Dokumentacja techniczna OVH

Wybór grupy dysków przeznaczoną do instalacji systemu operacyjnego

Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią grupę dysków przeznaczoną do instalacji systemu operacyjnego

Ostatnia aktualizacja z dnia 06-12-2018

Wprowadzenie

Możesz dzierżawić od OVH serwery dedykowane posiadające dwa rodzaje dysków: SATA oraz SSD. Ten typ serwerów określamy mianem serwery hybrydowe.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak wybrać grupę dysków, na której ma zostać zainstalowany system operacyjny.

OVH oddaje do Twojej dyspozycji usługi, za które przejmujesz odpowiedzialność. Firma OVH nie ma dostępu do Twoich serwerów, nie pełni funkcji administratora i w związku z tym nie będzie mogła udzielić Ci wsparcia. Zarządzanie oprogramowaniem i wdrażanie środków bezpieczeństwa należy do klienta.

Oddajemy w Twojej ręce niniejszy przewodnik, którego celem jest pomoc w jak najlepszym wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku problemów z administrowaniem, użytkowaniem czy zabezpieczeniem serwera rekomendujemy skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Sprawdź również”.

Wymagania początkowe

Procedura ta działa tylko w przypadku systemów Linux (z wyjątkiem systemów ESXi oraz XenServer) i wyłącznie w konfiguracji RAID Soft, NoRAID lub RAID Hard (w konfiguracji domyślnej).

W praktyce

Połączenie z API OVH i uzyskanie nazwy serwera

Po zalogowaniu do API na stronie https://api.ovh.com/console/ możesz uzyskać nazwę serwera za pośrednictwem następującej komendy:

Wyświetl nazwę serwera hybrydowego, klikając Execute`{.action}:

Dostępne usługi

Uzyskanie parametru DiskGroupId

DiskGroupId jest elementem umożliwiającym określenie grupy dysków, na którym zostanie zainstalowany system operacyjny.

Poniżej wywołanie API, które należy zastosować:

Wprowadź uzyskaną wcześniej nazwę serwera w polu serviceName, następnie kliknij przycisk Execute. Wyświetlą się wówczas informacje o sprzęcie, z jakiego składa się Twój serwer. Odszukaj odpowiedni diskGroupId w części diskGroups.

Domyślnie system operacyjny zainstalowany jest na diskGroupId 1.

Hybrid

Uruchamianie instalacji systemu operacyjnego

Po pobraniu diskGroupId możesz przejść do ostatniego kroku - instalacji systemu operacyjnego.

W tym celu wywołaj API, jak pokazano poniżej, aby pobrać listę kompatybilnych systemów operacyjnych:

Kompatybilne systemy

Zapisz nazwę szablonu odpowiadającego wybranemu przez Ciebie systemowi operacyjnemu, następnie wywołaj API w następujący sposób:

Wprowadź nazwę Twojego serwera w polu serviceName, wprowadź diskGroupId (2) w polu diskGroupId, następnie wprowadź nazwę szablonu w polu templateName (wszystkie pozostałe pola są opcjonalne).

Po uzupełnieniu wszystkich opcji, kliknij przycisk Execute:

Instalacja

Twój system operacyjny zostanie teraz zainstalowany. Możesz sprawdzić postęp instalacji, aktualizując stronę Twojego serwera w Panelu klienta lub realizując następujące wywołanie API poprzez wprowadzenie nazwy serwera w polu serviceName i kliknięcie przycisku Execute:

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...