Zarządzanie kontaktami swoich usług

Dowiedz się, jak zarządzać kontaktami dla Twoich usług OVHcloud

Ostatnia aktualizacja z dnia 27-05-2020

Wprowadzenie

Większość usług tworzonych w OVHcloud jest zarządzana przez wiele kontaktów. Każdy z tych kontaktów jest przypisany do identyfikatora klienta.

Dowiedz się, jak zarządzać kontaktami Twoich usług OVHcloud.

Definicja

Istnieją trzy rodzaje kontaktów:

 • Kontakt administracyjny zarządza kwestiami administracyjnymi i technicznymi usługi. Ma uprawnienia do modyfikowania wszystkich kontaktów i może wprowadzać zmiany w informacjach właściciela usługi, takich jak nazwy domeny.
 • Kontakt techniczny zarządza wyłącznie kwestiami technicznymi usługi.
 • Kontakt księgowy zarządza wyłącznie płatnościami usługi, w tym przelewami. Kontakt ten otrzymuje zwłaszcza powiadomienia o odnowieniu.

Identyfikator klienta to osobisty login, który otrzymujesz e-mailem podczas tworzenia konta klienta w OVHcloud. Najczęściej składa się on z dwóch liter i następujących po nich cyfr. Na przykład: xx11111-ovh. Podczas zamawiania usług identyfikator ten jest do nich przypisany jako kontakt.

Contact management

Wymagania początkowe

 • Dostęp do Panelu klienta OVHcloud.
 • Dostęp do adresu e-mail podanego w profilu.
 • Wystarczające uprawnienia dotyczące danej usługi.
 • Posiadanie identyfikatora klienta nowego kontaktu (dla którego wprowadzasz zmianę).
 • Nowy kontakt musi mieć dostęp do adresu e-mail podanego w jego profilu.
 • Stary i nowy kontakt księgowy muszą mieć uregulowane płatności.

W praktyce

Dostęp do zarządzania kontaktami

Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, kliknij nazwę powiązaną z Twoim identyfikatorem klienta na pasku menu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie kontaktami.

Contact management

Pojawi się tabela, która umożliwia wyświetlenie różnych usług, dla których Twój identyfikator klienta jest podany jako kontakt.

Contact management

Zmiana kontaktów usługi

Na stronie zarządzania kontaktami kliknij przycisk po prawej stronie usługi, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij Zmień kontakty. Podaj nowy kontakt lub nowe kontakty, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

Contact management

Contact management

Do kontaktów, których dotyczy ten proces modyfikacji, zostanie wysłany e-mail.

Jestem kontaktem administracyjnym

Jako administrator możesz przeprowadzać różne działania wobec kontaktów dla usługi, na przykład:

 • Wyznaczać nowy kontakt do zarządzania technicznego i/lub księgowego. Konieczne jest potwierdzenie z Twojej strony oraz ze strony nowego kontaktu. Stary kontakt otrzyma e-mail informujący o zmianie, gdy ta zostanie zakończona.

 • Przywracać zarządzanie techniczne i/lub księgowe. Ten wniosek wymaga zatwierdzenia. Stary kontakt otrzyma e-mail informujący o zmianie.

 • Wyznaczać nowy kontakt administracyjny na swoje miejsce. Konieczne jest potwierdzenie z Twojej strony oraz ze strony nowego kontaktu.

Jestem kontaktem technicznym

Możesz wyznaczyć wyłącznie inny kontakt techniczny na Twoje miejsce. Konieczne jest potwierdzenie z Twojej strony oraz ze strony nowego kontaktu technicznego.

Jestem kontaktem księgowym

Możesz wyznaczyć wyłącznie inny kontakt księgowy na swoje miejsce. Konieczne jest potwierdzenie z Twojej strony oraz ze strony nowego kontaktu księgowego.

Stary i nowy kontakt księgowy nie może mieć żadnych nieuregulowanych faktur.

Zatwierdzenie, odrzucenie lub śledzenie zmiany kontaktu

Aby śledzić bieżące wnioski i zarządzać nimi, kliknij kartę Moje wnioski. Tutaj możesz zaakceptować lub odrzucić wniosek.

Contact management

W tym celu musisz mieć kod potwierdzający (zwany również tokenem) zawarty w e-mailu z prośbą o zatwierdzenie lub odrzucenia wniosku.

Ten jednorazowy kod jest przypisany do konkretnej osoby i różni się dla obu kontaktów.

Otrzymany e-mail zawiera również link prowadzący bezpośrednio do strony umożliwiającej zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku. Gdy klikniesz ten link, kod potwierdzający (token) zostanie automatycznie wstępnie uzupełniony.

Jeśli jeden z kontaktów nie otrzymał e-maila, może to na przykład oznaczać, że adres kontaktowy podany w profilu jest nieaktualny. Można to sprawdzić w swoim profilu, w razie potrzeby zmienić adres, a następnie ponownie poprosić o przesłanie e-maila, klikając przycisk Prześlij ponownie wniosek.

Contact management

Jeśli tylko jeden kontakt zatwierdzi zmianę, pojawi się komunikat informujący, że wniosek wciąż oczekuje na zatwierdzenie przez drugi kontakt. Gdy jeden z kontaktów zatwierdzi wniosek, informacje wyświetlane w Panelu klienta OVHcloud zaktualizują się w ciągu kilku minut.

Contact management

Gdy oba kontakty zatwierdzą wniosek, zmiany wejdą w życie po kilku minutach. Oba kontakty otrzymają e-mail informujący o pomyślnym rozpatrzeniu wniosku.

Przypadek właściciela domeny

Podczas zamawiania usługi OVHcloud zdefiniowałeś dla niej właściciela. Właściciel może, jeśli nie ma dostępu do kont OVHcloud powiązanych z usługą, którą chce odzyskać, przekazać własność domeny innej osobie lub odzyskać administrację domeny, stosując następujące procedury:

Zmiana właściciela usługi

Zmianę kontaktów: administracyjnego, technicznego oraz księgowego dla Państwa domeny

Każda procedura jest monitorowana za pomocą wiadomości e-mail i konieczna będzie weryfikacja tożsamości. Szczegółowe instrukcje będą udzielane przez cały czas trwania procedury.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).