Polityka wycofania z eksploatacji zarządzanych baz danych

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk „Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 29/06/2022

Wprowadzenie

Zarządzane bazy danych OVHcloud oferują kilka systemów zarządzania bazami danych (SGBD), takich jak MySQL lub PostgreSQL. Każda wersja oprogramowania dociera w dowolnym momencie do końca sprzedaży i do końca obsługi. Usługa może być następnie aktualizowana przez OVHcloud lub przestać działać ("koniec życia"). Chcemy, abyś zrozumiał cykl życia zarządzanych baz danych OVHcloud, dzięki czemu będziesz mógł w pełni przewidywać i przygotowywać własne zmiany.

Zapoznaj się z polityką dotyczącą wycofania z eksploatacji baz danych zarządzanych przez OVHcloud.

Wymagania początkowe

Posiadanie co najmniej jednej z 3 poniższych ofert:

W praktyce

Produkty

Produkty objęte tą polityką wycofania z eksploatacji to:

  • Usługi CloudDB Web Hosting (znane również jako usługi SQLPrive), dedykowane instancje SGBD dostępne poprzez sieć Web Hosting (patrz ogłoszenia).

  • Usługi SharedSQL Web Hosting, bazy danych MySQL dostępne za pośrednictwem sieci Web Hosting (patrz ogłoszenia).

Definicje i wytyczne polityki wycofania z eksploatacji

tymelina

EOL = End Of Life

Ogłoszenie o zakończeniu życia ("End of Life" - EOL)

Jest to publikacja dat zakończenia sprzedaży i zakończenia obsługi. OVHcloud zwykle przestrzega 90-dniowego okresu pomiędzy ogłoszeniem końca życia a jego stosowaniem.

Koniec sprzedaży ("End of Sale")

Produkt objęty postępowaniem nie może być już zamawiał po tym terminie. Jak zapowiedziano powyżej, zasada ta ma zastosowanie co najmniej 90 dni po ogłoszeniu wycofania z eksploatacji.

Zakończenie pomocy ("End of Support")

Data, do której klient może otrzymać pomoc w odniesieniu do produktu zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług lub ogólnymi warunkami gwarancji. Po tym terminie produkt nie jest już przedmiotem usług wsparcia i jest uważany za przestarzały. Stosuje się co najmniej 6 miesięcy po ogłoszeniu wycofania z eksploatacji.

Okres przestarzałości

Występuje po zakończeniu obsługi.

W przypadku przestarzałości usługi zarządzania bazami danych OVHcloud może ona skorzystać z obydwu wymienionych poniżej przypadków. Ponieważ mogą wystąpić konsekwencje dla Twojej usługi, otrzymasz powiadomienie e-mailem co najmniej miesiąc przed upływem terminu wygaśnięcia umowy.

Aktualizacja usługi

Twoja usługa pozostaje aktywna i aktualizujemy jej system DMS do nowej wersji głównej. Ten rodzaj aktualizacji może spowodować u Twoich aplikacji niepożądane zachowania. Dlatego radzimy klientom przewidywać zmiany w wersjach bazy danych i nie czekać na zakończenie obsługi.

Zakończenie usługi

Zamiast aktualizować system DBMS od Twojej usługi do następnej głównej wersji, możemy podjąć decyzję o zakończeniu świadczenia usługi z kilku powodów, takich jak:

  • Aktualizacja jest odradzana przez producenta systemu DBMS.

  • Rozwój systemu zarządzania przedziałami emisji zakończył się.

Rezygnacja może zostać dokonana na dwa sposoby, w zależności od przypadku:

  • Zatrzymamy odnawianie usługi. W takim przypadku usługa zostanie zawieszona na koniec okresu abonamentowego.

  • Zawieszamy usługę i opłacamy nadwyżkę.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).