Dokumentacja techniczna OVH

Programowa macierz RAID

Dowiedz się, jak odbudować macierz RAID Twojego serwera w przypadku awarii lub uszkodzenia dysku

Ostatnia aktualizacja z dnia 03-07-2019

Wprowadzenie

RAID (Redundant Array of Independent Disks) to narzędzie pozwalające zminimalizować ryzyko utraty danych zapisanych na serwerze poprzez ich replikację na wielu dyskach.

Domyślny poziom RAID dla serwerów OVH to RAID 1. Dzięki temu przestrzeń zajmowana przez dane zwiększa się dwukrotnie, natomiast wielkość użytkowanej przestrzeni dyskowej zmniejsza się o połowę.

W tym przewodniku wyjaśniamy, jak skonfigurować macierz RAID Twojego serwera w przypadku, gdy musi ona zostać odtworzona z powodu awarii lub uszkodzenia dysku.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie serwera dedykowanego ze skonfigurowaną programową macierzą RAID
 • Dostęp do serwera przez SSH przy użyciu uprawnień administratora (root)

W praktyce

Weryfikacja aktualnego stanu RAID za pomocą polecenia:

cat /proc/mdstat

Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty] 
md2 : active raid1 sdb2[1] sda2[0] sdc2[2]
   96211904 blocks [3/3] [UUU]

md1 : active raid1 sdc1[2] sdb1[1] sda1[0]
   20478912 blocks [3/3] [UUU]

unused devices: <none>

Polecenie wskazuje dwie aktualnie skonfigurowane macierze RAID, przy czym „md2” jest największą partycją. Partycja składa się z trzech dysków o nazwach: „sda2”, „sdb2” i „sdc2”. [UUU] oznacza, że wszystkie dyski działają prawidłowo. „F” wskazuje wadliwy dysk.

W poleceniu ukazane są wielkości macierzy RAID, nie podane są jednak rozmiary samych partycji. Informację tę można uzyskać za pomocą polecenia:

fdisk -l

Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e9ae1

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    4096  40962047  20478976  fd Linux RAID autodetect
/dev/sda2    40962048  233385983  96211968  fd Linux RAID autodetect
/dev/sda3    233385984  234432511   523264  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00001af8

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1  *    4096  40962047  20478976  fd Linux RAID autodetect
/dev/sdb2    40962048  233385983  96211968  fd Linux RAID autodetect
/dev/sdb3    233385984  234432511   523264  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdc: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000da80

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1  *    4096  40962047  20478976  fd Linux RAID autodetect
/dev/sdc2    40962048  233385983  96211968  fd Linux RAID autodetect
/dev/sdc3    233385984  234432511   523264  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/md1: 21.0 GB, 20970405888 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 5119728 cylinders, total 40957824 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/md2: 98.5 GB, 98520989696 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 24052976 cylinders, total 192423808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table

Polecenie pokazuje, że /dev/md1 ma wielkość 21 GB, a /dev/md2 98,5 GB. Zastosuj polecenie „mount”, aby zobaczyć stan dysku.

/dev/root on / type ext4 (rw,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=16417956k,nr_inodes=4104489,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
none on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,relatime,size=4k,mode=755)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime)
none on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=3283700k,mode=755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,relatime)
none on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
none on /run/user type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=102400k,mode=755)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/109/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=109,group_id=117)
gvfsd-fuse on /run/user/0/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
/dev/md2 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)

Aktualnie dyski są zamontowane domyślnie. Aby usunąć dysk z macierzy RAID, najpierw odmontuj dysk, po czym wykonaj symulację błędu, aby ostatecznie go usunąć. Następnie usuń /dev/sda2 z macierzy RAID za pomocą polecenia:

umount /dev/md2

Wynik będzie następujący:

/dev/root on / type ext4 (rw,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=16417956k,nr_inodes=4104489,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
none on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,relatime,size=4k,mode=755)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime)
none on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=3283700k,mode=755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,relatime)
none on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
none on /run/user type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=102400k,mode=755)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/109/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=109,group_id=117)
gvfsd-fuse on /run/user/0/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)

Wpis /dev/md2 nie jest już zamontowany. Jednak macierz RAID jest nadal aktywna. Konieczna jest zatem symulacja błędu umożliwiająca usunięcie dysku. W tym celu zastosuj polecenie:

mdadm --fail /dev/md2 /dev/sda2

Symulacja błędu RAID została wykonana. Następny krok to usunięcie partycji z macierzy RAID za pomocą polecenia:

mdadm --remove /dev/md2 /dev/sda2

Możesz sprawdzić, czy partycja została usunięta, stosując polecenie:

cat /proc/mdstat 

Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty] 

md2 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2]
   96211904 blocks [3/3] [UUU]

md1 : active raid1 sdc1[2] sdb1[1] sda1[0]
   20478912 blocks [3/3] [UUU]

unused devices: <none>

Poniższe polecenie pozwala upewnić się, czy partycja została usunięta:

mdadm --detail /dev/md2

/dev/md2:
    Wersja: 0.90          |
 Creation Time : Wed Apr 29 16:58:08 2015
   Raid Level : raid1
   Array Size : 96211904 (91.75 GiB 98.52 GB)
 Used Dev Size : 96211904 (91.75 GiB 98.52 GB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 2
Preferred Minor : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sat Jun 20 12:55:24 2015
     State : clean, degraded 
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0

      UUID : 7f39d062:9f16a016:a4d2adc2:26fd5302
     Events : 0.90          |

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
 0 0 0 0 removed
    1    8    18    1   active sync  /dev/sdb2
    2    8    34    2   active sync  /dev/sdc2

Po wymianie dysku skopiuj tablicę partycji ze zdrowego dysku, (w tym przykładzie dysk „sdb”) do nowego dysku „sda” za pomocą następującego polecenia:

sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk /dev/sda 

Teraz możesz odtworzyć macierz RAID. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak odtworzyć układ partycji /dev/md2 za pomocą skopiowanej tablicy partycji „sda”:

mdadm --add /dev/md2 /dev/sda2
cat /proc/mdstat

Sprawdź szczegóły dotyczące RAID za pomocą polecenia:

mdadm --detail /dev/md2

/dev/md2:
    Wersja: 0.90          |
 Creation Time : Mon Mar 05 16:58:08 2018
   Raid Level : raid1
   Array Size : 96211904 (91.75 GiB 98.52 GB)
 Used Dev Size : 96211904 (91.75 GiB 98.52 GB)
  Raid Devices : 3
 Total Devices : 3
Preferred Minor : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Tue Mar 06 16:58:08 2018
     State : clean, degraded, recovering 
 Active Devices : 2
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

 Rebuild Status : 21% complete

      UUID : 7f39d062:9f16a016:a4d2adc2:26fd5302
     Events : 0.95

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    3    8    2    0   spare rebuilding  /dev/sda2
    1    8    18    1   active sync  /dev/sdb2
    2    8    34    2   active sync  /dev/sdc2

Macierz RAID została odtworzona. Zamontuj partycję (w tym przykładzie /dev/md2) za pomocą polecenia:

mount /dev/md2 /home

Sprawdź również


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...