Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja karty sieciowej (NIC) dla OVHcloud Link Aggregation w CentOS 7

Dowiedz się, jak włączyć OVHcloud Link Aggregation na serwerze CentOS

Ostatnia aktualizacja z dnia 02-12-2019

Wprowadzenie

Technologia OVHcloud Link Aggregation (OLA) została przez nas zaprojektowana w celu zwiększenia dostępności serwera oraz podniesienia wydajności połączeń sieciowych. Możesz w prosty sposób przeprowadzić agregację kart sieciowych, dzięki czemu Twoje połączenia sieciowe staną się redundantne. Jeśli jedno połączenie zostanie zerwane, ruch zostanie automatycznie przekierowany do innego dostępnego łącza.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak powiązać karty sieciowe i wykorzystać je do OLA w CentOS 7.

Wymagania początkowe

W praktyce

Ponieważ konfiguracja kart sieciowych w OLA jest prywatna, nie będziesz mógł połączyć się z serwerem za pomocą SSH. W związku z tym do uzyskania dostępu do serwera użyj narzędzia IPMI. Zaloguj się do Panelu klienta. Następnie na pasku bocznym po lewej stronie wybierz serwer, który chcesz skonfigurować i kliknij zakładkę IPMI.

remote_kvm

Teraz kliknij przycisk Z apletu Java (KVM). Zostanie pobrany program JNLP. Otwórz program, aby skorzystać z połączenia IPMI. Zaloguj się, używając aktualnych danych do logowania do serwera.

Po zastosowaniu szablonu systemu operacyjnego dostarczanego przez OVHcloud interfejsy sieciowe będą miały domyślnie nazwy eth0 i eth1. Jeśli nie używasz szablonu OVHcloud, odszukaj nazwy Twoich interfejsów, używając następującego polecenia:

ip a

Wprowadzenie tego polecenie spowoduje wywołanie wielu „interfejsów”. Jeśli masz problem z ustaleniem, które z nich są Twoimi fizycznymi interfejsami sieciowymi, do pierwszego interfejsu nadal będzie domyślnie przypisany publiczny adres IP serwera.

Kiedy ustalisz nazwy dwóch interfejsów, powiąż je w systemie operacyjnym. W pierwszym kroku utwórz powiązanie interfejsów. Utwórz plik interfejsu w dowolnym edytorze tekstowym za pomocą następującego polecenia:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

Spowoduje to otwarcie pustego pliku tekstowego. Aby skonfigurować powiązanie, w dolnej części pliku tekstowego umieść poniższe elementy:

DEVICE=bond0
TYPE=Bond
NAME=bond0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
BONDING_MASTER=yes
IPADDR=10.0.0.1
NETMASK=255.255.255.0
BONDING_OPTS="mode=802.3ad miimon=100"

Możesz użyć dowolnego prywatnego adresu IP oraz wybranej podsieci.

Sprawdź poprawność konfiguracji, po czym zapisz i zamknij plik. Następnie skonfiguruj obydwa fizyczne interfejsy. Na serwerze OVHcloud tylko eth0 będzie posiadał plik konfiguracyjny. Otwórz plik, używając następującego polecenia:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Domyślnie pojawi się następujący zapis:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=203.0.113.1
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
GATEWAY=203.0.113.254
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=no
IPV6ADDR=2001:0db8:0000:0001::/64

Adres IP będzie inny dla każdego serwera.

Zmień plik tak, aby pojawił się w następujący zapis:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
#IPADDR=203.0.113.1
#NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
#GATEWAY=203.0.113.254
#IPV6INIT=yes
#IPV6_AUTOCONF=no
#IPV6ADDR=2001:0db8:0000:0001::/64
TYPE=Ethernet
HWADDR=00:53:00:00:00:00
MASTER=bond0
SLAVE=yes

Adres sprzętowy (adres MAC) karty sieciowej odszukaj za pomocą polecenia ip a, którego użyłeś wcześniej. Będzie to liczba widoczna obok "link/ether".

# na początku linii oznacza, że serwer zignoruje tę linię podczas odczytu pliku. Zatem podczas tworzenia pliku interfejsu dla eth1 linie te zostaną całkowicie zignorowane. Utwórz klik konfiguracyjny eth1 za pomocą następującego polecenia:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Tym razem plik będzie pusty, więc dodaj do niego następującą zawartość:

DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
HWADDR=00:53:00:00:00:01
MASTER=bond0
SLAVE=yes

Na koniec zrestartuj usługę network daemon za pomocą następującego polecenia:

systemctl restart network

Aby sprawdzić, czy powiązanie działa, podłącz inny serwer do tego samego vRacka. Jeśli wszystko działa poprawnie, ustawienie jest prawidłowe. W przeciwnym razie sprawdź dokładnie Twoje konfiguracje lub spróbuj zrestartować serwer.

Podsumowanie

OVHcloud zapewnia klientom swobodę i elastyczność wykorzystania sprzętu w sposób najlepiej odpowiadający ich potrzebom. Po przeczytaniu tego przewodnika będziesz potrafił skonfigurować OVHcloud Link Aggregation (OLA) w CentOS 7 w celu wykorzystania obu kart sieciowych jako powiązanych interfejsów prywatnych.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...