetla błędy bezpośrednio w interfejsie internetowym: miej to na uwadze, korzystając ze środowiska deweloperskiego.
Skrypt uruchamiania aplikacji Nazwij skrypt, który będzie wywoływał framework Python.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zatwierdź. Upewnij się teraz, czy framework jest używany przez odpowiednie strony podpięte w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do etapu 3: Powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite.

cloud web hosting ssd

Etap 3: powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite

W naszym przykładzie utworzono jedynie frameworki PHP i Node.js. Możliwe, że w Twoim projekcie korzystasz z Ruby lub Pythona. W takim przypadku mają zastosowanie opisane poniżej działania.

Równoległe wykorzystanie dwóch frameworków w Twoim hostingu Cloud Web zależy od wybranej oferty.

Po wybraniu jednego lub kilku frameworków niezbędnych do Twojego projektu, upewnij się, czy są one powiązane z Twoimi stronami podpiętymi w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do karty MultiSite odpowiedniego hostingu Cloud Web.

Sprawdź w tabeli, w kolumnie Framework, czy dla poszczególnych domen wyświetla się prawidłowy framework. Wyświetlane nazwy odpowiadają „nazwie spersonalizowanej” przez Ciebie .

cloud web hosting ssd

Jeśli chcesz zmienić framework powiązany ze stroną podpiętą w opcji MultiSite, kliknij koło zębate po prawej stronie odpowiedniej domeny, po czym kliknij Zmień.

cloud web hosting ssd

W oknie, które się wyświetla wybierz odpowiedni framework w polu Framework. Przypominamy, że nazwy, które się wyświetlają odpowiadają „nazwie spersonalizowanej” przez Ciebie. Pamiętaj, że strona lub aplikacja dostępne w ramach wybranej domeny muszą być kompatybilne z frameworkiem.

Po dokonaniu wyboru wykonaj poszczególne kroki aż do zakończenia operacji.

cloud web hosting ssd

Sprawdź również

W przypadku wyspecjalizowanych usług (pozycjonowanie, rozwój, etc.) skontaktuj się z partnerami OVHcloud.

Jeśli chcesz otrzymywać wsparcie w zakresie konfiguracji i użytkowania Twoich rozwiązań OVHcloud, zapoznaj się z naszymi ofertami pomocy.

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).