Dokumentacja techniczna OVH

Uruchamianie i korzystanie z trybu Rescue

Dowiedz się, jak uruchomić i korzystać z trybu Rescue na serwerze dedykowanym

Ostatnia aktualizacja z dnia 23-08-2018

Wprowadzenie

Tryb Rescue jest narzędziem umożliwiającym uruchamianie serwera przy użyciu tymczasowego systemu operacyjnego w celu zdiagnozowania i rozwiązania występujących problemów.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak aktywować i korzystać z trybu Rescue na Twoim serwerze dedykowanym.

Wymagania początkowe

W praktyce

Możesz aktywować tryb Rescue po zalogowaniu się do Panelu klienta. Wybierz sekcję Dedykowane, a następnie Serwery dedykowane i kliknij w nazwę serwera. Następnie przejdź do zakładki Stan serwera > Informacje ogólne > Boot, tu kliknij na ..., a następnie kliknij przycisk Zmień, aby zmienić tryb bootowania serwera.

Zmiana trybu bootowania serwera

Na następnym ekranie wybierz Uruchom w trybie Rescue. Jeśli Twój serwer posiada system operacyjny Linux, na rozwijanej liście wybierz rescue64-pro. Jeśli posiadasz serwer z systemem Windows, wybierz WinRescue. Aby zakończyć, wpisz adres e-mail w polu tekstowym, a następnie kliknij Dalej.

Tryb Rescue-Pro

Potwierdź wybrane przez Ciebie opcje na kolejnym ekranie, następnie zrestartuj serwer, aby zmiany stały się efektywne.

Zrestartuj serwer

Twój serwer zostanie teraz zrestartowany w trybie Rescue. Po tej operacji otrzymasz hasło dostępowe do serwera na adres e-mail, który wcześniej podałeś. Aby wyłączyć tryb Rescue, zmień sposób uruchamiania serwera w sekcji Uruchom serwer z dysku twardego, następnie zrestartuj serwer.

Linux

Korzystanie z interfejsu graficznego trybu Rescue

Po zrestartowaniu serwera, otrzymasz e-mail z danymi umożliwiającymi dostęp do serwera w trybie Rescue. Wiadomość e-mail będzie również zawierała link do interfejsu graficznego trybu Rescue, który umożliwi Ci przeprowadzenie następujących testów:

  • dyski twarde: sprawdzenie integralności dysków za pomocą testów SMART;
  • procesory: sprawdzenie poprawności działania procesorów;
  • partycje (stan): sprawdzenie stanu woluminów;
  • partycje (system plików): sprawdzenie systemu plików serwera;
  • partycje (przeglądanie): uruchomienie przeglądarki w celu przeglądania plików. Narzędzie to nie umożliwia edycji plików, możesz jednak wykonać ich kopię zapasową;
  • pamięć: sprawdzenie zainstalowanej pamięci RAM.

Interfejs graficzny trybu Rescue

Korzystanie z SSH (wiersz poleceń) w trybie Rescue

W przypadku gdy korzystasz z klucza SSH (aktywnego również w Panelu klienta) nie zostanie wysłane do Ciebie hasło. Po aktywacji trybu Rescue będziesz mógł zalogować się bezpośrednio za pomocą swojego klucza SSH.

Po zrestartowaniu serwera, otrzymasz e-mail z danymi umożliwiającymi dostęp do serwera w trybie Rescue. Połącz się wówczas z serwerem za pomocą zazwyczaj stosowanych wierszy poleceń. Zamiast Twojego hasła użyj jednak hasła root dla trybu Rescue.

Przykład:

ssh root@IP_Twojego_serwera
Password: haslo_do_Twojego_serwera

Większość modyfikacji wprowadzonych na Twoim serwerze za pomocą SSH w trybie Rescue wymaga zamontowania partycji. Tryb Rescue posiada swój własny system plików tymczasowych. W związku z tym modyfikacje wprowadzane do systemu plików w trybie Rescue zostaną utracone w trakcie restartu serwera w trybie zwykłym.

Partycje montowane są za pomocą polecenia mount przez SSH. Wyświetl listę partycji, aby odnaleźć tę, którą chcesz zamontować. Możesz użyć przykładowych poleceń:

rescue:~# fdisk -l

Disk /dev/hda 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1305 10482381 83 Linux
/dev/hda2 1306 4800 28073587+ 83 Linux
/dev/hda3 4801 4865 522112+ 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sda 8254 MB, 8254390272 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 31488 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 31488 8060912 c W95 FAT32 (LBA)

Po odnalezieniu partycji, którą chcesz zamontować, zastosuj poniższe polecenie:

rescue:~# mount /dev/hda1 /mnt/

Twoja partycja zostanie wówczas zamontowana. Będziesz mógł od tej pory wykonywać operacje w systemie plików.

Jeśli na Twoim serwerze skonfigurowana jest programowa macierz RAID, zamontuj wolumin RAID (zwykle /dev/mdX).

Windows

Dostęp do WinRescue

Po zrestartowaniu serwera, otrzymasz e-mail z danymi umożliwiającymi dostęp do serwera w trybie Rescue dla Windows. Aby ich użyć, pobierz i zainstaluj konsolę VNC lub skorzystaj z modułu IPMI w Panelu klienta.

Winrescue Windows

Narzędzie WinRescue

Narzędzia Opis
Freecommander Manager plików ze wszystkimi standardowymi funkcjonalnościami, których potrzebujesz.
NTPWdi Prosty w użyciu manager haseł. Umożliwia przywrócenie lub modyfikację haseł do kont użytkowników na Twoim serwerze. Narzędzie to jest praktyczne w przypadku utraty danych do logowania lub konieczności przywrócenia konta bezpieczeństwa.
FileZilla Open source’owy klient FTP. Obsługuje protokoły SSH i SSL, posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”. Może być używany do przesyłania danych na serwer FTP, na przykład kopii zapasowej FTP dostarczanej z większością modeli serwerów OVH.
7-ZIP Narzędzie do kompresji i archiwizacji plików czytające następujące formaty: ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR oraz Z. Umożliwia również tworzenie Twoich własnych archiwów w następujących formatach: BZIP2, GZIP, TAR, WIM, XZ, Z oraz ZIP.
Avast Virus Cleaner Aplikacja antywirusowa z funkcjami skanowania i czyszczenia plików.
ActivNIC Narzędzie umożliwiające ponowną aktywację karty interfejsu sieciowego.
SRVFirewall Skrypt aktywujący lub dezaktywujący firewall na Twoim serwerze.
SysInternal Pakiet oprogramowania Microsoft z wieloma narzędziami do utrzymania sieci i zarządzania procesami.
Virtual Clone Drive Narzędzie umożliwiające montowanie plików BIN, CCD oraz ISO w wirtualnym napędzie CD.
Firefox Przeglądarka internetowa.
Testdisk Wydajna aplikacja do odzyskiwania danych. Umożliwia odzyskiwanie i modyfikację uszkodzonych partycji, odnajdowanie zgubionych partycji, naprawę sektora rozruchowego, a nawet odbudowę uszkodzonego MBR.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...