Dokumentacja techniczna OVH

Wprowadzenie do protokołów SSH

Tutaj dowiesz się jak korzystać z usługi SSH, aby mieć dostęp do serwera.

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-12

Wprowadzenie

Protokół komunikacyjny SSH (Secure Shell) jest preinstalowany na wszystkich serwerach OVH (VPS, serwery dedykowane, instancje Public Cloud).

Tutaj dowiesz się jak korzystać z usługi SSH, aby mieć dostęp do swojego serwera.

Wymagania początkowe

  • SSH jest instalowany na wszystkich maszynach wirtualnych. Umożliwia bezpieczne i w pełni kontrolowane połączenia.

W praktyce

Kompatybilne oprogramowanie

Istnieje bardzo wiele programów umożliwiających połączenie za pomocą protokołu SSH. Oto kilka pomocnych przykładów.

Windows

W ostatnich wersjach systemu Windows 10 i Windows Server, możliwy jest dostęp do konsoli bash w trybie programisty. Oto link do dokumentacji Windows: https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows/wsl/install-win10.

Mac

  • W Mac OS X zainstalowane jest narzędzie Terminal, systematycznie instalowane również w naszych maszynach.

Linux

  • do logowania można korzystać z preinstalowanego narzędzia Konsola lub Terminal.
  • do zarządzania wieloma zakładkami można zainstalować pakiet Terminator. Prezentacja narzędzia znajduje się w dokumentacji Ubuntu: https://doc.ubuntu-fr.org/terminator.
  • OpenSSH (bezpłatny).

Etapy łączenia przez SSH

Krok 1: pierwsze łączenie

Aby połączyć się z maszyną wirtualną przez protokół SSH, należy posiadać dwie informacje:

  • IPv4 lub nazwę serwera/maszyny wirtualnej;
  • hasło root do maszyny (otrzymane w mailu podczas instalacji).

Polecenie do połączenia jest następujące:

ssh root@IP_du_serveur

Lub:

ssh root@nom_du_serveur

Pojawi się następująca informacja:

The authenticity of host servername (IP_serwera) cant be established.
RSA key fingerprint is a9:bb:55:35:86:xx:xx:00:xx:00:2b:2c:79:10:96:3c.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? YES
Warning: Permanently added servername, IP_serwera (RSA) to the list of known hosts.
Hasło:
root@vps12345:~#

Podczas pierwszego łączenia klient SSH otrzymuje cyfrowy odcisk klucza RSA odszyfrowywany przez serwer, z którym się łączy. Jest on weryfikowany podczas każdego połączenia. Jeśli klucz się zmieni zostaniesz o tym poinformowany, oznacza to, że coś się zmieniło, tj.:

  • maszyna została przeinstalowana;
  • serwer SSH został przeinstalowany;
  • łączysz się z inną maszyną.

Podczas pierwszej instalacji musisz zaakceptować odcisk, który zostanie zapisany przez klienta SSH na twoim urządzeniu.

Krok 2: instrukcja

W poszczególnych dystrybucjach Linuxa masz dostęp do instrukcji, która zawiera wszystkie dostępne polecenia oraz argumenty.

man bash

Krok 3: aktualizacja

Twój klient SSH powinien być zawsze zaktualizowany zgodnie z dystrybucją. Można to sprawdzić wpisując następujące polecenie:

ssh -V

W razie wątpliwości sprawdź dokumentację klienta SSH, którego używasz.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...