Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja kilku serwerów dedykowanych w sieci vRack

Dowiedz się, jak połączyć kilka serwerów w ramach rozwiązania vRack

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-04-09

Wprowadzenie

Technologia vRack (szafa wirtualna) umożliwia zgrupowanie dowolnej liczby serwerów (bez względu na ich fizyczną lokalizację w naszych centrach danych) i ich podłączenie do wirtualnego przełącznika w ramach tej samej prywatnej sieci. Serwery komunikują się między sobą w sposób bezpieczny w ramach prywatnej dedykowanej sieci VLAN.

Dowiedz się, jak połączyć dwa lub więcej serwerów dedykowanych siecią vRack.

Wymagania początkowe

W praktyce

Dodanie serwerów do sieci vRack

 1. Po dodaniu rozwiązania vRack do Twojego konta przejdź do sekcji Cloud w Panelu klienta.
 2. Następnie wybierz menu vRack z listy po lewej stronie.
 3. Wybierz vRack, do którego chcesz dodać serwery.
 4. Na liście dostępnych usług zaznacz serwery, które chcesz dodać do szafy vRack, następnie kliknij na przycisk Dodaj.

Wybór szafy vRack

Konfiguracja interfejsów sieciowych

W tym przykładzie używamy bloku prywatnych adresów IP 192.168.0.0/16.

Ponadto użyjemy nazw eth1 i eno4 dla dodatkowego interfejsu sieciowego. Serwery mogą używać innej nomenklatury w odniesieniu do nazw interfejsów. Sprawdź, jakie nazewnictwo jest używane, wprowadzając podane poniżej komendy.

W celu wyświetlenia interfejsów sieciowych należy użyć następującej komendy:

ifconfig -a | grep eth | awk '{print $ 1}'

Pierwszy interfejs z listy dotyczy Twojego połączenia z siecią główną. Możesz sprawdzić, który interfejs jest aktywny, używając komendy:

ifconfig eth1 up
ethtool eth1 | grep "Link detected"

Jeśli komenda zwróci odpowiedź Link detected: no, mamy do czynienia z interfejsem sieciowym, którego należy użyć do konfiguracji vRack po wprowadzeniu poniższej komendy:

ifconfig eth1 down

CentOS 6 i 7

Otwórz plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego za pomocą komendy:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Wciśnij przycisk I na klawiaturze, aby włączyć tryb „insert” programu vi.

Skonfiguruj dodatkowy interfejs sieciowy w następujący sposób:

DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.0.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet

Poniższy przykład obrazuje, w jaki sposób możesz wybrać dowolny zakres prywatnych adresów IP i dowolny adres z tego zakresu.

 1. Wciśnij przycisk ESC.
 2. Wciśnij przycisk SHIFT oraz przycisk dwukropek, aby otworzyć edytor.
 3. Wprowadź wq.
 4. Wciśnij przycik Enter.
 5. Zrestartuj serwer.
 6. Powtórz wszystkie kroki na innych serwerach i przypisz do nich unikalny adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Po tej operacji Twoje serwery będą mogły komunikować się między sobą w ramach prywatnej sieci.

Debian 7

Otwórz plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego za pomocą komendy:

nano /etc/network/interfaces

Skonfiguruj dodatkowy interfejs sieciowy w następujący sposób:

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.0.0

Poniższy przykład obrazuje, w jaki sposób możesz wybrać dowolny zakres prywatnych adresów IP i dowolny adres z tego zakresu.

 1. Wciśnij CTRL + X, aby zamknąć plik konfiguracyjny sieci.
 2. Wciśnij przycisk Y, aby zapisać wprowadzone modyfikacje, a następnie Enter.
 3. Zrestartuj serwer.
 4. Powtórz wszystkie kroki na innych serwerach i przypisz do nich unikalny adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Po tej operacji Twoje serwery będą mogły komunikować się między sobą w ramach prywatnej sieci.

Debian 9

Otwórz plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego za pomocą komendy:

nano /etc/network/interfaces

Skonfiguruj dodatkowy interfejs sieciowy w następujący sposób:

auto eno4
iface eno4 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.0.0

Poniższy przykład obrazuje, w jaki sposób możesz wybrać dowolny zakres prywatnych adresów IP i dowolny adres z tego zakresu.

 1. Wciśnij CTRL + X, aby zamknąć plik konfiguracyjny sieci.
 2. Wciśnij przycisk Y, aby zapisać wprowadzone modyfikacje, a następnie Enter.
 3. Zrestartuj serwer.
 4. Powtórz wszystkie kroki na innych serwerach i przypisz do nich unikalny adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Po tej operacji Twoje serwery będą mogły komunikować się między sobą w ramach prywatnej sieci.

Ubuntu Server 16

Otwórz plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego za pomocą komendy:

vi /etc/network/interfaces

Wciśnij przycisk I na klawiaturze, aby włączyć tryb „insert” programu vi.

Skonfiguruj dodatkowy interfejs sieciowy w następujący sposób:

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.0.0

Poniższy przykład obrazuje, w jaki sposób możesz wybrać dowolny zakres prywatnych adresów IP i dowolny adres z tego zakresu.

 1. Wciśnij przycisk ESC.
 2. Wciśnij przycisk SHIFT oraz przycisk dwukropek, aby otworzyć edytor.
 3. Wprowadź wq.
 4. Wciśnij przycik Enter.
 5. Zrestartuj serwer.
 6. Powtórz wszystkie kroki na innych serwerach i przypisz do nich unikalny adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Po tej operacji Twoje serwery będą mogły komunikować się między sobą w ramach prywatnej sieci.

Ubuntu Server 17

Otwórz plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego za pomocą komendy:

nano /etc/network/interfaces

Skonfiguruj dodatkowy interfejs sieciowy w następujący sposób:

auto eno4
iface eno4 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.0.0

Poniższy przykład obrazuje, w jaki sposób możesz wybrać dowolny zakres prywatnych adresów IP i dowolny adres z tego zakresu.

 1. Wciśnij CTRL + X, aby zamknąć plik konfiguracyjny sieci.
 2. Wciśnij przycisk Y, aby zapisać wprowadzone modyfikacje, a następnie Enter.
 3. Zrestartuj serwer.
 4. Powtórz kroki od 1 do 5 na innych serwerach i przypisz do nich unikalny adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Po tej operacji Twoje serwery będą mogły komunikować się między sobą w ramach prywatnej sieci.

Windows

OVH używa zakresu prywatnych adresów IP od 192.168.0.0/16.

Wykonaj następujące czynności:

 • Zaloguj się do Twojego serwera Windows przez zdalny pulpit.
 • Kliknij przycisk Start.
 • Kliknij Control Panel.

Windows Control Panel

 • Kliknij Network and Internet.

Network and Internet

 • Kliknij Network and Sharing Centre.

Network and Sharing Centre

 • Kliknij Change Adapter Settings.

Change Adapter Settings

 • Prawym przyciskiem myszy kliknij w interfejs dodatkowej sieci.

 • Kliknij Properties.

Windows Properties

 • Kliknij dwa razy w Internet Protocol Version 4 (TCP/IP/IPv4).

Internet Protocol Version 4 (TCP/IP/IPv4)

 • Kliknij Use the following IP address:

  • IP address: wprowadź adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych;
  • Subnet mask: wprowadź 255.255.0.0.

Use the following IP address

 • Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone modyfikacje.
 • Zrestartuj serwer.
 • Powtórz wszystkie kroki na innych serwerach i przypisz do nich unikalny adres IP z Twojego zakresu adresów prywatnych. Po tej operacji Twoje serwery będą mogły komunikować się między sobą w ramach prywatnej sieci.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...