Dokumentacja techniczna OVH

Zarządzanie kontaktami swoich usług

Dowiedz się, jak zarządzać kontaktami swoich usług OVH

Ostatnia aktualizacja dnia 2019-01-03

Wprowadzenie

Usługa utworzona w OVH jest zwykle powiązana z kilkoma kontaktami. Umożliwiają one nadanie różnych uprawnień do zarządzania usługą.

Dowiedz się, jak zarządzać kontaktami swoich usług OVH

Wymagania początkowe

 • Dostęp do Panelu klienta OVH
 • Dostęp do adresu e-mail wpisanego w koncie klienta.
 • Mieć wystarczające uprawnienia do danej usługi.
 • Posiadać identyfikator klienta nowego kontaktu (któremu chcesz nadać uprawnienia).
 • Nowy kontakt musi mieć dostęp do adresu e-mail wpisanego w jego koncie klienta.
 • Stary i nowy kontakt księgowy muszą być na bieżąco ze swoimi płatnościami.

W praktyce

Dostęp do zarządzania kontaktami

Zaloguj się do Panelu klienta OVH, kliknij nazwisko powiązane z Twoim identyfikatorem klienta na pasku menu w górnym prawym rogu, następnie kliknij Moje kontakty.

Zarządzanie kontaktami

Tabela wyświetli usługi, do których zarządzania masz uprawnienia jako jeden z kontaktów.

Zarządzanie kontaktami

Poniżej znajdziesz kilka wyjaśnień na temat rodzajów dostępnych kontaktów:

 • kontakt administracyjny zarządza administracyjnymi i technicznymi aspektami usługi. Ma uprawnienia do modyfikacji wszystkich kontaktów i może wprowadzać zmiany w informacjach o właścicielu usługi, na przykład aktualizować dane właściciela nazwy domeny;
 • kontakt techniczny zarządza tylko aspektami technicznymi usługi;
 • kontakt księgowy zarządza tylko aspektami rozliczeniowymi usługi. Ten kontakt otrzymuje powiadomienia związane z odnowieniem usług.

Identyfikator klienta to osobisty identyfikator, który otrzymujesz e-mailem podczas tworzenia konta klienta w OVH. Składa się on z dwóch liter, a następnie z kilku cyfr, a kończy się na -ovh (na przykład: aa123456-ovh). Podczas zamawiania rozwiązań ten identyfikator jest powiązany z usługami, które wybrałeś.

Zarządzanie kontaktami

Edytowanie kontaktów usługi

Po przejściu na stronę zarządzania kontaktami, kliknij ikonę ołówka. Wpisz nowy kontakt lub kontakty i potwierdź zmianę.

Zarządzanie kontaktami

Jeśli operacja przebiegła pomyślnie, na zielonym polu pojawia się komunikat informujący, że żądanie zmiany zostało zarejestrowane. Informuje również, że zostanie wysłany e-mail do kontaktów biorących udział w tym procesie zmiany.

Ważne: w zależności od bieżącej roli, być może nie będziesz mieć możliwości edytowania innych kontaktów.

Uprawnienia kontaktu administracyjnego

Jako administrator możesz wykonywać zmiany względem kontaktów usługi:

 • wyznaczenie nowego kontaktu w zakresie zarządzania technicznego i/lub rozliczeń. Konieczne będzie Twoje potwierdzenie oraz ze strony nowego kontaktu. Stary kontakt otrzyma wiadomość e-mail z informacją o zmianie, jeśli zostanie ona dokończona;
 • odzyskiwanie zarządzania technicznego i/lub rozliczeń. To zlecenie będzie wymagało potwierdzenia. Stary kontakt otrzyma e-mail z informacją o zmianie;
 • wyznaczanie nowego kontaktu administracyjnego zamiast ciebie. Konieczne będzie Twoje potwierdzenie oraz ze strony nowego kontaktu.

Ważne: kontakt administracyjny może, w niektórych przypadkach, wprowadzić zmiany w informacjach o właścicielu usługi, na przykład dla nazwy domeny. Zachęcamy do zachowania czujności względem wykonywanych zmian w kontaktach.

Uprawnienia kontaktu technicznego

Możesz jedynie wyznaczyć inny kontakt techniczny, który cię zastąpi. Konieczne będzie Twoje potwierdzenie oraz ze strony nowego kontaktu technicznego.

Uprawnienia kontaktu księgowego

Możesz jedynie wyznaczyć inny kontakt księgowy, który cię zastąpi. Konieczne będzie Twoje potwierdzenie oraz ze strony nowego kontaktu księgowego.

Ważne: stary i nowy kontakt księgowy muszą być na bieżąco z płatnościami za swoje usługi.

Zatwierdzanie, odrzucanie lub śledzenie zmiany kontaktu

Aby śledzić bieżące zlecenia i nimi zarządzać, kliknij kartę Moje zlecenia. Tutaj możesz zaakceptować lub odrzucić zmianę.

Zarządzanie kontaktami

Aby potwierdzić lub odrzucić zlecenie zmiany, musisz posiadać kod weryfikacyjny (zwany również tokenem) zawarty w wiadomości e-mail.

Ważne: ten kod jest osobisty, jednorazowego użytku i będzie różny dla obu kontaktów.

Otrzymana wiadomość e-mail zawiera również link prowadzący bezpośrednio do strony umożliwiającej potwierdzenie lub odrzucenie zmian. Za pośrednictwem tej wiadomości e-mail, kod weryfikacyjny (token) zostanie wstępnie automatycznie wpisany.

Jeśli jeden z kontaktów nie otrzymał e-maila, to prawdopodobnie adres kontaktowy podany w profilu jest nieaktualny. Możesz go sprawdzić w swoim profilu, w razie potrzeby zmodyfikować, a następnie poprosić o ponowne wysłanie wiadomości e-mail, klikając Wyślij ponownie zlecenie.

Zarządzanie kontaktami

Jeśli tylko jeden kontakt potwierdził zmianę, pojawi się komunikat informujący, że zlecenie zmiany nadal oczekuje na potwierdzenie przez drugi kontakt. Jeśli jeden z kontaktów właśnie przed chwilą zatwierdził zlecenie, jego wyświetlenie w Panelu klienta może zostać zaktualizowane za kilka minut.

Zarządzanie kontaktami

Zmiana będzie obowiązywać, gdy tylko oba kontakty potwierdzą zlecenie. Oba kontakty otrzymają wiadomość e-mail z informacją, że zmiana została przetworzona.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.