Dokumentacja techniczna OVH

HG Hardzone

Instrukcja dotycząca wykonania testów wydajności na serwerze HG Hardzone

Miedzy serwerem i dwoma DASami są rozdzielone różne typy konfiguracji raid. Będziesz więc mógł przetestować raid hardware z kartą Lsi Megaraid 9271-4i i raid software oraz konfigurację z różnymi typami dysków.

Raid hardware z kartą Lsi Megaraid 9271-4i

Urządzenie Konfiguracja raid hard Typ
/dev/sda 2 dyski 120GB SSD DC S3500 (z zainstalowanym OS) Raid 1
/dev/sdb 2 dyski 240GB SSD DC S3500 Raid 1
/dev/sdc 2 dyski 600GB SSD DC S3500 Raid 1
/dev/sdd 2 dyski SAS 15K rpm HGST Raid 1
/dev/sde 2 dyski 900GB SAS 10K rpm HGST RAid 1
/dev/sdf 2 dyski 4TB SAS 7200rpm HGST Raid 1

System:

System jest zainstalowany na /dev/sda.

Raid hardware z kartą Lsi Megaraid 9271-4i z CacheCade i FastPath

Urządzenie Konfiguracja raid Typ
/dev/sdg 2 dyski 240GB SSD DC S3500 Raid 1 FastPath
/dev/sdh 2 dyski 600GB SSD DC S3500 Raid 1 FastPath
/dev/sdi 2 dyski 600GB SAS 15K rpm HGST Raid 1 CacheCade
/dev/sdj 2 dyski 900GB SAS 10K rpm HGST Raid 1 CacheCade
/dev/sdk 2 dyski 4TB SAS 7200rpm HGST Raid 1 CacheCade

Dysk cachecade:

W przypadku cachecade: jest skonfigurowany 1 dysk 480GB SSD DC S3500.

Raid Software

Urządzenie Konfiguracja raid typ
/dev/md1 2 dyski 240GB SSD DC S3500 (/dev/sdl1 , /dev/sdm1) Raid 1
/dev/md2 2 dyski 600GB SSD DC S3500 (/dev/sdn1 & /dev/sdo1) Raid 1
/dev/md3 2 dyski 600GB SAS (/dev/sdp1 & /dev/sdq1) Raid 1
/dev/md4 2 dyski 900GB SAS 10K rpm HGST (/dev/sdr1 & /dev/sds1) Raid 1
/dev/md5 2 dyski 4TB SAS 7200rpm HGST (/dev/sdt1, /dev/sdu1)) Raid 1

Test wydajności różnych typów raid:

Test odczytu

Polecenie hdparm pozwala na określenie wskaźnika odczytu na dysku:

hdparm -Tt /dev/DEVICE

DEVICE to urządzenie do przetestowania.

Przykład: (urządzenie do przetestowania /dev/sda)

hdparm -Tt /dev/sda

/dev/sda:
Timing cached reads: 24358 MB in 2.00 seconds = 12191.84 MB/sec
Timing buffered disk reads: 844 MB in 3.00 seconds = 281.19 MB/sec

Test zapisu

Polecenie dd pozwala na określenie wskaźnika zapisu na dysku:

dd if=/dev/zero of=/DOSSIER/test.data bs=8k count=128k

DOSSIER to katalog, w którym zamontowana jest partycja urządzenia do przetestowania.

Przykład: (partycja /dev/sda2 zamontowana w /home)

dd if=/dev/zero of=/home/test.data bs=8k count=128k
131072+0 records in
131072+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 0.702882 s, 1.5 GB/s

Domyślnie raid ma konfigurację raid 1. Możesz zmienić konfiguracje na raid 0.

Usunięcie raidu

Usunięcie raidu wiąże się z utratą wszystkich danych zapisanych na dysku.

Modyfikacja raid software

Aby zmodyfikować raid, należy go najpierw usunąć. Następnie:

  • Uzyskać informacje dotyczące raidu:
mdadm --detail /dev/mdX

Przykład:

mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
Version : 1.2
Creation Time : Fri Jul 4 21:14:12 2014
Raid Level : raid1
Array Size : 234298176 (223.44 GiB 239.92 GB)
Used Dev Size : 234298176 (223.44 GiB 239.92 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Fri Jul 11 13:05:01 2014
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Name : ns6427926.ip-5-135-134.eu:1 (local to host ns6427926.ip-5-135-134.eu)
UUID : 299015e1:50b4554c:faf58dbc:74d3c2a4
Events : 20

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 177 0 active sync /dev/sdl1
1 8 193 1 active sync /dev/sdm1
  • Dla każdej z tych partycji należy zmienić status na "fail" i usunąć z RAID software:
mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdX

Przykład :

mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdl1
mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdm1
  • Zatrzymanie raidu
mdadm --manage --stop /dev/mdX[/code

[u]Przykład:[/u]

[code]mdadm --manage --stop /dev/md1
  • Usunięcie superbloku::
mdadm --zero-superblock /dev/sdX

Przykład:

mdadm --zero-superblock /dev/sdl1
mdadm --zero-superblock /dev/sdm1
  • Utworzenie raidu:
mdadm --create /dev/mdZ --level=L --assume-clean --raid-devices=N /dev/sdX1 /dev/sdY1

/dev/mdZ : to wolumin dla raidu, który chcesz utworzyć (nie może istnieć). --level= : to typ raidu (0,1). --raid-devices= : to liczba urządzeń w raidzie. /dev/sdX1 /dev/sdY1 : partycja wchodząca w skład raid software.

Przykład: (/dev/md1 w raid 0 z partycjami /dev/sdl1 i /dev/sdm1)

mdadm --create /dev/md1 --level=0 --assume-clean --raid-devices=2 /dev/sdl1 /dev/sdm1

Nie zapomnij o sformatowaniu utworzonego /dev/mdX i jego zamontowaniu, aby wykonać testy zapisu.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...