Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja karty sieciowej (NIC) dla OVHcloud Link Aggregation w Debianie 9

Dowiedz się, jak włączyć OVHcloud Link Aggregation na serwerze Debian 9

Ostatnia aktualizacja z dnia 02-12-2019

Wprowadzenie

Technologia OVHcloud Link Aggregation (OLA) została przez nas zaprojektowana w celu zwiększenia dostępności serwera oraz podniesienia wydajności połączeń sieciowych. Możesz w prosty sposób przeprowadzić agregację kart sieciowych, dzięki czemu Twoje połączenia sieciowe staną się redundantne. Jeśli jedno połączenie zostanie zerwane, ruch zostanie automatycznie przekierowany do innego dostępnego łącza.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak powiązać interfejsy sieciowe i wykorzystać je do OLA w Debianie 9.

Wymagania początkowe

Zanim włączysz OLA w Panelu klienta lub za pośrednictwem API, pobierz na serwer pakiet ifenslave. W tym celu zastosuj następujące polecenie:

apt install ifenslave

W praktyce

Ponieważ konfiguracja kart sieciowych w OLA jest prywatna, nie będziesz mógł połączyć się z serwerem za pomocą SSH. W związku z tym do uzyskania dostępu do serwera użyj narzędzia IPMI. Zaloguj się do Panelu klienta. Następnie na pasku bocznym po lewej stronie wybierz serwer, który chcesz skonfigurować i kliknij zakładkę IPMI.

zdalny kvm

Teraz kliknij przycisk Z apletu Java (KVM). Zostanie pobrany program JNLP. Otwórz program, aby skorzystać z połączenia IPMI. Zaloguj się, używając aktualnych danych do logowania do serwera.

Po zastosowaniu szablonu systemu operacyjnego dostarczanego przez OVHcloud interfejsy sieciowe będą miały domyślnie nazwy ethX lub enoX. Jeśli nie używasz szablonu OVHcloud, odszukaj nazwy Twoich interfejsów, używając następującego polecenia:

ip a

Wprowadzenie tego polecenie spowoduje wywołanie wielu „interfejsów”. Jeśli masz problem z ustaleniem, które z nich są Twoimi fizycznymi interfejsami sieciowymi, do pierwszego interfejsu nadal będzie domyślnie przypisany publiczny adres IP serwera.

Kiedy ustalisz nazwy dwóch interfejsów, powiąż je w systemie operacyjnym. Utwórz plik interfejsu w dowolnym edytorze tekstowym za pomocą następującego polecenia:

vi /etc/network/interfaces

Spowoduje to otwarcie pustego pliku tekstowego. Aby skonfigurować powiązanie, w dolnej części pliku tekstowego umieść poniższe elementy:

auto bond0
  iface bond0 inet static
  address 10.0.0.1/24
  bond-mode 802.3ad
  bond-slaves eno1 eno2
  bond-miimon 100
  bond-downdelay 200
  bond-lacp-rate 1
  bond-xmit_hash_policy layer3+4

  up ip -6 addr add fc10:0000:0000:0001::/64 dev bond0

Dodaj ostatnią linię do tego pliku, jeśli zamierzasz skonfigurować sieć prywatną za pośrednictwem IPv6.

Na koniec zrestartuj demona sieciowego za pomocą następującego polecenia:

restart sieci systemctl 

Restart może trwać kilka minut, w tym czasie budowany jest interfejs powiązania.Aby sprawdzić, czy powiązanie działa, podłącz inny serwer do tego samego vRacka. Jeśli wszystko działa poprawnie, ustawienie jest prawidłowe. W przeciwnym razie sprawdź dokładnie Twoje konfiguracje lub spróbuj zrestartować serwer.

Podsumowanie

OVHcloud zapewnia klientom swobodę i elastyczność wykorzystania sprzętu w sposób najlepiej odpowiadający ich potrzebom. Po przeczytaniu tego przewodnika będziesz potrafił skonfigurować OVHcloud Link Aggregation (OLA) w Debianie 9 w celu wykorzystania obu interfejsów sieciowych jako powiązanych interfejsów prywatnych.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...