Dokumentacja techniczna OVH

Instalacja Real Time Monitoring (RTM)

Sprawdź, jak zainstalować Real Time Monitoring w systemie Linux lub Windows

Ostatnia aktualizacja: 24-03-2020

Wprowadzenie

Narzędzie RTM (Real Time Monitoring) umożliwia częściowe monitorowanie serwera i jego działania pod względem procesora, pamięci RAM, partycji dysków itd. Aby wyświetlić takie informacje bezpośrednio w Panelu klienta OVHcloud, najpierw należy zainstalować na serwerze pakiet RTM.

Dowiedz się, jak zainstalować narzędzie RTM w systemie Linux.

Wymagania początkowe

 • dostęp do Panelu klienta OVHcloud
 • dostęp do serwera z uprawnieniami administratora (użytkownika root) za pośrednictwem protokołu SSH (lub przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika)

W praktyce

Niektóre ograniczenia zapory mogą uniemożliwiać monitorowanie infrastruktury nawet po dodaniu narzędzia RTM. Należy pamiętać o autoryzacji dostępu do serwera dla adresów IP służących do monitorowania OVHcloud. Więcej informacji zawiera ten przewodnik.

Narzędzie RTM w systemie Linux

Składniki

W ramach serwerów dedykowanych narzędzie RTM zbiera w czasie rzeczywistym informacje o procesorze, pamięci RAM, dyskach, macierzy RAID i sprzęcie. Poniżej znajdują się informacje o używanych składnikach.

Beamium

https://github.com/ovh/beamium

Narzędzie Beamium zbiera metryki z terminali HTTP, takie jak http://127.0.0.1:9100/metrics, i obsługuje formaty Prometheus Sensision.

Po zainstalowaniu narzędzie Beamium może filtrować dane i przesyłać je do platformy Warp 10™ Time Series. Aby uniknąć ewentualnych strat związanych z problemami sieciowymi lub z niedostępnością usług, metryki są pobierane w trybie DFO (Disk Failover).

Narzędzie Beamium jest napisane w języku Rust, więc jest skuteczne, wydajne i zajmuje mało miejsca.

Przykład konfiguracji:

# noderig endpoint to fetch
scrapers:
 noderig:
  url: http://127.0.0.1:9100/metrics
  format: sensision
  period: 60000

# Warp10 platform to send data
sinks:
 metrics:
  url: https://rtm.ovh.net/
  token: 526873a6b912637ee4c44b525413
  Size : 1000000
  selector: (os|rtm).*
  ttl: 60

labels:
 host: hostname
 host_type: you can add tag for server and retrieve it in grafana host list

parameters:
 source-dir: /opt/beamium/sources
 sink-dir: /opt/beamium/sinks
 log-level: 1
 scan-period: 60000
 log-file: /var/log/beamium/beamium.log

Plik konfiguracji zostanie wypełniony automatycznie po zakończeniu instalacji.

Noderig

https://github.com/ovh/noderig

Narzędzie Noderig zbiera metryki systemu operacyjnego i udostępnia je za pośrednictwem adresu URL HTTP (http://127.0.0.1:9100/metrics). Kolektory można łatwo skonfigurować przy użyciu kursora

Metryki narzędzi Noderig:

 • CPU (procesor)
 • Memory (pamięć)
 • Load (obciążenie)
 • Disk (dysk)
 • Net (sieć)
 • External collectors (kolektory zewnętrzne)

Przykład konfiguracji:

cpu: 1
mem: 1
load: 2
disk: 2
net: 2
net-opts:
 interfaces:
  - eth0
  - eth1
period: 60000
collectors: /opt/noderig
Dane binarne RTM

rtmHardware:

 • Zbiera informacje o sprzęcie, na przykład płycie głównej, urządzeniach PCI, stanie dysku itd. Ponadto zbiera informacje dotyczące oprogramowania, takie jak wersja jądra i systemu BIOS.

rtmHourly:

 • Zbiera informacje o najważniejszych procesach, otwartych portach i liczbie trwających procesów.

rtmRaidCheck:

 • Sprawdza stan macierzy RAID (jeśli jest dostępna).

Instalacja automatyczna narzędzia RTM

Po połączeniu z serwerem przy użyciu protokołu SSH uruchom następujące polecenie:

wget -qO - https://last-public-ovh-infra-yak.snap.mirrors.ovh.net/yak/archives/apply.sh | OVH_PUPPET_MANIFEST=distribyak/catalog/master/puppet/manifests/common/rtmv2.pp bash

Instalacja automatyczna może się nie udać w niektórych dystrybucjach (w przypadku niektórych zależności). Jeśli wystąpi błąd, należy przeprowadzić instalację ręczną zgodnie z instrukcją w poniższej sekcji.

Instalacja ręczna narzędzia RTM

Instalacja ręczna w dystrybucji Debian/Ubuntu

Krok 1: dodanie repozytoriów OVHcloud
 • przy użyciu polecenia add-apt-repository
#metrics repo
add-apt-repository "deb http://last.public.ovh.metrics.snap.mirrors.ovh.net/$(lsb_release --id --short | tr 'A-Z' 'a-z') $(lsb_release --codename --short) main"
# rtm repo
add-apt-repository "deb http://last.public.ovh.rtm.snap.mirrors.ovh.net/$(lsb_release --id --short | tr 'A-Z' 'a-z') $(lsb_release --codename --short) main"
 • dodanie ręcznie

System Debian:

Zmienna <distribution codename> jest nazwą dystrybucji (na przykład: „buster”).

nano /etc/apt/sources.list.d/rtm.list
#metrics repo
deb http://last.public.ovh.metrics.snap.mirrors.ovh.net/debian <distribution codename> main
# rtm repo
deb http://last.public.ovh.rtm.snap.mirrors.ovh.net/debian <distribution codename> main

System Ubuntu:

Zmienna <distribution codename> jest nazwą dystrybucji (na przykład: „bionic”).

nano /etc/apt/sources.list.d/rtm.list

Dodaj następujące wiersze i zapisz plik:

# metrics repo
deb http://last.public.ovh.metrics.snap.mirrors.ovh.net/ubuntu <distribution codename> main
# rtm repo
deb http://last.public.ovh.rtm.snap.mirrors.ovh.net/ubuntu <distribution codename> main

Jeśli chodzi o istniejące dystrybucje, repozytoria aktualnych wersji systemów Linux mogą jeszcze nie zawierać niezbędnych pakietów. W takim przypadku można w zamian użyć nazwy kodowej starszej wersji (Ubuntu).

Krok 2: instalacja narzędzia do zarządzania kluczami apt-key
curl https://last-public-ovh-rtm.snap.mirrors.ovh.net/ovh_rtm.pub | apt-key add -
curl http://last.public.ovh.metrics.snap.mirrors.ovh.net/pub.key | apt-key add -
Krok 3: instalacja pakietów RTM
apt-get update
apt-get install ovh-rtm-metrics-toolkit

Instalacja ręczna w dystrybucji CentOS

Dodaj narzędzie RTM i repozytorium metryk dla dystrybucji CentOS:

nano /etc/yum.repos.d/ovh-rtm.repo

Dodaj następujące wiersze i zapisz plik:

[rtm]
name=OVH RTM RHEL/ CentOS $releasever - $basearch
baseurl=http://last.public.ovh.rtm.snap.mirrors.ovh.net/centos/$releasever/$basearch/Packages/
enabled=1
repo_gpgcheck=1
gpgcheck=0
gpgkey=http://last.public.ovh.rtm.snap.mirrors.ovh.net/ovh_rtm.pub

[metrics]
name=OVH METRICS RHEL/ CentOS $releasever - $basearch
baseurl=http://last.public.ovh.metrics.snap.mirrors.ovh.net/centos/$releasever/$basearch/Packages/
enabled=1
repo_gpgcheck=1
gpgcheck=0
gpgkey=http://last.public.ovh.metrics.snap.mirrors.ovh.net/pub.key

Zainstaluj pakiety RTM:

yum update
yum install ovh-rtm-metrics-toolkit

Instalacja ręczna w dystrybucji FreeBSD

Dodaj narzędzie RTM i repozytorium metryk dla dystrybucji FreeBSD:

mkdir -p /usr/local/etc/pkg/repos
nano /usr/local/etc/pkg/repos/OVH.conf

Dodaj następujące wiersze i zapisz plik:

# OVH mirror
RTM: {
 url: "http://last.public.ovh.rtm.snap.mirrors.ovh.net/FreeBSD-pkg/${ABI}/latest",
 mirror_type: "none",
 enabled: yes
}
Metrics: {
 url: "http://last-public-ovh-metrics.snap.mirrors.ovh.net/FreeBSD-pkg/${ABI}/latest",
 mirror_type: "none",
 enabled: yes
}

Zainstaluj pakiety RTM:

pkg install -y noderig beamium ovh-rtm-binaries
pkg install -y ovh-rtm-metrics-toolkit

Uruchom usługi:

service noderig start
service beamium start

Narzędzie RTM w systemie Windows

Pakiet RTM obecnie nie jest kompatybilny z systemami Windows. Stale rozwijamy i ulepszamy usługi, więc w końcu narzędzie będzie dostępne również dla systemu Windows.

Narzędzie RTM w Panelu klienta OVHcloud

Po zainstalowaniu pakietu RTM dane monitorowania serwera można wyświetlać w Panelu klienta OVHcloud. (Być może będzie konieczne odświeżenie przeglądarki lub wylogowanie się i ponowne zalogowanie). Przejdź do sekcji Serwer i wybierz serwer z menu po lewej stronie. Na karcie Informacje ogólne przewiń w dół, aby znaleźć informacje monitorowania.

Real Time Monitoring

Sprawdź również

What are the IP addresses of the OVHcloud monitoring? (Adresy IP usługi monitoringu OVHcloud)

Visualise your data (Wizualizacja danych)

Uruchamianie i korzystanie z trybu Rescue

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...