Dokumentacja techniczna OVH

Konfiguracja karty sieciowej (NIC) dla OVHcloud Link Aggregation w Windows Server 2019

Dowiedz się, jak włączyć OVHcloud Link Aggregation na serwerze Windows Server 2019

Ostatnia aktualizacja z dnia 03-12-2019

Wprowadzenie

Technologia OVHcloud Link Aggregation (OLA) została przez nas zaprojektowana w celu zwiększenia dostępności serwera oraz podniesienia wydajności połączeń sieciowych. Możesz w prosty sposób przeprowadzić agregację kart sieciowych, dzięki czemu Twoje połączenia sieciowe staną się redundantne. Jeśli jedno połączenie zostanie zerwane, ruch zostanie automatycznie przekierowany do innego dostępnego łącza.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak powiązać karty sieciowe i wykorzystać je do OLA w Windows Server 2019.

Wymagania początkowe

W praktyce

Ponieważ konfiguracja kart sieciowych w OLA jest prywatna, nie będziesz mógł połączyć się z serwerem za pomocą SSH. W związku z tym do uzyskania dostępu do serwera użyj narzędzia IPMI. Zaloguj się do Panelu klienta. Następnie na pasku bocznym po lewej stronie wybierz serwer, który chcesz skonfigurować i kliknij zakładkę IPMI.

Zdalny kvm

Teraz kliknij przycisk Z poziomu apletu Java (KVM). Zostanie pobrany program JNLP. Następnie otwórz program, aby skorzystać z połączenia IPMI. Zaloguj się, używając aktualnych danych do logowania do serwera.

Po połączeniu z serwerem otwórz Server Manager. Jeśli nie jest on otwarty domyślnie, znajdziesz go w menu Start.

Server manager

Po otwarciu aplikacji Server Manager, kliknij zakładkę Local Server na pasku bocznym po lewej stronie. Następnie kliknij przycisk Disabled obok NIC Teaming.

Local server

W oknie dialogowym NIC Teaming, w menu rozwijanym TASKS w sekcji "TEAMS", kliknij przycisk New Team.

nic teaming

Nadaj nazwę zespołowi i sprawdź karty sieciowe (NIC), których chcesz używać w powiązaniu z OLA. Kliknij strzałkę obok Additional properties i zmień tryb Teaming mode na LACP. Po sprawdzeniu poprawności informacji, kliknij przycisk OK.

New team

Uruchomienie zespołu kart sieciowych (NIC) może potrwać do kilku minut. Po zakończeniu tego procesu kliknij ikonkę połączenia sieciowego w prawym dolnym rogu. Teraz kliknij przycisk Network & Internet settings. Następnie kliknij przycisk Ethernet na pasku bocznym po lewej stronie w oknie.

network button

Kliknij przycisk Change adapter options

Ethernet

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zespół kart sieciowych (NIC) i wybierz w menu rozwijanym Properties.

Properties

W następnym oknie dialogowym, które się pojawi kliknij dwukrotnie przycisk Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

ipv4

Kliknij przycisk obok "Use the following IP address i dodaj wybrany przez Ciebie prywatny adres IP oraz podsieć. Po sprawdzeniu poprawności ustawień kliknij przycisk OK.

ipv42

Aby sprawdzić, czy zespół kart sieciowych działa, podłącz inny serwer do tego samego vRacka. Jeśli wszystko działa poprawnie, ustawienie jest prawidłowe. W przeciwnym razie sprawdź dokładnie Twoje konfiguracje lub spróbuj zrestartować serwer.

Podsumowanie

OVHcloud zapewnia klientom swobodę i elastyczność wykorzystania sprzętu w sposób najlepiej odpowiadający ich potrzebom. Po przeczytaniu tego przewodnika będziesz potrafił skonfigurować OVHcloud Link Aggregation (OLA) w Windows Server 2019 w celu wykorzystania obu kart sieciowych jako powiązanych interfejsów prywatnych.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...