Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja bloku IP w sieci vRack

Dowiedz się, jak skonfigurować blok publicznych adresów IP w sieci vRack

Ostatnia aktualizacja z dnia 09-11-2018

Wprowadzenie

Oprócz prywatnego adresowania IP, vRack umożliwia kierowanie publicznego ruchu IP przez port vRack Twojego serwera za pomocą bloku publicznych adresów IP.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować blok publicznych adresów IP do zastosowania z rozwiązaniem vRack.

Wymagania początkowe

 • Rezerwacja bloku publicznych adresów IP na Twoim koncie z minimalną liczbą czterech adresów
 • Przygotowanie Twojego zakresu wybranych prywatnych adresów IP
 • Posiadanie serwera kompatybilnego z vRack
 • Aktywacja usługi vRack
 • Dostęp do Panelu klienta

W praktyce

Jako przykład użyjemy bloku IP 46.105.135.96/28 oraz eth1 dla dodatkowego interfejsu sieciowego dedykowanego sieci vRack.

Konfiguracja adresu IP

W przypadku sieci vRack pierwszy, przedostatni i ostatni adres danego bloku IP są zawsze zarezerwowane odpowiednio dla: adresu sieci, bramy sieciowej i broadcastu sieci. Oznacza to, że pierwszy możliwy do użycia adres jest drugim adresem z bloku, jak pokazano poniżej:

46.105.135.96  # Zarezerwowany: adres sieci
46.105.135.97  # Pierwszy możliwy do użycia adres IP
46.105.135.98
46.105.135.99
46.105.135.100
46.105.135.101
46.105.135.102
46.105.135.103
46.105.135.104
46.105.135.105
46.105.135.106
46.105.135.107
46.105.135.108
46.105.135.109  # Ostatni możliwy do użycia adres IP
46.105.135.110  # Zarezerwowany: brama sieci
46.105.135.111  # Zarezerwowany: broadcast sieci

Aby skonfigurować pierwszy możliwy do użycia adres IP, edytuj plik konfiguracyjny sieci, jak wskazano poniżej. Użyj maski podsieci 255.255.255.240.

Maska podsieci użyta w tym przykładzie jest odpowiednia dla przykładowego bloku IP 46.105.135.96/28. Twoja maska podsieci może różnić się od przykładowej ze względu na wielkość Twojego bloku. Po zakupieniu bloku IP otrzymasz e-mail zawierający informacje o masce podsieci, której należy użyć.

vi /etc/network/interfaces

auto eth1
iface eth1 inet static
address 46.105.135.97
netmask 255.255.255.240
broadcast 46.105.135.111

Tworzenie nowej tablicy routingu IP

Pakiet „iproute2” umożliwi ręczną konfigurację routingu IP na serwerze.

Połącz się przez SSH z Twoim serwerem i wprowadź następującą komendę, aby pobrać i zainstalować pakiet:

apt-get install iproute2

Następnie utwórz nową trasę IP dla vRack. W tym celu dodaj nową regułę ruchu, modyfikując plik, jak pokazano poniżej:

/etc/iproute2/rt_tables

# # #
# reserved values
# # #
255 local
254 main
253 default
0  unspec
# # #
local
# # #
#1 inr.ruhep
1 vrack

Zmodyfikuj plik konfiguracyjny sieci

W przedstawionym przykładzie plik konfiguracyjny sieci, do którego się odnosimy, znajduje się w /etc/network/interfaces. W zależności od systemu operacyjnego odpowiedni plik może być zlokalizowany w innym miejscu. W przypadku trudności z jego odnalezieniem, skorzystaj z oficjalnej dokumentacji dotyczącej Twojej dystrybucji.

Na koniec zmodyfikuj plik konfiguracyjny sieci, aby została uwzględniona nowa reguła ruchu, i aby ruch vRack został przekierowany za pomocą adresu bramy sieciowej 46.105.135.110.

vi /etc/network/interfaces

auto eth1
iface eth1 inet static
address 46.105.135.97
netmask 255.255.255.240
broadcast 46.105.135.111
post-up ip route add 46.105.135.96/28 dev eth1 table vrack
post-up ip route add default via 46.105.135.110 dev eth1 table vrack
post-up ip rule add from 46.105.135.96/28 table vrack
post-up ip rule add to 46.105.135.96/28 table vrack

Zrestartuj serwer, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Sprawdź również

Konfiguracja kilku serwerów dedykowanych w sieci vRack

Tworzenie kilku sieci VLAN w prywatnej sieci vRack

Konfiguracja sieci vRack między Public Cloud a serwerem dedykowanym

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...