Zarządzanie użytkownikami

Dowiedz się, jak dodawać użytkowników z poziomu konta OVHcloud

Ostatnia aktualizacja z dnia 27-05-2020

Wprowadzenie

OVHcloud umożliwia tworzenie użytkowników, którzy mogą działać w trybie odczytu lub zapisu w Twoim Panelu klienta. Dzięki temu możesz przyznać członkom Twojej firmy dostęp do usług OVHcloud, i to bez konieczności podejmowania ryzykownych działań, takich jak udostępnianie hasła lub kodu do weryfikacji dwuetapowej.

Zarządzanie użytkownikami różni się od zarządzania kontaktami. Użytkownik ma jako minimum dostęp w trybie odczytu do wszystkich sekcji w Panelu klienta.

Zarządzanie kontaktami ma z kolei na celu całkowite oddelegowanie zarządzania aspektami administracyjnymi, technicznymi lub księgowymi jednej lub kilku usług na koncie OVHcloud. Więcej szczegółów dotyczących zarządzania kontaktami znajdziesz w tym przewodniku.

Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje na temat uprawnień, jakie może posiadać użytkownik, oraz na temat sposobów dodawania użytkowników i zarządzania nimi.

Wymagania początkowe

  • Posiadanie aktywnego konta OVHcloud.
  • Dostęp do Panelu klienta.

W praktyce

Etap 1: Poznanie różnych uprawnień użytkowników

Każdemu użytkownikowi możesz przyznać jeden z trzech poziomów uprawnień.

Uprawnienia Szczegóły
Żaden Dostęp w trybie odczytu do Panelu klienta i wszystkich jego sekcji.
Użytkownik Dostęp w trybie zapisu do Panelu klienta i wszystkich jego sekcji, z wyjątkiem zarządzania użytkownikami.
Administrator Dostęp w trybie zapisu do Panelu klienta i wszystkich jego sekcji, w tym do zarządzania użytkownikami.

Przykład zarządzania użytkownikami

Właściciel konta xx11111-ovh tworzy dwóch użytkowników:

  • użytkowniczka Jane, która ma uprawnienia na poziomie Użytkownik, a zatem może działać w trybie zapisu we wszystkich sekcjach konta, z wyjątkiem zarządzania użytkownikami;
  • użytkownik Martin, który ma uprawnienia na poziomie Żaden, a zatem może jedynie przeglądać wszystkie sekcje konta.

Właściciel konta xx11111-ovh obowiązkowo ma uprawnienia na poziomie Administrator i może działać w trybie zapisu w całym Panelu klienta. Może również dodawać nowych i usuwać istniejących użytkowników.

users-management

Etap 2: Dodawanie użytkownika

Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, w prawym górnym rogu kliknij Twoją nazwę użytkownika (1) i wybierz Moje konto (2). Następnie wybierz kartę Zarządzanie użytkownikami (3), a potem Dodaj użytkownika (4).

users-management

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane pola. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby utworzyć użytkownika.

users-management

Pole Szczegóły
Identyfikator Wpisz na przykład nazwę użytkownika lub jego funkcję.
E-mail Wpisz pełny adres e-mail użytkownika.
Hasło Określ hasło dla użytkownika. Użytkownik będzie mógł je zmienić po uzyskaniu uprawnień do dostępu.
W celu utworzenia hasła zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem dotyczącym zarządzania hasłami.
Uprawnienia Wybierz poziom spośród następujących: Żaden/Użytkownik/Administrator.
Opis Tutaj możesz dodać opis użytkownika. Przykład: jego rola w firmie.

Użytkownik otrzyma własny identyfikator składający się z identyfikatora numerycznego Twojego konta (który możesz sprawdzić w menu “Zarządzanie użytkownikami”) i jego nazwy użytkownika — obie wartości są rozdzielone znakiem “/”.

Przykład: 1234-567-89/johnsmith.

users-management

Przy użyciu tego identyfikatora nowy użytkownik będzie mógł zalogować się do Panelu klienta OVHcloud.

Będzie również mógł zmienić swoje hasło i zabezpieczyć swój własny dostęp do Twojego konta, włączając procedurę weryfikacji dwuetapowej (która dotyczy wyłącznie jego dostępu jako użytkownika). W tym celu zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym wdrażania weryfikacji dwuetapowej.

Etap 3: Zarządzanie użytkownikami

Możesz edytować, aktywować, dezaktywować lub usunąć użytkownika, klikając przycisk znajdujący się po prawej stronie użytkownika.

users-management

Edycja użytkownika pozwala na aktualizację jego adresu e-mail, uprawnień oraz opisu.

users-management

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stroniehttps://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).