Dokumentacja techniczna OVH

Zarządzanie frameworkami na Cloud Web

Dowiedz się, jak zarządzać frameworkami dostępnymi w ramach hostingu Cloud Web

Ostatnia aktualizacja z dnia 08-04-2019

Wprowadzenie

W ramach Cloud Web udostępniamy różne języki programowania do tworzenia Twojego projektu. Do jego ukończenia konieczne może się okazać użycie jednego z dostępnych frameworków.

Dowiedz się, jak zarządzać frameworkami Twojego hostingu Cloud Web.

Wymagania początkowe

W praktyce

W ramach Cloud Web możesz użyć jednego lub kilku frameworków. Wybór odpowiedniego będzie zatem zależał od efektu, jaki chcesz uzyskać.

Dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś upewnij się, czy Twój projekt jest kompatybilny pod względem technicznym z Twoim hostingiem Cloud Web. Lista języków programowania znajduje się tutaj: https://www.ovh.pl/hosting/cloud-web.xml.

Po wskazaniu frameworku lub frameworków, których będziesz używał, możesz rozpocząć operacje opisane poniżej.

Etap 1: dostęp do zarządzania frameworkami

Aby uzyskać dostęp do frameworków Twojego hostingu Cloud Web, zaloguj się do Panelu klienta OVH. Po zalogowaniu kliknij Hosting na pasku usług po lewej stronie, następnie wybierz odpowiedni hosting. Teraz przejdź do zakładki Frameworki.

Wyświetli się tabela z listą frameworków obecnie dodanych do Twojego hostingu Cloud Web. Framework jest automatycznie tworzony podczas instalacji hostingu.

cloud web hosting ssd

Etap 2: zarządzanie frameworkami

Istnieje kilka sposobów zarządzania frameworkami hostingu Cloud Web:

  • dodanie lub zmiana frameworku (maksymalna liczba frameworków zależy od wybranej oferty);
  • oznaczenie frameworku jako wyboru domyślnego;
  • usunięcie wybranego frameworku.

2.1 Dodaj lub zmień framework

Zanim zmienisz framework, upewnij się, czy nie spowoduje to niedostępności strony lub używającej jej aplikacji. Możesz odszukać liczbę powiązanych stron w opcji MultiSite, sprawdzając frameworki w kolumnie Liczba powiązanych stron w opcji MultiSite. Następnie, w zakładce MultiSite, odszukaj w odpowiedniej kolumnie tabeli Framework używany dla każdej domeny.

Aby dodać lub zmienić framework, przejdź do zakładki Frameworki odpowiedniego hostingu Cloud Web. Następnie:

  • jeśli chcesz dodać framework: kliknij Operacje nad tabelą, po czym Dodaj framework;
  • jeśli chcesz zmienić framework: kliknij przycisk ... po prawej stronie odpowiedniego frameworku, po czym kliknij Zmień.

cloud web hosting ssd

W oknie, które się wyświetla, wprowadź wymagane informacje: Następnie wykonaj kroki właściwe dla wybranego frameworka:

PHP
Informacja Opis
Spersonalizowana nazwa Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić ten framework od pozostałych frameworków wyświetlających się w Twoim Panelu klienta.
Framework Wybierz nowy framework.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zatwierdź. Upewnij się teraz, czy framework jest używany przez odpowiednie strony podpięte w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do etapu 3: Powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite.

cloud web hosting ssd

Node.js
Informacja Opis
Spersonalizowana nazwa Wpisz nazwę pozwalającą odróżnić ten framework od pozostałych frameworków wyświetlających się w Twoim Panelu klienta.
Framework Wybierz nowy framework.
Ścieżka dostępu do katalogu publicznego Wskaż katalog, w którym będzie hostowana zawartość statyczna (framework nie uruchomi tej zawartości).
Środowisko aplikacji Określ, czy chodzi o środowisko „produkcyjne”, „testowe” czy „deweloperskie”. Pamiętaj, że środowisko „deweloperskie” zachowuje się inaczej od pozostałych i wyświetla błędy bezpośrednio w interfejsie internetowym: miej to na uwadze korzystając ze środowiska deweloperskiego.
Skrypt uruchamiania aplikacji Nazwij skrypt, który wywoła środowisko Node.js.

Po uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Zatwierdź. Upewnij się teraz, czy framework jest używany przez odpowiednie strony podpięte w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do etapu 3: Powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite.

cloud web hosting ssd

Etap 3: powiązanie frameworka ze stroną podpiętą w opcji MultiSite

Po wybraniu jednego lub kilku frameworków niezbędnych do Twojego projektu, upewnij się, czy są one powiązane z Twoimi stronami podpiętymi w opcji MultiSite. W tym celu przejdź do zakładki MultiSite odpowiedniego hostingu Cloud Web.

Sprawdź w tabeli, w kolumnie Framework, czy dla poszczególnych domen wyświetla się prawidłowy framework. Wyświetlane nazwy odpowiadają „nazwie spersonalizowanej” przez Ciebie .

cloud web hosting ssd

Jeśli chcesz zmienić framework powiązany ze stroną podpiętą w opcji MultiSite, kliknij koło zębate po prawej stronie odpowiedniej domeny, po czym kliknij Zmień.

cloud web hosting ssd

W oknie, które się wyświetla wybierz odpowiedni framework w polu Framework. Przypominamy, że nazwy, które się wyświetlają odpowiadają „nazwie spersonalizowanej” przez Ciebie. Pamiętaj, że strona lub aplikacja dostępne w ramach wybranej domeny muszą być kompatybilne z frameworkiem.

Po dokonaniu wyboru wykonaj poszczególne kroki aż do zakończenia operacji.

cloud web hosting ssd

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.