OVH Guide

Pierwsze kroki z CloudDB

 • docs/cloud/clouddb/utilisation-mysql-mariadb/
 • docs/cloud/clouddb/utilisation-pgsql/ legacy_guide_number: 2216 excerpt: Bazy danych bez wad!

Posiadasz stronę www lub aplikację, która korzysta z bazy danych, ale nie chcesz nią zarządzać? Odkryj ofertę CloudDB!

Informacje ogolne

Dlaczego warto korzystac z zarzadzanych baz danych?

Operacje takie jak zabezpieczanie, aktualizowanie, monitorowanie, zarządzanie uprawnieniami i wydajnością bardzo szybko mogą stać się męczące.

Dlaczego więc nie pozostawić tej pracy OVH i skupić się na swojej działalności?

To nasz cel. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich: do prywatnych użytkowników oraz do firm, do użytkowników o mniejszym i większym zapotrzebowaniu.

Zalety oferty CloudDB

Proste i szybkie użytkowanie:

 • Tworzenie baz danych SQL w panelu klienta
 • Nieograniczona liczba baz danych (w ramach limitu przyznanej przestrzeni dyskowej)
 • Do 200 jednoczesnych połączeń
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w panelu klienta
 • Dostęp do metryk w panelu klienta
 • Dostęp do logów

Wydajność:

 • Gwarantowane zasoby pamięci RAM
 • Sprawdzona infrastruktura

Bezpieczeństwo:

 • Usługa monitorowana 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
 • Automatyczne codzienne kopie zapasowe
 • Obowiązkowa autoryzacja IP

Kompatybilność:

 • Usługa kompatybilna z wszystkimi produktami OVH (poza hostingiem www)
 • Wybór wersji SQL i zmiana na wyższą wersją możliwa w każdej chwili

Proponowane silniki

Podczas zamawiania oferty CloudDB należy wybrać system baz danych:

SQL

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MariaDB

Każda instancja dysponuje własnymi dedykowanymi zasobami. Bazy, które się na niej znajdują, będą współdzielić zasoby między sobą.

Jak zamowic oferte CloudDB?

Logowanie do panelu klienta

W pierwszej kolejności należy zalogować się do Panelu klienta.

Zamowienie

Po zalogowaniu do Panelu klienta, kliknij na "Bazy danych", i na Zamów bazy danych.

commande manager

Złóż zamówienie wybierając poniższe elementy:

 • "CloudDB"
 • "System bazy danych"
 • "RAM"
 • "Datacenter"
 • "Czas abonamentu"

commande choix

Następnie zaakceptuj regulaminy i kliknij na Złóż zamówienie.

commande generation

Informacje ogolne

W panelu klienta będą widoczne ogólne informacje na temat instancji.

commande generation

Tworzenie baz i uzytkownikow

Zakadanie bazy danych

Instancja została utworzona, ale jest ona pusta.

Kliknij na zakładkę "Bazy danych", oraz na przycisk Dodaj bazę danych.

creation bdd

Wskaż nazwę dla Twojej bazy danych i kliknij na Zatwierdź.

creation bdd

Dodawanie uzytkownika

Aby móc korzystać z oferty CloudDB, należy utworzyć użytkowników, którzy będą mieli specyficzne uprawnienia do logowania do bazy danych.

W tym celu należy przejść do zakładki "Użytkownicy i uprawnienia" i kliknąć na Dodaj użytkownika.

hosting

Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła i o kliknięcie na Zatwierdź.

hosting

Zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikow

Kliknij na zakładkę "Bazy danych", i na ikonkę "koła zębatego" wybranej bazy danych. Kliknij na przycisk Zarządzaj użytkownikami.

hosting

Następnie wybierz uprawnienia dla użytkownika.

hosting

Poniżej znajduje się opis 3 proponowanych uprawnień:

 • Administrator: Możliwość wykonywania zapytań typu Select / Insert / Update / Delete / Create / Alter / Drop
 • Odczyt / Zapis: Możliwość wykonywania zapytań typu Select / Insert / Update / Delete
 • Odczyt: Możliwość wykonywania zapytań typu Select
 • Brak: Brak uprawnień do bazy danych

Autoryzacja adresow IP

Dodawanie serwera

Aby dostęp do instancji CloudDB działał, należy obowiązkowo określić autoryzowany adres lub adresy IP w tym menu.

Kliknij na zakładkę "Autoryzowane IP" i kliknij na Dodaj adres IP / maskę.

hosting

Wskaż adres IP swojego serwera lub sieć oraz opis i kliknij na Zatwierdź.

hosting

Korzystanie z bazy danych

Po zakończeniu konfiguracji możesz rozpocząć korzystanie z bazy danych.

Sposób korzystania z bazy danych zależy od zastosowania oraz wybranego silnika.

Sprawdźmy typowy przypadek zastosowania.

Instalacja moduu WordPress z DBaaS i silnikiem MySQL

 • Utwórz instancję CloudDB MySQL.
 • Utwórz bazę danych i użytkownika i przypisz mu uprawnienia ADMIN.
 • Autoryzuj IP swojego serwera, aby logować się do usługi CloudDB.

Pobierz poniższe informacje z panelu klienta:

 • Nazwa hosta
 • Port SQL

Instance MySQL

 • Baza danych

Instance MySQL

 • Użytkownik

Instance MySQL

Zapisz adres URL i przypisany port. WordPress wymaga tych informacji podczas instalacji.

wordpress install

Następnie należy wypełnić poniższe pola:

 • Database Name: base-test
 • User Name: user-1
 • Password: hasło wybrane dla użytkownika user-1
 • Database Host: xxx.dbaas.ovh.net:35102 (host:port)
 • Table prefix: Tutaj nic nie zmieniamy.

W przypadku innych zastosowań należy przestrzegać oficjalnych metod logowania używanych silników. Zalecamy korzystanie z oficjalnej dokumentacji.