Dokumentacja techniczna OVH

Przesyłanie i pobieranie danych z serwera dedykowanego za pośrednictwem SFTP

Dowiedz się, jak przesłać dane z serwera dedykowanego na komputer lokalny i na odwrót

Ostatnia aktualizacja z dnia 03-04-2019

Wprowadzenie

W procesie migracji może być konieczne pobranie danych z serwera dedykowanego, a następnie przesłanie ich na inną maszynę. Protokół Secure File Transfer Protocol (SFTP) umożliwia szybki i łatwy transfer plików przez bezpieczne połączenie SSH.

Tutorial ten wyjaśnia, jak przesyłać lub pobierać dane z serwera dedykowanego za pomocą SFTP.

Tutorial przedstawia zastosowanie jednego lub kilku rozwiązań OVH w powiązaniu z zewnętrznymi narzędziami i opisuje operacje, jakie należy wykonać w konkretnym przypadku. Wybierz odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie. Jeśli napotkasz trudności podczas przeprowadzania tych operacji, skontaktuj się z wyspecjalizowanym dostawcą usług administracyjnych i/lub zadaj pytanie na forum społeczności OVH https://community.ovh.com/en/. Niestety OVH nie jest w stanie udzielić Ci wsparcia w tym zakresie.

Wymagania początkowe

Co powinieneś umieć:

  • Podstawy administrowania systemem Linux;
  • Łączyć się z serwerem za pomocą SSH;
  • Zainstalować dystrybucję (w niniejszym tutorialu mowa o dystrybucji Debian 9.4).

Co powinieneś mieć:

  • Co najmniej jeden serwer dedykowany OVH;
  • Program obsługujący SFTP (w niniejszym tutorialu mowa o programie FileZilla).

W praktyce

Etap 1: pobieranie danych

Domyślnie serwer zainstalowany z systemem Linux będzie dostępny przez SSH na porcie 22.

Protokół SFTP (Secure File Transfert Protocol) umożliwia transfer plików za pomocą bezpiecznego połączenia SSH. Poniżej przedstawiamy, jak używać tego protokołu w dwóch sytuacjach: kiedy masz dostęp do Twojego serwera i kiedy Twój serwer znajduje się w trybie Rescue.

Kiedy masz dostęp do serwera

W programie FileZilla wprowadź IP w polu „Host”. Następnie wpisz nazwę użytkownika „root” oraz hasło. W polu „Port” wpisz numer „22” lub, jeśli go zmodyfikowałeś, wpisz numer Twojej usługi SSH.

Połączenie zostało teraz ustanowione, a w sekcji „Serwer” wyświetla się drzewo katalogów.

site distant sftp

Możesz przeciągać i upuszczać dane z prawego okna (zdalny serwer) do lewego okna (adres lokalny), aby zapisać je na komputerze osobistym. W przedstawionym przez nas przypadku informacje zawarte są w katalogu „/home/data” widocznym w prawym oknie (zdalny serwer).

Postęp transferu jest widoczny w oknie FileZilla na dole:

progression transfert sftp

Kiedy serwer znajduje się w trybie Rescue

W przypadku trybu Rescue przede wszystkim konieczne jest zamontowanie partycji. W tym celu wykonaj czynności opisane w tym przewodniku.

Po zamontowaniu partycji połącz się ponownie za pomocą portu 22 przy użyciu odpowiedniego programu (w tym przypadku FileZilla).

Użyj loginu i hasła wysłanych do Ciebie e-mailem po przełączeniu serwera w tryb Rescue.

Jeśli prawidłowo ustawiłeś punkt montowania, dane będą się znajdowały w katalogu „/mnt” (czyli „/mnt/data/” w naszym przykładzie).

site distant sftp mode rescue

Etap 2: przesyłanie danych na serwer

Zasada logowania jest w tym przypadku identyczna: uzyskaj dostęp SSH przez port 22, korzystając z loginu root i postępując zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej.

Po połączeniu z serwerem, na który chcesz przesłać dane, możesz ponownie użyć funkcji „przeciągnij i upuść”. Tym razem jednak przeciągnij dane z lewego okna (adres lokalny) do okna prawego (serwer zdalny), co zaskutkuje transferem danych z Twojego komputera osobistego na serwer.

Podsumowanie

Dzięki tutorialowi dowiedziałeś się, jak przesyłać lub pobierać dane z serwera dedykowanego za pośrednictwem SFTP. Aby dowiedzieć się więcej, przyłącz się do społeczności naszych użytkowników https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...